Resultaten 0 - 40 van 167

ICT projectmanagement bij de overheid

De commissie Elias krijgt in de Groene Amsterdammer de wind van voren. Als belangrijke faalfactor noemt de Groene de ‘Ons kent ons sfeer’ tussen de ICT bedrijven en de overheid. Een meer zakelijke opstelling inclusief ‘het afrekenen op prestaties’ is een centrale aanbeveling in de rapportage van de Groene. De commissie Elias ziet het anders: een Bureau ICT-Toetsing erbij, realistische informatie van de ambtenaren naar hun bazen, contracten daadwerkelijk gebruiken... En nog een serie aanbevelingen die geen pijn doen en waar iedereen mee kan instemmen om vervolgens ’samen op avontuur te gaan, in een sfeer van o...

https://www.managementsite.nl/ict-projectmanagement-overheid-verantwoordelijkheid

ICT projectmanagement overheid. Keep it short & simple.

Lees met enige regelmaat in ManagementSite dat dingen onnodig worden gedifficulteerd. Vooral rondom de uitvoering van overheids ICT-projecten. Een onderwerp dat onlangs in de schijnwerpers stond vanwege de eindrapportage van de parlementaire onderzoekscommissie ICT. Ook ik ben van de school van de versimpelaars. Acteren in de sfeer van ‘KISS: keep it short & simple’. Maar helaas, de praktijk is taaier. En dan blijkt dat sommige van de ManagementSite-meningen toch iets té kort-door-de-bocht zijn geformuleerd. Een sfeer uitademend van ‘dat doe je toch even, wat zitten ze daar toch te tutten’. Voorbijgaand aan het feit dat het toch allemaal net wat complexer is. Het helpt om zicht te krijgen op probleem achter...

https://www.managementsite.nl/ict-projectmanagement-overheid-short-simple

ICT projecten en IT projectmanagement bij de overheid

Top-3 faalfactoren & risico’s bij ICT projecten bij de overheid en publieke organisaties. Voorbeelden en tips voor ICT projectmanagement bij de overheid, inzichten en trends. Wat zijn de conclusies en hoe luidt de remedie? Hoe moet de aanpak zijn? Dit dossier begint met de conclusies en de remedie. Tevens is er in de vorm van […]

https://www.managementsite.nl/dossiers/ict-projectmanagement-overheid-it-projecten

Value-based Projectmanagement

Onlangs promoveerde Nicoline Mulder op haar onderzoek over Projectmanagement. Om meerdere redenen is dit proefschrift buitengewoon interessant. Een aanpak die inspeelt op de toenemende complexiteit van projecten. Een  manier van sturing gebaseerd op gemeenschappelijke principes en waarden. Een onderzoeksmethodiek gebaseerd op de interactie en communicatie met ervaringsdeskundigen en gebruikers in de praktijk van projectmanagement. Anders omgaan met complexiteit en chaos De punten 1 en 2 hebben alles te maken met de toenemende kwetsbaarheid van projecten. ...

https://www.managementsite.nl/projectmanagement-complexiteiet

Projectmanagement nog onvoldoende

Checklist met 7 punten om de vaart erin te houden.De kunst is om de druk op de ketel te houden. Zeven aandachtspunten voor projectmanagers. Veel organisaties beschikken niet over een proces voor het identificeren van de opbrengsten en/of het monitoren van een project. 
De meeste bedrijven en instellingen grijpen pas in wanneer het fout dreigt te gaan. Doorgaans wordt de kwaliteit van projecten door organisaties qua tijd bewaakt door voortgangsrapportages, qua geld door gerealiseerd versus gepland budget en qua kwaliteit door de inzet van ervaren collega’s of reviews. Projectmanagement: 7 punten om de vaart erin te houden Veel projecten ontberen een adequate en strikte begeleiding met alle gevolgen van dien. Wat ook de red...

https://www.managementsite.nl/projectmanagement-succesfactoren

ICT projectmanagement: van push naar pull!

