Cultuur, de waarden en normen van je organisatie

Columns

Ongeacht welke organisatiestrategie je probeert te implementeren, het succes en de doeltreffendheid ervan zal worden bepaald door de cultuur waarbinnen de medewerkers het plan uitvoeren. Dát is wat Drucker bedoelt met bovenstaande quote. 

Als je menselijk denken en gedrag wilt beïnvloeden is cultuur ongelofelijk belangrijk. Onze cultuur vertelt ons wat goed en slecht is. Een van onze essentiële menselijke behoeften is, dat wij allen graag bij een groep horen. De groep geeft ons een referentiekader voor hoe wij ons willen en moeten gedragen. Dit zorgt ervoor dat wij ons verbonden voelen. Wij horen allemaal tot een of meerdere groepen; een vriendengroep, familie, alumni, nationaliteit, maar ook de organisatie waar je werkt is een groep.

Strategie en organisatiecultuur onlosmakelijk verb...

Meer over Organisatiecultuur