Arbeidsconflict? Laat je niet gijzelen!

Cover stories · Boeken

Als conflictbegeleider en mediator bij arbeidsconflicten zitten wij geregeld met werkgever en werknemer aan tafel, waarbij wij ons vaak afvragen: hoe komt het dat zij nu pas het echte gesprek met elkaar gaan voeren? Nog onlangs een kwestie waarbij de medewerker al bijna twee jaar in het verzuim zat en was uitgevallen door een intern conflict. Hoe het kon zijn dat zij nu pas het contact hadden hersteld? Wat was er gebeurd in hun communicatie? Wat maakte dat er zoveel tijd overheen was gegaan? Wat maakte dat zij nu wel bereid bleken het gesprek aan te gaan? Zij bleken niet in staat een eenduidige reden voor het tijdsverloop te kunnen noemen, maar waren blij nu weer met elkaar echt in gesprek te zijn en vroegen zich af waarom dit niet veel eerder was gebeurd.

Alvorens in te gaan op het antwo...

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Goed verhaal.
Er is één cruciaal aspect dat onbenoemd blijft. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de bedrijfsartsen liever zorgt dan streng doch rechtvaardig "oordeelt" t.a.v. arbeidsongeschiktheid. En de NVBA steunt hen daar ook nog in..... Het gevolg is dat veel te veel conflicten gemedicaliseerd worden. En de combi van AO en conflict is zeer giftig, zoals de auteurs ook terecht opmerken!! Een oproep aan bedrijfsartsen en de NVBA om deze foute rolopvatting te corrigeren zou zeer heilzaam zijn.

Meer over Conflicthantering / Mediation