In de afgelopen jaren is er binnen het publieke domein volop geëxperimenteerd met het toepassen van nieuwe vormen van informatietechnologie. Daarbij zijn kosten nog moeite gespaard. En op zich ook heel logisch: de overheid is in feite een informatieverwerkend bedrijf. Waarbij de informatievoorziening over ketens en processen goed georganiseerd moet zijn. Want dat is veelal wat we produceren in het publieke domein. Dat is immers de publieke waarde die we dagelijks creëren. Om vanuit een goede basisregistratie processen adequaat te kunnen faciliteren. Zoals het ondersteunen van wieg tot grafregelingen bijvoorbeeld. Of de wijze waarop incasso- of uitkeringsprocessen zijn georganiseerd. Maar dan wel graag over de gre...

https://www.managementsite.nl/succesvolle-ict-projecten

Projectmanagement en Het Nieuwe Werken

Bovenstaande situatie is voor veel projectmanagers herkenbaar. Projecten zijn complexer dat ze op het eerste gezicht lijken. De complexiteit wordt vergroot door het toenemend aantal relaties met andere partijen en belanghebbenden. Door de verdergaande digitalisering en eenvoudigere toegang tot informatie verandert de organisatie van een ‘command & control’ structuur naar een ‘team based’ structuur; ingericht op het uitvoeren van complexe projecten. Om deze complexe projecten ook succesvol af...

https://www.managementsite.nl/projectmanager-nieuwe-stijl

8 Tips voor succesvol projectmanagement

Het is al een hele kunst om de vaart in een project te krijgen, ongeacht of het om grotere of kleinere projecten gaat. Het is misschien nog moeilijker om er daarna de vaart in te houden. De meeste projecten mislukken dan ook. Hier zijn enkele nuttige tips. Plan vooruit. Stel bij de start van een project meteen vast wie erbij betrokken worden en in welke hoedanigheid. Neem van tevoren contact op met mensen en afdelingen om de communicatielijnen op te zetten. Wissel ideeën met mensen uit, zodat je ze van begin af aan aan boord krijgt. Ken de risico’s. Schrijf op wat de barrières zijn, vraag advies, inventariseer de valkuilen, zorg ervoor dat je de cultuur van h...

https://www.managementsite.nl/8-tips-succesvol-projectmanagement

Projectmanagement

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Denkers en de doeners moeten dicht bij elkaar blijven. Leidinggeven aan projecten, de rol van opdrachtgevers en de lijnorganisatie. Valkuilen bij de uitvoering. Innovatie en projectmanagement. Nieuwe modellen van projectmanagement. Wetenschap en projectmanagement. De tips en tricks van projectmanagement.

https://www.managementsite.nl/kennisbank/projectmanagement

Goed Projectmanagement Anno Nu

Elf stoere mannen leren elkaar kennen in het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Onder leiding van Danny Ocean plannen ze een enorme misdaad: ze willen op Oudejaarsavond maar liefst 5 grote casino’s in Las Vegas overvallen. George Clooney deed  dat, een halve eeuw later, nog eens over. Maar, zoals dat wel vaker gaat met het klakkeloos toepassen van een bestaande methodiek, bleek het resultaat totaal anders. De remake werd niet alleen een enorm kassucces. maar Ocean kreeg naast de buit ook nog eens zijn ex-vrouw terug. Andere context, zelfde interventie, andere uitkomst. Het één op één toepassen van de elf succesfactoren voor projecten als de Waalbrug in Nijmegen (zie ...

https://www.managementsite.nl/goed-projectmanagement-anno-nu

Effectief projectmanagement in een vierstappenplan

Als project manager of projectleider verzorg je de dagelijkse leiding van een project. Met het project moet je een resultaat halen binnen een bepaalde periode. Anders dan de algemene manager, geef je als project manager leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Een project manager kan meestal niet terugvallen op routine. Improviseren is daarom aan de orde van de dag. Er zijn vier zaken die u absoluut ter harte moet nemen om effectief in uw werk te zijn. Allereerst is het van belang dat u in het bezit bent van ‘softe' vaardigheden. Want om ervoor te zorgen dat uw team de deadlines haalt, zult u een leider, een vredestichter, cheerleader en onderhandelaar moeten zijn. Verder is het belangrijk dat...

