Werken aan uw persoonlijke effectiviteit, prima!

Cover stories

Met deze vragenlijst kunt u achterhalen wat uw persoonlijke manier van leren is en hoe u omgaat met dagelijkse situaties in uw werksituatie.

Hieronder staan 12 vragen met elk 4 antwoordmogelijkheden. Van deze antwoordmogelijkheden dient u aan te geven in welke volgorde zij voor u het meest van toepassing zijn. Dit kunt u doen door een cijfer, variërend van 1 (minst van toepassing) tot 4 (meest van toepassing) toe te kennen aan de antwoordmogelijkheden. Dus, als u vindt dat een
bepaald antwoord het beste uw manier van leren beschrijft, dan geeft u het cijfer 4. Een antwoord dat het minst uw manier van leren beschrijft, geeft u het cijfer 1.

Wilt u controleren of u geen enkele vraag onbeantwoord laat...


Machtelt Halewijn
Beste Rob,
Je bijdrage over de leerstijlen van KOLB vind ik prettig om te lezen. Je test vind ik wat simpel omdat in de vraagstelling de stijl al zo zichtbaar en daarmee de uitslag voorspelbaar lijkt. Wat is je ervaring wat dit betreft?

Ik heb ook een verzoek: Ik begeleid een groep beginnend leidinggevenden die aan het leren zijn hoe zij hun medewerkers kunnen coachen. Ik zou je toelichting op de leercyclus van Kolb als handout willen gebruiken omdat ik hem helder vind voor deze onervaren groep.
Wil je me laten weten of je hiermee akkoord wilt gaan?

vriendelijke groet, machtelt halewijn
Yvonne Vincenten
Beste heer, mevrouw,

De vragenlijst die staat aangegeven is prachtig, alleen krijg ik de lijst niet ingevuld met cijfers. Ik vermoed, dat ik niet de enige ben; een gemiste kans voor allerlei mensen, die meer over zichzelf willen leren. Gelukkig weet ik van mezelf op welke wijze ik doorgaans leer, maar wil het toch even melden, zodat ook anderen met plezier van de vragenlijsten gebruik kunnen maken.

vriendelijke groet,
Yvonne Vincenten
Willem Mastenbroek
Beste Yvonne
Deze test in m@n@gement is nog niet interactief. Door het artikel uit te
printen en "op de hand" in te vullen kan je toch de uitslag te weten
komen. Succes!
Mvg
Willem Mastenbroek
Line Hermansson
Heel interessant, maar helaas is het meoeilijk om de cijfers in het eerste diagram te lezen.

Met vriendelijk groet

Line Hermansson
Rob Bertels
Beste Line,

Dank voor je reactie. Dat de getallen niet altijd goed leesbaar zijn, kent zijn oorzaak in de technische beperkingen van de site. Uiteraard streven wij naar perfectie en werken wij voortdurend aan eventuele tekortkomingen. Mocht je echt problemen ondervinden bij het lezen c.q. de interpretatie van een en ander, dan kun je ons altijd bellen voor een mondelinge nadere toelichting. Succes en groet!
Ria Nauta
Ik heb mij onlangs geabonneerd en kwam deze test tegen. Ik ben sinds kort communicatie trainer en deze test lijkt mij erg leuk om een keer uit te proberen. Helaas krijg ik het artikel niet uitgeprint. Is er een andere mogelijkheid hoe ik in het bezit van dit artikel kan komen?

Vr Gr

Ria Nauta
Jolanda van Kampen
Heel verhelderend en logisch opgesteld!
Ronald van Tol
Programma pakt de input niet.
mirjam jansen
Kunt u mij svp vertellen hoe ik de cijfers in de vragenlijsten kan invoeren? Ik kan op een of andere manier geen cijfers typen in de hokjes waardoor ik de test niet af kan maken. Handmatig kom ik uit op 1e kolom 23, 2e kolom 27, 3e kolom 45, 4e kolom 25 punten.

vriendelijke groeten,
Mirjam Jansen
Willem Mastenbroek


Beste Mirjam
Deze test in m@n@gement is niet interactief. Door het artikel uit te
printen en "op de hand" in te vullen kan je toch de uitslag te weten
komen. Succes!
Mvg
Willem Mastenbroek
A.A. Weber
Geachte heer Bertels,

Een prima stuk, zeer compact, begrijpelijk en toepasbaar. Mag ik mij even voorstellen. Ik ben André Weber, hoofddocent Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, faculteit Economie (HEAO). Op dit moment ben ik het inleidend studieboek Organisatie & Management aan het herzien. Volgend schooljaar zal dit boek - zoals het huidige boek waarvan ik een van de twee auteurs ben - op de boekenlijst verschijnen. Het is mijn bedoeling om persoonlijk naar vaksecties van andere scholen te gaan om mijn boek onder hun aandacht te brengen.
Hierin bespreek ik ook de leercyclus van Kolb, uiteraard in taal die toegankelijk is voor 1e jaarsstudenten.
Mijn vraag is: zou ik de vragenlijst en figuren mogen gebruiken die u hier heeft gepubliceerd? Ik heb een iets andere versie, maar deze vind ik beter. Uiteraard worden u en eventueel uw bedrijf volledig als bronvermelding aangegeven.

