De 20/80 regel voor je klantendienst

Actueel

Een meerderheid van de consumenten zegt dat een goede klantendienst belangrijk is in de huidige economische context, maar toch geeft een groot gedeelte aan dat de bedrijven geen inspanningen hebben geleverd om de kwaliteit van die service op te drijven. De meeste consumenten zijn van mening dat bedrijven niet meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de klantendienst of daar zelfs minder aandacht voor hebben.

De omvang van de klantendienst is evenredig met de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf.

Consumenten geven juist aan dat een goede klantendienst belangrijker is geworden. Een meerderheid zegt gemiddeld ongeveer 10 procent meer te zullen kopen indien ze ervan overtuigd zijn dat een bedrijf een uitstekende service verleent. Er wordt opgemerkt dat de consument van mening is...

Meer over Online Marketing