https://www.managementsite.nl/effectief-projectmanagement-vierstappenplan

Goed Projectmanagement bij de Waalbrug van Nijmegen

Volgend jaar is er feest. Dan bestaat de Waalbrug van Nijmegen 75 jaar. Toen in 1932 de eerste spade voor de oeververbinding van “de stad”naar “d’n overkant” de grond in ging, hadden we nog geen Prince2. We stemden onze activiteiten op elkaar af met stalen planborden en gekleurde kartonnen kaartjes. We communiceerden enkel face-to-face. Toch is het gelukt om een staaltje vakmanschap in Nijmegen neer te zetten dat weer en wind (lees: Duitsers en Geallieerden) heeft doorstaan. De Gemeente had een wens, de architect schetste een beeld, de staalconstructeur zag kansen voor technische hoogstandjes. Maar bovenal stond de wens van de burgers: Het zicht op de uiterwaarden van de Waal mocht niet te veel worden verstoord. En het...

https://www.managementsite.nl/goed-projectmanagement-waalbrug-nijmegen

Projectmanagement is toe aan een flinke revisie

De sturing van ICT-projecten is vanuit het klassieke gedachtegoed zeer eenzijdig gericht op techniek, budget en tijd. Overschrijding van tijdlijn en/of budget wordt in de media opgevolgd met schreeuwende koppen zoals ‘Veel ICT-projecten mislukken’ zonder al teveel nuancering. Deze door de tijd ingehaalde klassieke benadering vraagt om een flinke bijstelling. Het tot stand komen van de doorlooptijd (planning) en beoordelen van het projectresultaat zijn namelijk erg discutabel. Doorlooptijd Vaak bepaalt het hogere management de doorlooptijd van een ICT-project door het vaststellen van een opleverdatum voor de te bouwen ICT-...

https://www.managementsite.nl/projectmanagement-toe-flinke-revisie

Goed of slecht projectmanagement?

Een organisatie was bezig met het invoeren van een nieuw contract voor de uitbesteding van ICT-diensten. Het contract betrof de wereldwijde levering van standaard ICT-diensten voor werkplekondersteuning door een externe leverancier. De ICT-afdeling was eigenaar van het project en leverde het projectmanagement dat de externe ICT-leverancier aanstuurde bij het invoeren van het nieuwe contract. Het te leveren projectresultaat van het contract was afgebroken tot deelproducten en op een tijdlijn neergezet. Projectmatig werken typeerde de aanpak. Het projectresultaat werd in delen, per land en per continent, opgeleverd. De voortgang van het project vorderde gestaag en in ee...

https://www.managementsite.nl/goed-slecht-projectmanagement

6 Tips voor projectmanagement

Anders dan de algemene manager, geef je als project manager leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Een project manager kan meestal niet terugvallen op routine. Improviseren is daarom aan de orde van de dag. Een project heeft meerdere fasen, waarin het accent voor de projectleider steeds op andere taken ligt. De taken die hier worden genoemd, gelden dus voor iedereen die leiding geeft in een omgeving waar projectmatig werken plaatsvindt. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden Als project manager moet je natuurlijk weten van de opdrachtgever wat de reden en de doelstelling van het project is. Vaak worden doelstellingen in de beginfase nog (te) vaag geformuleerd. Een heldere doelst...

https://www.managementsite.nl/6-tips-projectmanagement

Projectmanagement schiet vaak te kort

Ondanks, of misschien wel juist door de enorme aandacht voor het standaardiseren van projectmanagement, gaat er nog altijd veel mis bij de uitvoering van IT-projecten. Planning en mijlpaalproducten nemen een te centrale plaats in bij deze standaard methoden. De projectmanager richt zich teveel op het escaleren naar het hogere management bij het niet halen van de planning in plaats van te investeren in leren en samenwerken. Hoe voorkom je dat een IT-project in een neerwaartse escalatiespiraal terecht komt? Falend projectmanagement Escaleren en de neerwaartse spiraal ...

https://www.managementsite.nl/projectmanagement-schiet-vaak-kort

Projectmanagement is een vak apart

Het is vaak al een hele kunst om de vaart in een project te krijgen, ongeacht of het om grotere of kleinere projecten gaat. Het is misschien nog moeilijker om er daarna de vaart in te houden. De meeste projecten mislukken dan ook. Hier zijn enkele nuttige tips: Hoe de vaart erin houden - Je moet je 'flow' vinden. Dat doe je door realistische doelen te stellen die je uitdagen. Zorg ervoor dat je warm wordt van wat je doet: passie geeft vaart. - Plan vooruit. Stel bij de start van een project meteen vast wie erbij betrokken worden en in welke hoedanigheid. Neem van tevoren contact op met mensen en afdelingen om de communicatielijnen op te zetten. Wissel ideeën met mensen uit, zodat je ze van meet af aan aan boord kr...