Met vriendelijke groet,

drs. A.A. Weber
Arnhem
026 327 23 34
Jaloul van Keken
Lid sinds 2019
Tijdens mijn studie P&A, heb ik meerdere malen met kolb moeten werken en heb geprobeerd deze theorie toe te passen als coach van werkzoekende of
personeelsfunctionaris. Ik ben tot de conclusie gekomen na al die jaren van theorie ( + NLP, emotionele intelligentie RET)en praktijk, dat het beinvloeden
van gedrag geen makkelijk vak is en met veel tegenslagen gepaard gaat.
Echter ik krijg en neem het risico om te leren door ervaring ( doener), veel collega's krijgen deze ervaring onvoldoende draaien voornamelijk op hun hyptheek.
Je krijgt echt het idee dat maslov zo gek nog niet is? ( + mok) Ja arbeid leidt inderdaad tot vervreemding hoezeer je kolb ook beheerst, je doet het zelden goed bij eenklant of een cleient
zou dit weer te maken hebben met de Nederlandse cultuur, waar zeiken een vorm van betrokkenheid is.
De grote jongens zoals tropenaars en Hofstde hebben mij nog steeds geen antwoord gegeven welke cultuur nu beter of slechter is . Miscchien spreekt mij de Japanse cultuur
wel het meeste aan, dislpine leren en nog eens leren ! En tijdens het leren leer je cretief omgaan met je tijd en nadenken over het nut van het leven!
Leren is belangrijk echter ik kom veel ex-studenten tegen die een berg aan opleiding hebben maar zich niet kunnen ontwikkelen dit leidt vaak tot problemen ! Kolb is een leuk instrument maar naar mijn gevoel
te oppervlakig en te dynamisch. Ik bedoel hiermee als ik van beroep verander tot kolb net zo hard mee Gek he
Ik hoop dat iedereen terecht komt waar hij terecht moet komen in het leven ,maar Kolb zal ik mijnleven niet veregeten?

Gr JK

Jaloul van Keken
Lid sinds 2019
Tijdens mijn studie P&A, heb ik meerdere malen met Kolb moeten werken en heb geprobeerd deze theorie toe te passen als coach van werkzoekende of
personeelsfunctionaris. Ik ben tot de conclusie gekomen na al die jaren van theorie(+ NLP, emotionele intelligentie RET)en praktijk, dat het beinvloeden
van gedrag geen makkelijk vak is en met veel tegenslagen gepaard gaat.
Echter ik krijg en neem het risico om te leren door ervaring ( doener), veel collega's krijgen deze ervaring onvoldoende draaien voornamelijk op hun hypothheek.
Je krijgt echt het idee dat Maslov zo gek nog niet is? ( + Mok) Ja arbeid leidt inderdaad tot vervreemding hoezeer je Kolb ook beheerst, je doet het zelden goed bij een klant of een client
zou dit weer te maken hebben met de Nederlandse cultuur, waar zeiken een vorm van betrokkenheid is.
De grote jongens zoals Tropenaars en Hofstede hebben mij nog steeds geen antwoord gegeven welke cultuur nu beter of slechter om te leren . Miscchien spreekt mij de Japanse cultuur
wel het meeste aan, dislpine leren en nog eens leren ! En tijdens het leren leer je cretief omgaan met je tijd en nadenken over het nut van het leven!
Leren is belangrijk echter ik kom veel ex-studenten tegen die een berg aan opleiding hebben maar zich niet kunnen ontwikkelen dit leidt vaak tot problemen ! Kolb is een leuk instrument maar naar mijn gevoel
te oppervlakig en te dynamisch. Ik bedoel hiermee als ik van beroep verander tot Kolb net zo hard mee Gek he
Ik hoop dat iedereen terecht komt waar hij terecht moet komen in het leven ,maar Kolb zal ik mijnleven niet veregeten?

