Channels

In het afgelopen decennium hebben veel Business Intelligence (BI) – projecten niet opgeleverd wat er van verwacht werd. In de beste gevallen werd er een datawarehouse opgeleverd dat daadwerkelijk af was, in combinatie met rapportages, soms in dashboard-format, maar vaker gewoon in Excel. Technisch kan zo’n datawarehouse wellicht een hoogstandje zijn, maar zelden een oplossing waar de business op gehoopt had of op zat te wachten. Er worden wel rapporten geproduceerd, maar er wordt geen inzicht verschaft.

Vertaling van de strategie in Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) waar werkelijk op gestuurd kan worden was eerder de uitzondering dan de regel in BI-projecten. En dat is niet verwonderlijk: doordat de software van de grote traditionele BI-leveranciers slechts IT-taal verstaan, werd selectie hiervan vaak bij IT uitgezet en de rapportages, dashboards, etc. vervolgens ook gecodeerd door IT. Tegelijkertijd verstonden de IT-ers die de selectie maakten en de uitvoering op zich namen de business-taal vaak niet goed en daarmee begrepen ze ook niet de wensen van de klant. Zo ging het (te) vaak mis.

Onder druk van de huidige onzekere economische tijden verandert deze situatie, temeer daar op basis van ervaringen uit het verleden BI-investeringen anders niet meer te verantwoorden zijn. Geen technische argumenten prevaleren meer bij de start van BI-implementaties (Service Oriented Architectures, in-memory datawarehouses, x terabyte opslagcapaciteit, etc.,etc.), maar juist uitgangspunten met betrekking tot de business.

Het doel van BI is natuurlijk ook niet om de mooiste techniek in huis te halen, maar het draait om een aantal heel andere zaken:
1. zo vroeg als mogelijk duidelijk maken waar gegeven de uitgestippelde strategie de zaken verkeerd gaan – of juist heel goed – en informatie bieden over mogelijke koerswijzigingen, dus het vinden en elimineren of stimuleren van achterliggende oorzaken om zo tijdig betere, duurzame resultaten te bereiken;
2. accurate en tijdige data opleveren die zinvolle en consistente besluitvorming faciliteert door de hele organisatie heen;
3. oorzaak- en gevolgrelaties naar boven brengen ten behoeve van gerichte investeringen die zorg dragen voor voorspelbare output en resultaten;
4. de operationele efficiency en capaciteiten van de mensen verhogen.

Met andere woorden: minder lijstjeswerk en meer strategisch relevante KPI’s.

Lees ook:

De wederopstanding van de IT afdeling

Een andere trend is dat er relatief minder software aangeschaft wordt en wordt er meer en meer BI-oplossingen worden ‘gehuurd’ in de cloud. Met cloud computing draait je een BI-oplossing op het Internet. Alle data, bestanden en benodigde software sla je dan niet meer op je eigen computers en servers op, maar in externe datacentra die de informatie op elk gewenst moment en op elke plek weer ’on-demand’ tevoorschijn kunnen toveren. Zo’n 27 procent van de door onderzoeksbureau Gartner recent ondervraagde bedrijven hebben inmiddels al zo’n oplossing of gaan hier komend jaar mee aan de slag.

Of dit nu wenselijk is of niet, als gevolg van de cloud kan de business goeddeels om de IT-afdeling heen om haar BI-wensen in vervulling te laten gaan, het werken via de standaard Internet-browser wordt immers al door IT-afdelingen ondersteunt. Daarnaast kleeft er als gevolg van het periodiek betalen naar rato van gebruik en de abonnementsconstructie geen groot investeringsvraagstuk aan BI in de cloud waarover met hogerhand contact moet worden opgenomen. Er is dus vrijwel geen IT-technische of budgettaire blokkade om ermee aan de gang te gaan.

Zelfs de hardware-keuze kan voor een deel bij de business komen te liggen omdat deze meer en meer zal bestaan uit mobile devices zoals tablets (i-pads e.d.) en smartphones. Steeds meer bedrijven staan immers toe dat medewerkers hun eigen privé-apparaten voor werk gebruiken en die gadgets zijn doorgaans gebaseerd op het werken via het Internet. Het valt derhalve te verwachten dat de zogenaamde ‘best-of-breed’-oplossingen op het Internet, in de cloud, en dan met name die van de aanbieders die ook waardevolle content kunnen meeleveren, veel aan marktaandeel zullen blijven winnen.

Resumerend is het de trend dat de balans in BI, zowel qua invulling, uitvoering als voor wat betreft platformkeuze, verschuift van IT naar de business. En hoort Business Intelligence daar eigenlijk ook niet het meeste thuis?

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Alwin,

als gevolg van de cloud kan de business goeddeels om de IT-afdeling heen om haar BI-wensen in vervulling te laten gaangaan, het werken via de standaard Internet-browser wordt immers al door IT-afdelingen ondersteunt.

Waar komt deze browser uiteindelijk uit? Toch bij een systeem dat door een IT-afdeling is ingericht? Wellicht niet de IT-afdeling van je eigen organisatie, maar van de leverancier.

Hallo Marius,
Bedankt voor jouw reactie. Uiteraard heb je gelijk dat het nu nog vaak zo is dat ook in een cloud-oplossing de ontwikkeling vaak nog door de eigen IT-afdeling plaats vindt. Maar zoals je zelf ook al aangeeft, zie je daarnaast ook dat er steeds meer, vaak branche-specifieke, leveranciers komen die de inrichting overnemen. Een aantal (bijvoorbeeld onze partners Mediaan in het onderwijs en Ingressus voor bibliotheken) biedt zelfs pasklare oplossingen aan, waarbij uit indicatoren gekozen kan worden en er vaste connectors naar de bronnen zijn. Implementatie vindt dan vaak door de business of bijvoorbeeld controllers plaats. Andere leveranciers (neem bijvoorbeeld Microsoft) zijn daarnaast bezig om hun software steeds meer geschikt te maken voor inrichting door eindgebruikers (of in ieder geval door super-users van Excel). Wederom, je hebt helemaal gelijk als je stelt dat een volledige inrichting in Enterprise-omgevingen op deze wijze nog niet erg realistisch is. Maar een mogelijke trend in die richting is denk ik wel te constateren, vandaar mijn opmerking.

x
x