https://www.managementsite.nl/projectmanagement-vak-apart

De succes en faalfactoren van projectmanagement

Projectsucces is de mate waarin het projectresultaat betrokken actoren tevreden stelt. Het belang van de tevredenheid is afhankelijk van de plaats die een actor inneemt tegenover het projectresultaat. Naarmate een actor meer afhankelijk is van het projectresultaat voor zijn eigen functioneren is zijn tevredenheid van groter belang. Teun van Aken publiceerde in 1996 de conclusies van zijn onderzoek naar het falen van projecten. Die conclusies luiden: Instrumentgebruik correleert negatief met succes; Werkstijl correleert sterk met succes; Bij doelgericht werken is weinig instrumentarium nodig om succes te bereiken; In grijpbare projecten staat veel structurering succes in de weg. ...

https://www.managementsite.nl/succes-faalfactoren-projectmanagement

Een verbetertraject voor projectmanagement in DWC

Wat wil Martha Krijger? De problemen Wil het MT mee? De cultuur van projectmatig werken De projectmanagement thermometer De volgende stap ... Reageer! Wat wil Martha Krijger? Mevrouw Martha Krijger belde mij onlangs voor een gesprek: ze zoekt een adviseur voor een verbetertraject projectmatig werken. Martha Krijger is sinds een klein jaar unithoofd Middelen en plv. directeur van DWC, de ...

https://www.managementsite.nl/verbetertraject-projectmanagement-dwc

Verandermanagement

Hoe verandering aanpakken? Wat is goed verandermanagement? Verandermanagement naar de lijn! Succes-principes & voorbeelden, tips en trends

https://www.managementsite.nl/kennisbank/verandermanagement

De populairste columns en onderwerpen van 2020

Welke columns in 2020 gepubliceerd, werden het meest bezocht door onze lezers?
 De top 5. Welke dossiers en onderwerpen in onze kennisbank waren het populairst? Top 5 columns De frustratie als zelfsturing MOET werken. In welke fuik beland je als je niet vanuit een visie gaat experimenteren. Casus & tips. Jacqueline Hospers Trots op onze fantastische Belastingdienst. Blij met een boete. Paul Postma....

https://www.managementsite.nl/populairste-columns-onderwerpen-2020

Opdrachtgever is geen erefunctie

Een goede opdrachtgever is één van de belangrijkste factoren voor het succes van een verandering. De praktijk leert echter dat de aandacht en betrokkenheid van veel opdrachtgevers gedurende een project snel afneemt. In het voortraject is een opdrachtgever nog betrokken bij het opzetten van de projectorganisatie, het beschikbaar stellen van de budgetten en het lanceren van het project. Maar op het moment dat het project daadwerkelijk van start gaat neemt een projectleider het roer over en raakt de opdrachtgever uit beeld. Zonde, want de actieve betrokkenheid van de opdrachtgever kan het verschil maken tussen een geslaagd en een mislukt veranderproject. 'Opdrachtgever' is daarmee geen erefunctie, maar een cruciale rol ...

https://www.managementsite.nl/opdrachtgever-geen-erefunctie

De dolgedraaide ‘DOOMLOOP’ van regeldwang & bureaucratie

"De Tweede Kamer onderzoekt het falen van de bureaucratie. De menselijke maat is zoekgeraakt in het contact tussen de bestuurlijke molochs en de burger",  vindt de Tweede Kamer. Het begint een onderzoek naar de problemen bij de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Binnenkort wordt een speciale commissie van Kamerleden benoemd. In maart 2021 moet er een rapport liggen, zodat de nieuwgekozen Kamer en het dan aantredende kabinet ermee aan de slag kunnen.”  Aldus wil men de Doomloop aanpakken. Bron: Volkskrant, 11-02-20. Goed bedoeld ...

https://www.managementsite.nl/doomloop-regeldwang-bureaucratie

De duurzaamheid van zelfsturing

Zelfsturende organisaties lijken goed te functioneren onder economisch gunstige omstandigheden. Doorstaan zij echter ook een economische crisis? En welke rol speelt macht daarin? Deze vragen worden beantwoord in het promotieonderzoek naar Zelfsturing, empowerment en macht (Sinteur, 2018). Daarin wordt de levensloop van een volledig zelfsturende organisatie gevolgd vanaf haar oprichting in 1996, gedurende de eerste periode van bloei en de daarop volgende crisis en tijdens de verkoop in 2004 aan een traditionele, management gestuurde organisatie. Onderzocht is wat de organisatieleden doen in de tien jaar na de verkoop. Zelfstur...

https://www.managementsite.nl/duurzaamheid-zelfsturing

Maatschappelijk Verantwoord Adviseren, flauwekul of broodnodig?

