De bedrijfscultuur veranderen; de Starbucks-case

Het ontwikkelen van een krachtige en effectieve cultuur behoeft zowel dramatiek als discipline. Ik licht dit toe aan de hand van de manier waarop Starbucks erin is geslaagd om niet alleen een authentieke, maar ook een vitale ondernemingscultuur te ontwikkelen.

Momenten die de essentie raken

Toen Howard Schultz in 1981 op handelsreis een bezoek bracht aan een klein koffiewinkeltje in Seattle, was hij als door de bliksem getroffen: ‘Ik stapte naar binnen en zag iets dat op een tempel ter verering van koffie leek. Hier was een zaak waar men koffiebonen verkocht, terwijl de meeste mensen dachten dat koffie uit een kan ...
Gonnie Hoonhout
Beste Hans,

Ik werd getriggerd i(n negatieve zin) door de term "foute organisatieculturen aanpakken'. Om in termen van goed of fout te spreken lijkt mij zeer ongewenst. Je kan natuurlijk wel willen dat er iets verandert in een cultuur. In mijn ervaring kan dat alleen als de mensen die samen die cultuur dragen en vormgeven dat ook willen. De belangrijkste voorwaaarde om die wil te mobilsseren is volgens mij dat een verandering concrete voordelen oplevert voor de betrokkenen op individueel en organisatieniveau en dat doorgaan op de oude weg meer madelen oplevert. Dat inzicht kan je mensen geven door een goed voorbeeld (ander gedrag van collega's en leiders), mensen mee te laten denken (benut inderdaad de interne creatieve en innovatieve ideeën ongeacht van wie die komen: ook de schoonmaker kan hoogbegaafd zijn) of een echte (emotionele) ervaring (veilig uitproberen) met hoe iets anders uitpakt, bijvoorbeeld door systemisch werk. Mijn ervaring is dat Iets veranderen zonder respect voor datgene wat er was, mislukt . En dat je het verder vooral zo simpel mogelijk houdt qua inhoud en proces: dan kan iedereen mee. Doe niet een ander na, maar denk zelf! en vermijdt al die regels met dicipline en lijstjes met b's als ware dat DE weg. Met vriendelijke groet, Gonnie Hoonhout van bureau Om de Tafel Communicatie
Geertje Dam
@Hans, prachtig artikel, heerlijk dat de dramatiek en authentieke betrokkenheid in al zijn heftigheid erkend wordt. heb ik weer wat profesionele termen om mijn eigen drama's mee te verantwoorden (hahaha) @Gonnie, veel woorden, maar ..... wat is nu de moraal van je verhaal?
Richard Peters
Ik heb veel respect en bewondering voor het leiderschap van Howard Schultz en de cultuur waaraan hij vorm heeft gegeven. Ik ben blij dat je er in je artikel de aandacht op richt. Toch kreeg ik bij het lezen van je artikel gaandeweg een ongemakkelijk gevoel. Het lijkt mij dat je Schultz - en de kern van "zijn" Starbucks cultuur - geen recht hebt gedaan. De focus in je artikel ligt op het "geholpen" laten ontstaan en laten doorwerken van betekenisvolle momenten in een bedrijf. Zo lijkt het een techniek die je instrumenteel zou kunnen toepassen, iets dat je als een verandertraject met bijvoorbeeld wat deskundige hulp van buiten zou kunnen doorvoeren. Het is de klassieke valkuil voor de topmanager-oude-stijl die tegen de grenzen van succes aanloopt en hoopt iets te verzinnen waarmee hij het hele bedrijf kan laten wenden - behalve zichzelf.

Ik begrijp best dat sommige auteurs - zoals wellicht de in jouw voetnoten vermelde inspiratoren - impliceren of propageren dat je een Starbucks cultuur instrumenteel zou kunnen creëren. Maar zij slaan volgens mij de plank mis. Al dat ge-ïnjecteer van eenzijdig bedachte bedrijfsculturen loopt doorgaans op niets uit. Vergelijk het met orgaantransplantatie: iets wat niet van binnen uit is ontstaan, wordt doorgaans niet geïntegreerd, maar afgestoten. Je hebt dan ongelooflijk veel kunstgrepen nodig om zoiets wezensvreemds een kans van slagen te geven - en dan nog is de uitkomst uiterst onzeker en zijn de bijwerkingen vaak enorm nadelig. Wie de Starbucks-aanpak middels publicaties of advieswerk naar elders wil verspreiden, zou daarom zijn pijlen moeten richten op het geloof en de attitude in de hele organisatie. Principegedreven leiderschap aan de top en principegedreven PERSOONLIJK leiderschap door iedereen. De vereiste attitudeverandering is vaak fundamenteel, persoonlijk en radicaal. De leider aan de top zal het voorbeeld moeten geven om dit mogelijk te maken. Dat doet hij niet door het opzettelijk creëren van "betekenisvol drama" en verhalen, maar door het creëren van ruimte, visie en vertrouwen.

