Veel verschillende nationaliteiten in een team komt de efficiëntie en de creativiteit ten goede. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek naar de relatie tussen teamdiversiteit en teamprestatie.

Bij het samenstellen van een team is het van belang om niet alleen te kijken naar de kennis, vaardigheden en mogelijkheden van de leden. Nationaliteit en persoonlijkheidskenmerken zijn minstens zo belangrijk. Door werknemers te selecteren aan de hand van de doelstellingen van het team op het gebied van efficiëntie en creativiteit kan de prestatie van het team flink verhoogd.

Drie aspecten zijn van belang bij de invloed van teamdiversiteit op teamprestatie. Een divers team qua nationaliteit heeft in eerste instantie moeite om efficiënt te werken. Echter, na verloop van tijd wint het team aan innovatiekracht en snelheid. Het blijkt dat georganiseerde mensen met veel zelfdiscipline (conscientiousness) en coöperatieve, flexibele en tolerante mensen (agreeableness) een zeer positieve invloed op de teamprestatie uitoefenen.

Lees ook:

Inwerken: van uniek naar 'normaal' in 4 weken

Werknemers krijgen dus met steeds meer typen collega’s te maken. Het kan niet anders of dat leidt vaker tot ruzie op de werkvloer. De meest voorkomende werknemer, een oudere blanke man, verdwijnt met de aanstaande vergrijzing. Dat creëert een machtsvacuüm, want het personeelsbestand wordt diverser, met mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen, hetero- en homeseksulen, tijdelijke en vaste krachten en full- en parttimers.

Managers dienen in de toekomst een cruciale rol te spelen om de verschillen in goede banen te leiden. Zij moeten onbegrip, jaloezie en irritaties zien te voorkomen.

Gerelateerd artikel:
Talent in beweging vraagt om partners in beweging

Diversiteit en talentmanagement
door: Anita Tolman en Martha Meerman
“We moeten niet meer praten over het waarom maar we moeten het doen. Dus deze keer doen we het gewoon, we gaan allochtone talenten oproepen en niet langer afwachten totdat ze worden gescout.” Dit artikel beschrijft een gewaagd experiment met betrekking tot Talentmanagement en Diversiteit.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: zibb)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x