Al eens gehoord van Maatschappelijk Verantwoord Adviseren. Nog niet?  Wél van 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'?  Gaan we er voor het gemak van uit dat de adviesbranche daar al mee bezig is? Menig kantoor wordt ongetwijfeld ingeschakeld bij MVO, duurzaamheids-vraagstukken, circulair produceren en kwesties van ethiek, integriteit & moreel kompas. Maar wat doet de adviesbranche zelf? Wat doet de adviesbranche zelf? Wat doen adviseurs en kantoren aan hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Houden zij hun eigen produkten en diensten wel eens kritisch tegen het licht? Ik ben daar niet gerust op. Hier volgen enkele activiteiten waar op zijn zachtst gezegd, een bedenkelijke kant aan zit. Maatschapp...

https://www.managementsite.nl/maatschappelijk-verantwoord-adviseren-flauwekul-broodnodig

Zo los je de malaise bij de fiscus op!

Onlangs kondigde onze minister van Financiën aan de Belastingdienst op te knippen. Voortaan gaat een deel van de fiscus zich bezighouden met het innen van belastinggeld, en een ander deel met het verstrekken hiervan. Zo ontstaan er twee min of meer zelfstandige units, die veel efficiënter te werk kunnen gaan. Bovendien zou door de aanstelling van een extra staatssecretaris, de slagkracht van de gehele dienst een flinke impuls krijgen. Maar of daarmee definitief een eind komt aan de malaise bij de fiscus is nog maar de vraag. Ondanks deze goede voornemens is het lek nog lang niet boven. De Belastingdienst gaat nog steeds flink gebukt onder het verleden. Enerzijds heeft dat te maken met personeelstekorten, die steeds minder goed...

https://www.managementsite.nl/los-malaise-fiscus

De populairste columns en onderwerpen van 2019

Welke columns in 2019 gepubliceerd waren het populairst bij onze lezers?
 De top 5. Wat is de trend? Voortgaande vernetwerking en platformisering. De druk op mens en organisatie neemt toe. Men wil agile werken maar de samenwerking verloopt stroef. Gedrag en houding blijven hangen in de oude patronen. Top 5 columns 1.  Hoe managen wij onszelf? Wat als het werk duwen en sleuren wordt? Doorzetten totdat 112 gebeld moet worden? Of gaat er een alarmbelletje rinkelen? Olaf Rutten 2.  ...

https://www.managementsite.nl/populairste-columns-onderwerpen-2019

Drie opzienbarende verandertrajecten in NL

Elke organisatie in NL bezint zich op beter managen en organiseren. Men sleutelt aan de structuur, de missie en de kernwaarden. Een nieuwe strategie en een grondige vernieuwing van de ICT-systemen zijn aan de orde van de dag. Tevredenheidsonderzoeken en cultuurprogramma's worden op grote schaal ingezet. Elke organisatie zweert bij zaken als meer ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en integriteit.  Wat werkt wél, wat niet? In NL beschikken we over veel voorbeelden van slagen of falen. Ik pik er hier drie uit. En niet zomaar drie. Iedereen in NL wordt tot op de dag van vandaag met deze drie voorbeelden geconfronteerd! De praktijk is de beste leermeester In kort bestek verschaf ik een overzicht van drie b...

https://www.managementsite.nl/drie-verandertrajecten-nl-trends-praktijklessen

Het Bureau ICT Toetsing te kritisch?

Staat het BIT op omvallen? Heeft het BIT eigenlijk wel zin? Zijn de ICT-projecten bij de overheid beter te beheersen? De problemen bij het BIT waren grotendeels te voorzien: de verkeerde problemen werden aangepakt binnen de verkeerde cultuur, de verkeerde organisatie en door de verkeerde personen. Het NRC publiceerde twee artikelen over de negatieve houding van ministeries t.o.v. het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het Bit zou te kritisch zijn en de ambtelijke top van het ministerie van BZK zou het BIT zelfs ...

https://www.managementsite.nl/bureau-ict-toetsing-kritisch

Consultancy en advieswerk op de schop?