-- Kopieerbaar of ontwikkelbaar? --
Dat er zoveel aandacht is voor Starbucks (er zijn al vele boeken en artikelen over geschreven) heeft er vast mee te maken dat de gemiddelde topmanager altijd nieuwsgierig is naar kopieerbaar succes van een ander bedrijf. Ik geloof echter niet dat een voornamelijk instrumentele - dus van buiten naar binnen doorgevoerde - cultuurcreatie de weg kan zijn. Het introduceren en verankeren van een cultuur zoals die van Starbucks staat of valt met het karakter en de principes van de hoogste leider. Dit is mij duidelijk geworden uit recente managementliteratuur van auteurs als James Autry en Stephen Covey, die Starbucks van nabij hebben gevolgd cq. mee-ontwikkeld.

De motor van Schultz' succesvolle benadering is niet de kopieerbare techniek van "magische momenten" en "story telling". Het unieke - en de kern van het Starbucks succes in zijn huidige vorm en omvang - is Schultz' karakter, zijn vasthouden aan zijn principes en zijn transparantie daarin. Het principegedreven leiderschap en het teamwork binnen Starbucks komt, ondanks de adviserende hulp van buiten, ten diepste van binnenuit. Dat maakt het meteen on-kopieerbaar. Maar iedere leider kan leren werken vanuit zijn eigen, unieke set van hogere principes. James Autry, de man die Schultz' adviseur was bij het laten ontstaan van de Starbucks cultuur, beschrijft dit in zijn boek "The Servant Leader". Starbucks is maar een voorbeeld, er komen steeds meer voorbeelden van principe-gedreven leiders en ieder is uniek in zijn visie en zijn aanpak. Ook in Starbucks, in al die 100.000 medewerkers, met Schultz voorop, zit de motor van hogere principes. Daar zit de menselijke vonk, die bij ons allen vaak verscholen aanwezig is en die een standvastige, visionaire persoonlijkheid als Schultz nodig heeft om weer wakker gemaakt te worden. Een wakker gemaakte medewerker volgt graag, gemotiveerd als hij is door innerlijke overtuiging en eigenwaarde.

-- Innerlijk kompas --
James Autry benadrukt in zijn boek dat Schultz' medewerkers hem volgen omdat ze merken dat hun hoogste baas transparant, dienstbaar en vooral principieel zeer standvastig is. Schultz - heel Starbucks - hoeft helemaal geen dramatische gebeurtenissen te creëren en er verhalen omheen te cultiveren. Net als ieder bedrijf heeft Starbucks regelmatig te maken met harde beslismomenten, grote kansen en missers die zich aandienen. Je artikel getuigt daarvan en ook Autry noemt er diverse. Waarom zou een leider zulke incidenten creëren als ze zich vanzelf aandienen en hem als leider keer op keer uitdagen tot moeilijke beslissingen? Waar het om gaat bij iemand als Schultz is het in volledige transparantie tonen van lef en standvastigheid op momenten dat zich zo'n moeilijke keuze aandient en zijn principes worden uitgedaagd. Blijven staan voor wat hij steeds heeft gewild en gezegd, daar gaat het om. Zo'n leider heeft allereerst een sterk innerlijk kompas, een set van principes die door mensen in het algemeen worden gewaardeerd, en dit kompas is zichtbaar in het handelen van de leider. Eén van de hogere principes van dit type leider is dat hij al zijn mensen voortdurend herinnert aan het belang van hún eigen kompas. Zo creëert deze leider zijn trouwe, zelfdenkende volgers, de betrokken en co-creërende harde werkers die met weinig regels en controles toe kunnen omdat ze zelf allang weten dat ze er echt toe doen. Daardoor ook heeft Schultz zijn medewerkers kunnen betrekken in de vraag wat te doen met het lastige, vrij principiële dilemma van het gebrek aan succes met de originele café-latte receptuur. Schultz en zijn medewerkers ondersteunen elkaar. Voor Schultz is het nooit eenzaam aan de top.
Hans van der Loo
Het is als auteur altijd spannend wanneer de eerste commentaren binnendruppelen. Het geeft extra energie als blijkt dat die commentaren hout snijden. Laat ik beginnen met de opmerking van de opmerking van Gonnie Hoonhout dat het begrip 'foute organisatiecultuur' in de aanhef van mijn artikel misplaatst zou zijn. Ben ik het wel een beetje mee eens. Ik zou me er dan ook makkelijk mee kunnen afmaken door te stellen dat dit een tussenvoegsel van de redactie is (die er blijkbaar een goed oog voor heeft wat onder haar lezers blijkbaar als rode lap fungeert...). Zo makkelijk ligt het echter niet. Er zijn wel degelijk foute organisatieculturen: en dan doel ik niet zozeer op 'dysfunctionele' culturen (een erg naar binnen gerichte cultuur kan dysfunctioneel worden wanneer om wat voor reden dan ook een grote mate van klantgerichtheid en ondernemerschap worden gewenst), maar vooral op het feit dat organisatieculturen van de leugens, manipulatie en onechtheid aan elkaar kunnen zitten. Ik zou zeggen, praat eens met wat mensen van het voormalige Enron (of wat makkelijker is kijk eens naar de video van het op het boek ' Enron - the smartes guys inj the room' gebaseerde documentaire en je zult snappen waar ik op doel). Ook de recente berichten over een door ABN Amro ingezette nepcoach getuigen m.i. van een foute cultuur. Grappig is trouwens, dat je vindt dat niet van een 'foute' cultuur mag worden gesproken, maar dat je vervolgens wel schrijft over het 'goede' voorbeeld(gedrag). Kwestie van te ver doorgeschoten positief denken?

