Channels

Een personeelsmanager met een beetje ambitie, wil het liefst ‘strategisch personeelsbeleid’ invoeren. Maar, wat is HR-strategie eigenlijk? Wat is er voor nodig en kunnen we ook zonder?

‘People management’ staat samen met ‘het behalen van financiële resultaten’ op nummer één in het lijstje van wat organisaties belangrijk vinden in het takenpakket van hun teammanagers. Leidinggevenden zijn voorlopig nog niet in dezelfde mate met deze thema’s bezig; respectievelijk 54 procent en 53 procent.

Zij hebben blijkbaar hun handen vol aan operationele taken (72 procent). Toch wil de helft van de onderzochte organisaties dat ze hier minder tijd aan besteden. Slechts 40 procent van de ondervraagde leidinggevenden zegt strategische taken uit te voeren.

Lees ook:

Personeelsmanager, wees creatief!

Wat is strategie?
Aanzitten bij de macht, maakt van een ‘gewone’ personeelsdirecteur nog geen strategische personeelsdirecteur. Strategie is gebaseerd op een weldoordacht plan, dat consequent wordt uitgevoerd. Het plan moet aansluiten bij de doelen van de organisatie en voordelen opleveren ten opzichte van de concurrentie. Door de consequente uitvoering, gaan de neuzen van de mensen in de organisatie dezelfde kant opstaan.

De HR-strategie wordt zo onderdeel van een bedrijfscultuur die door iedereen wordt gedeeld. Hierdoor onderscheidt het bedrijf zich op een positieve manier van concurrerende organisaties. HR-strategie moet meerwaarde bieden voor de kernvragen van het bedrijf, namelijk: wie is de klant, wat wil hij/zij, hoe bedienen we hem/haar het best, met welke producten en tegen welke prijs.

HRM als schakel
Ook als HRM niet strategisch is, kan het wel een perfecte schakel zijn tussen de algehele bedrijfsstrategie en de uitvoering. Door personeelsinstrumenten op de bedrijfsstrategie te richten, leren medewerkers de doelen van de organisatie kennen, begrijpen en implementeren.

Door excellente uitvoering te stimuleren, medewerkers en managers te ontwikkelen, uit te dagen en te motiveren, heeft HRM een belangrijke rol bij de invoering van de strategie van het bedrijf. Daarmee levert het een positieve bijdrage aan de concurrentiepositie.

Dit is nodig voor de invoering van HR-strategie:

1. Ambitieuze directie HRM
De directie moet zich richten op het (op-)bouwen van een organisatie.

2. Organisatie opbouwen
Het personeelsbeleid richten op de strategie van de organisatie, betekent méér dan personeel zo kostenefficiënt mogelijk inzetten. Het betekent ook een organisatie opbouwen waar mensen graag willen werken, zodat ze een stapje harder lopen.

3. Strategische HR-directeur
Een strategische HR-directeur laat op het juiste moment invloed gelden bij de beslissers van de organisatie. Dat kan door de top te overtuigen met passende argumenten die ondersteund worden met heldere kengetallen. Zo worden de gevolgen voor het personeelsbeleid direct meegewogen bij besluiten van de top.

4. Hoogstaande bedrijfscultuur
De strategische HR-manager heeft een helder beeld over hoe de organisatie moet worden opgebouwd om voortdurende hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren. Daardoor kan de organisatie de beste mensen aantrekken en ze behouden. De organisatie moet een fantastische plek zijn om te werken. Er moet een hoogstaand arbeidsethos heersen, met aansprekende waarden en normen.

De ethiek die met de mond beleden wordt, moet in de praktijk wèl worden waargemaakt. Zo worden medewerkers niet echt warm van verhalen over werkethiek, als ze de maanden ervoor nog slecht zijn behandeld bij een reorganisatie.

5. Een HR-afdeling die kwaliteit levert
Het lijnmanagement moet blindelings op de personeelsafdeling kunnen vertrouwen. Het HR-team moet het goede voorbeeld geven. Van elkaar leren, in zelfsturende teams werken, ook in bredere projectorganisaties. Om het team inhoudelijk te versterken, werken de leden ook met anderen in de organisatie. Verder vraagt het HR-team ook mensen van buiten de afdeling om bij de HR-afdeling te werken. Zo dringt het HR-beleid door tot de haarvaten van de organisatie.

6. Netwerken en geloofwaardigheid
De HR-directeur moet met besluitvormers in de organisatie samenwerken. Daarvoor moet hij/ zij kennis en autoriteit bezitten. De problemen van alle dag moeten op een constructieve manier door de HR-afdeling worden opgelost. Dat vergroot de geloofwaardigheid op korte termijn, waardoor ook een basis ontstaat voor het doorvoeren van een strategische langetermijn HR-agenda.

7. Een strategische HR-agenda
Een strategische HR-agenda kan de basis vormen voor de implementatie van HR-strategie op de langere termijn. Zelfs bij een organisatie die al jaren succesvol draait, zijn er genoeg punten waar HR-strategie waarde kan vermeerderen. De aandacht moet zich daarbij richten op elementen waarmee een meetbaar positief verschil kan worden gemaakt.

Gerelateerd artikel:
Copy-paste in strategisch personeelsmanagement

HRM en concurrentiekracht
door: Daina Konter, Mathilde de Boer en Ludwig Hoeksema
Hoe kan de HR-functie daadwerkelijk bijdragen aan de concurrentiekracht van de organisatie!?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: GIDS)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Wat HR – managers die zich hiervoor gesteld zien ook nodig hebben (lijkt me) is goede ondersteuning door specialisten (interne en externe).

Het is natuurlijk belangrijk een visie te hebben, daadkrachtig te zijn en te weten waar je naartoe moet sturen maar dat alleen is niet voldoende.

De kans om te struikelen over de uitvoer van plannen (als je de strategie bepaald hebt en de activteiten wil vormgeven) is erg groot. Alleen het inzetten van verschillende middelen en kanalen om strategie tot uitvoer te brengen is vaak een omvangrijke en specialistische klus.

Zeker in deze tijd waarin HR, arbeidscommunicatie en recruitment duidelijk in de schijnwerpers staan is het beangrijk de juiste specialisten om je heen te verzamelen. Specialisten op gebied van HR strategie, marketing & communicatie, media ontwikkeling enz…

Vanuit onze kennis en ervaring gaan we ervan uit dat een HR-Strategie vaststellen een benadering vraagt waarme duidelijk wordt waarin een organisatie zich onderscheidt van anderen (missie), weet heeft wie of wat ze zijn (visie), centrale waarden weet te benoemen en vervolgens activiteiten en resultaten weet te formuleren.

Om hiermee vooruit te komen beschikken we over de HR-PROFILER en de HR-SCORECARD.

http://www.hucag.nl

x
x