Controlekramp

Columns

In 1806 verloor het Pruisische leger van Napoleon in de slag bij Jena en Auerstedt. Een genadeloze slag, die bijna het einde van de Pruisische staat betekende. Bij de gratie van een onbesliste veldslag tussen de Russen en Fransen uit 1807 mocht het kreupele Pruisen, welleswaar in sterk verkleinde vorm, blijven bestaan. Voor hoelang was onzeker. Er restte Pruisen dan ook slechts één oplossing; hervormen. 

Verplaats jezelf in gedachten naar begin 19e eeuw en probeer te bedenken welke hervormingen je zou doorvoeren om weer een militaire grootmacht te worden (of in ieder geval sterk genoeg om je land te verdedigen). Kies je ervoor de teugels aan te trekken en controle te vergroten of juist te verminderen? Verwacht je meer en gedetailleerdere rapportages en verstrek je idem orders of geef je...

Meer over Innovatief organiseren