Wat zijn de veranderingen in het adviesvak. Wat gebeurt er inhoudelijk? Waar liggen nieuwe accenten. Op welke ontwikkelingen in het economisch leven wil men inspelen. Werkt men op andere en nieuwe manieren? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Velen pleiten voor een frisse wind. Zie: - Een nieuwe generatie rukt op in de adviesbranche - Met totaal andere manieren van werken. Wat betekent dat? - Het einde van de adviseur. Het adviesvak op de schop - De ...

https://www.managementsite.nl/consultancy-en-advieswerk-op-de-schop

Innovatie stimuleren door ontwikkelingsbeloning

Innovatie wordt steeds belangrijker in organisaties. Om deze reden zetten organisaties steeds vaker beloningen in om innovatie te stimuleren. Maar wat zijn nu effectieve beloningen die daadwerkelijk leiden tot innovatief gedrag? Uit onderzoek van Houtman (2014) komt naar voren dat het aanbieden van ontwikkelingsbeloningen een effectieve manier is om medewerkers tot innovatie te stimuleren. Dit houdt in dat men medewerkers stimuleert door hen gelijktijdig: interne trainingen aan te bieden; empowerment in het werk te geven door een klimaat van waardering te creëren. Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling In het Nationaal Onderzoek Talentontwikkelling dat afgelopen jaar is verrich...

https://www.managementsite.nl/innovatie-stimuleren-door-ontwikkelingsbeloning

Top 5 Coverstories en Columns, 1e kwartaal 2019

Hier volgen de meest gelezen coverstories, columns en kennisbankpagina’s van het eerste kwartaal 2019. Tevens enkele opmerkingen over belemmerende en stimulerende interactiepatronen. Top 5 Coverstories 1. Hoe doorbreek je hardnekkige patronen in je organisatie?    Vier eenvoudige sleutels om aan complexe dynamieken te werken    Wendy Nieuwland 2. Hoe teams je verleiden om hard te werken      En hoe je met luie interventies meer impa...

https://www.managementsite.nl/top-5-coverstories-columns-eerste-kwartaal-2019

De populairste columns en kennisbank onderwerpen van 2018

De top 5 populairste columns en de best bezochte kennisbank pagina's van 2018. Tevens een vooruitblik. Wat worden in 2019 de belangrijkste onderwerpen van verandering? De Top 5 columns 1. De directeursziekte: minder en slechtere feedback Leidinggevenden krijgen minder feedback. Hoe meer en betere feedback krijgen? Drie valkuilen Joel Aerts 2. Waarom de medewerker centraal moet staan en ni...

https://www.managementsite.nl/top-5-populairste-columns-kennisbank-onderwerpen-2018

Beheersen interactie-patronen onze organisaties?

Onze kennis over beter managen en organiseren bevat meerdere buitengewoon verhelderende inzichten die veel te weinig gebruikt worden. De kennis over Interactiepatronen is zo’n inzicht. Wat zijn interactiepatronen? Het kenmerkende van interactie patronen is dat de patronen mensen in hun dynamiek gevangen houden, vaak zonder dat betrokkenen dat beseffen. Er bestaan vicieuze negatieve patronen; minstens zo belangwekkend zijn zichzelf versterkende positieve patronen. Het bekendste negatieve patroon is ‘het oerconflict’ oftewel 'Hoog versus Laag'. Al eerder is daar uitgebreid over geschreven in ManagementSite. Scan de volgende titel en u bent helemaal bij: ...

https://www.managementsite.nl/interactie-patronen-beheersen-organisaties

Design thinking voor managers

Het dreigt een hype te worden, met alle nadelen van dien: design thinking. Je kunt het onderwerp ‘innovatie’ niet meer in de mond nemen, zonder dat er iemand een workshop design thinking oppert. En hoewel die uitstekend kunnen zijn, verzandt het vaak in een leuke dag waarin allerlei leuke tools worden geprobeerd. Helaas is het de volgende dag weer business as usual. Of beter gezegd: thinking as usual, want het woord thinking is niet voor niets gekozen. Het gaat om een manier van denken die weliswaar zo oud is als de mensheid zelf, maar die voor velen van ons wezensvreemd is. Helaas, want design thinking gaat over de kunst van het creëren, iets waaraan veel organisaties dringend behoefte hebben. Wat is design thinking?...