Het uitvoerige betoog van Richard Peters zou ik te kort doen met een enkel commentaar. We moeten elkaar maar eens langer en nader spreken. Ik ben het met veel van wat hij zegt eens. In mijn artikel breek ik dan ook een lans voor authentiek cultureel engagement. De ervaring van Schultz aan het begin van het artikel is de grote vonk. Zonder Hogere Principes had hij het nooit gered. Maar betekent dit dat rationele overwegingen dan plotseling niet meer tellen? In het betoog van Peters lijkt dit door te klinken. Ik denk niet (en schrijf dit ook niet) dat Schultz doelbewust allerlei dramatische momenten heeft gecreeerd, wel dat hij zulke momenten ten volle in communicatieve zin heeft benut. De authen ticiteit staat voorop: maar dat weerhoud een goed leider er niet van om zich de potentie daarvan ten volle te realiseren en vervolgens ook in te zetten bij de realisatie van een vitale cultuur. Storytelling en dramatische interventies zijn de tastbare en zichtbare manifestaties van dieprliggende culturele drijfveren. Dat is het punt dat ik heb trachten aan te geven. Beide zijn nodig: diepgang en doen moeten op spanningsvolle wijze met elkaar verzoend worden. Daarbij fungeren de diepere drijfveren altijd als leidend kompas, want anders gaat het onherroepelijk mis. Een ander punt is dat gemakszuchte managers hier inspiratie uit kunnen ontlenen om hun cultuur even te veranderen. Maar zo werkt het dus duidelijk niet!
Richard Peters
Hans,

Mooi dat je het zo voor mij hebt verduidelijkt. Ik denk dat we elkaar nu wel hebben gevonden. Het gaat dus om de vitale wisselwerking tussen rationele bedrijfsvoering (doelen halen en geld verdienen) en authentiek cultureel engagement. Ik zie dat het je gaat om de bewuste koppeling daartussen en dat is ook precies wat ik bedoelde.

We zouden (later wellicht?) eens kunnen spreken over de vraag, wáár in een organisatie we het liefst de motor of vonk zou willen zien: vanuit welke plek wordt de ontwikkeling van zo'n bekrachtigende cultuur geboren en gevoed? Ik heb lange tijd gedacht dat zo'n cultuurontwikkeling alleen een kans zou hebben als het vanuit de leiderschaps-top van de organisatie wordt ingezet en geleid. Die manier van denken levert mij echter tenminste twee blokkades op. (1) Door zo voorwaardelijk te denken, onthoud ik mensen lager in de organisatie de kans om voor zichzelf en in hun team de vonk te zijn die ze willen zijn. Al zou hun voortrekkersrol uiteindelijk niet het hele bedrijf laten omgaan, dan nog kan het voor hun en hun directe omgeving heel waardevol zijn om zelf welbewust dat eigen stukje cultuur te ontwikkelen. (2) Door alleen aan de top te willen beginnen ontzeg ik de mensen lager in de organisatie een vermogen dat ze wel degelijk zouden kunnen hebben, namelijk zonder initiële steun van de directie toch het verschil te maken en uiteindelijk een nieuwe organisatiecultuur als een olievlek uit te spreiden. Gung Ho! van Blanchard is daar een (misschien geromantiseerd) voorbeeld van, maar vooral The 8th Habit van Covey overtuigt me dat een algehele leiderschapsomslag op ieder niveau kan beginnen. Tegelijkertijd ontbreekt het me aan voorbeelden uit het Nederlandse bedrijfsleven. Daar ben ik dan wel benieuwd naar.

Meer over Management cases