Crisis en bezuinigen: doe het anders !

Columns

Een paar weken geleden had ik een angstaanjagend déja vu. In een niet nader te noemen gemeente mocht ik een blik werpen op de “technische bezuinigingsvoorstellen” die ambtelijk waren voorbereid. Driehonderdéénentachtig (381) keurig geordende, tot op de Euro berekende mogelijkheden, inclusief hun verondersteld maatschappelijk effect. Arm college van Burgemeester en Wethouders.

Voor mijn geestesoog trokken de bezuinigingsronden uit de tachtiger en negentiger jaren voorbij, de vruchteloze kerntakendiscussies, de ombuigingsoperaties. Wezenlijk is er niets verandert in de aanpak. En, naar ik vrees, zal er ook niet veel spannends in de uitkomst zitten. Kaasschaven, efficiencyvoordeel door samenwerking en besparen op het ambtenarenapparaat en externen. Wellicht een openluchtzwembad dat gesloten w...

Diederik Starreveld
Helder betoog over het DNA. Kijk echter wel uit naar uw bijdrage van volgende week. Daarin hoop ik te lezen hoe de overhied, zonder zijn DNA te verlochenen, doeltreffend de strijd met de crisis en de daarbij noodzakelijke bezuinigingen kan aangaan.
Elly Borst
Lid sinds 2019
Als er nu besloten wordt die geitenfokverening de komende 10 jaar 500 Euro uit te keren, besparen we jaarlijks 3.500 tot 5000 Euro aan kosten om de subsidieaanvraag te verwerken, toe te kennen en/of at te wijzen!
Hero Giellisen
Goed om te lezen!
DNA veranderd niet, dus we halen de bezuinigingsplannen van 4 jaar geleden te voorschijn en veranderen met CTRL H het jaartal en voilá de oplossing is daar. De meeste college en raadsleden zullen de stukken niet herkennen.
Nu alleen nog uitvoeren....
J. van Dooren
Bezuinigen op grote schaal is gewoon beleid ontwikkelen. Het verbaast mij nog steeds dat daarbij de voor beleidsontwikkeling geprezen regels worden genegeerd. Dat verklaart ook meteen waarom zoveel bezuinigingen hun doel niet bereiken. Zie ook mijn working paper "Bezuinigen met beleid bij gemeenten" (o.a. gratis te downloaden via Binnenlands bestuur of www.limint.nl)

Meer over Overheid