https://www.managementsite.nl/design-thinking-managers

Dubbel opdrachtgeverschap bij de lagere overheid

Eén projectleider, twee opdrachtgevers In de praktijk is het bij gemeenten en provincies gebruikelijk om voor de grotere projecten zowel een bestuurlijk opdrachtgever als een ambtelijk opdrachtgever te benoemen. Zolang projecten maar een beperkte politieke impact hebben, loopt de besluitvorming getrapt: via de projectleider naar de ambtelijk opdrachtgever en dan zo nodig via de bestuurlijk opdrachtgever naar het college. Bij projecten met een belangrijke politieke dimensie zitten beide opdrachtgevers normaal gesproken direct aan tafel met de projectleider in de zogenaamde projectdriehoek. Gedurende de looptijd van een project kan de impact van de politieke dimensie sterk variëren. Het is dan ook geen vanzelfsprekendheid dat tijd...

https://www.managementsite.nl/dubbel-opdrachtgeverschap-bij-overheid

Persoonlijke ontwikkeling is niet voor watjes

“Ik heb geen zin in dat softe gedoe hoor” is een regelmatig gehoorde kreet van menig leidinggevende als hij of zij denkt aan coaching/training voor persoonlijke ontwikkeling. “Dan moeten we het hebben over onze diepste zielenroerselen, onze kwetsbaarheden en onzekerheden.” Velen rillen alleen al bij het idee dat ze hier bij stil moeten staan. Woorden als voelen, ervaren, liefde, mededogen of vanuit je hart leven is voor velen een brug te ver. Het wordt snel afgedaan als spiritueel en soft gedoe en dus niets voor mij. Terwijl jezelf beter leren kennen de meest keiharde business is die ik ken. Er is niets softs aan. Het is keihard in de zin dat je de confrontatie aan gaat met jezelf en pijn ervaart. Is dat soft? ...

https://www.managementsite.nl/persoonlijke-ontwikkeling-watjes

De top 5 populairste kennisbank onderwerpen van 2017 en de belangrijkste trends

Welke pagina’s van onze kennisbank werden in 2017 het beste bezocht. De top 5 onderwerpen en de belangrijkste trends. De Top 5 kennisbank pagina’s Scrum – Agile Agile en Scrum: methode, tools en tips. Scrum & Agile projectmanagement. Hoe Agile werken en organiseren. Het Scrum team en de Scrum sprint. Missie en Visie Zin en onzin van visie en mi...

https://www.managementsite.nl/populairste-kennisbank-onderwerpen-2017

Er is zoveel meer dan alleen Agile of Waterval

De ervaring leert dat een Agile benadering bij veel projecten tot verbeteringen leidt. De flexibiliteit en snelheid van Agile projectmanagement levert vaak betere projecten op en is –niet onbelangrijk- ook een prettiger manier van werken voor projectteams. In het enthousiasme om het Agile projectmanagement in te voeren lopen organisaties toch soms vast. Was Agile of Scrum dan eigenlijk wel zo’n goed idee? Terug naar een watervalbenadering is geen optie, omdat daarmee de oude bekende watervalproblemen ook weer terugkeren. Wat dan wel? Bij drie organisaties bleek een andere projectmanagement methode dan Agile of Waterval beter te passen. Staged Delivery Een grote dienstverlenende organisatie uit de transportsector had beslo...

https://www.managementsite.nl/agile-projectmanagement-gebruik-agile-anders-voorbeelden

Kunnen we de toenemende complexiteit aan!

Er is een grote onhandigheid in het begrijpen en hanteren van dé complexiteit. Het heeft de gedaante van een vreemde kracht waar we niet tegen opgewassen zijn. Er zijn meer van die ‘krachten’. Dé verandersnelheid, dé onvoorspelbaarheid, dé digitale revolutie. Al deze krachten maken deel uit van dezelfde ontwikkeling. In Het is zo complex… Ammehoela beschrijf ik hoe de verwarring over deze ontwikkeling een trefzekere respons verhindert en allerlei vormen van charlatanerie en misbruik mogelijk maakt. Dit artikel laat zien dat zich in de dagelijkse praktijk reeds allerlei constructieve en trefzekere oplossingen aandi...

https://www.managementsite.nl/complexiteit-aanpak-organsaties1 2 3 5