Gr JH

E van de Geer


Ik ben leerkracht basisonderwijs. Op het moment ben ik bezig mijn lessen aan te passen aan de leerstijlen van mijn kinderen.
Ik heb een boek gelezen van Hanna de Koning (leren zelfstandig leren), een goed boek overigens. Maar dit boek is moeilijk te vertalen naar jonge kinderen. De leerstijlentest die erin staat is niet geschikt voor jonge kinderen. De test op deze pagina is goed bruikbaar. Ik ben dus zeer blij met deze vertaling.

Beoordeling: zeer goed
Trudy
Heel goed. Dit had ik net nodig voor mijn opleiding (SPH).
deta Bouwer
de tekst en uitleg zijn zeer goed we hebben het in het 2de jaar van de opleiding MWD gehad en hebben het hele jaar hiervan profijt gehad.
die brengen we weer over op de 1ste jaars van deze opleiding
Joop Neinders
Geachte heer/mevrouw,

Met interesse heb ik het artikel gelezen over de leerstijlen van Kolb. Ik wil ook graag de oefening maken, maar de getallen in de grafieken zijn zo ontduidelijk dat ik niet precies weet waar ik mezelf moet positioneren. Ik wilde de grafieken ook graag een keer tonen aan een aantal studenten (die meedoen met een didactisch inwerk traject). Vandaar mijn verzoek of u mij een grafiek met duidelijke getallen zou willen sturen?

Hopelijk is dit geen probleem.

Bij voorbaat hartelijk dank


Joop Neinders
Universiteit Twente
Jaco (4e jrs dt CMV)
Ook ik had het nodig voor mijn studie. Het komt uitstekend van pas om dit soort informatie voorhanden te hebben. Je weet er vanaf, maar weet niet precies waar je het vandaan moet halen. Bedankt!
Wim De Weerd
Beste,

De test op uw site geeft scores die gerelateerd zijn aan de 4 fasen in het leerproces (CE, WO, AB en AE). Op uw site worden de 4 leerstijlen gekoppeld aan deze 4 fasen: de accomodator (doener) koppelt u aan fase 1 (CE - concreet ervaren), enz. Hiermee wordt gesuggereerd dat elke leerstijl overeenkomt met een fase, of m.a.w. dat de behaalde scores net zo goed gerelateerd zijn aan de leerstijlen.
Op de site cyg.net, waarnaar u ook verwijst, wordt elke leerstijl echter beschreven als een combinatie van 2 fasen. Het begrip "accomodator" (leerstijl) bv. staat in de grafiek op cyg.net vermeld in het kwadrant links bovenaan. Het begrip "accomodator" wordt dus gekoppeld aan fase 1 EN fase 4 (concreet ervaren EN actief experimenteren).
Iemand met een hoge score op fase 1 (CE) is volgens deze logica mogelijk helemaal geen accomodator (doener). Immers, als hij op fase 4 (AE - actief experimenteren) laag scoort, en op fase 2 (WO - waarnemen en overdenken) hoog scoort, is hij waarschijnlijk eerder een divergeerder (bezinner).

Graag uw reactie?

Met vriendelijke groeten,
Wim De Weerd
Webmaster m@n@gement
Naar aanleiding van het redesign van de m@n@gement site is de content van de oude site geconverteerd naar de nieuwe opmaak. Afbeeldingen die te breed waren voor de nieuwe opmaak hebben we moeten verkleinen, waardoor de afbeeldingen in sommige gevallen minder duidelijk zijn geworden. Met name voor het betreffende artikel zagen de afbeeldingen er inderdaad niet al te best uit. We hebben de afbeeldingen bij het betreffende artikel nu aangepast zodat de relevante cijfers bij de grafieken zo goed mogelijk leesbaar zijn.

Een duidelijker afbeelding van de grafiek is, indien gewenst, op te vragen bij het redactiesecretariaat (redactie@managementsite.net).
Marieke Parijs
Goede samenvatting van Kolb.
Patricia
Ik vind dit een prima site met goede informatie die heel duidelijke is weergegeven. De test op deze site spreekt mij ook erg aan.
Annemiek Reijven
Ik vind het een hele goede test, alleen jammer dat je niet direct de resultaten in kunt vullen en dat de computer dan je resultaten weergeeft in de tabel.

Groetjes
Trui Timperman
Beste,

Ik ben docent aan Katho, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Ik was heel blij dit artikel te vinden op uw website.
Ik ben namelijk al een tijdje op zoek naar een begrijpelijke omschrijving van de leercirkel van Kolb om op te nemen in een handleiding voor eerstejaarsstudenten bij ons.

Mag ik, mits verwijzen natuurlijk, stukken uit dit artikel overnemen aub ?

Vriendelijke groeten,

Trui Timperman
Ellen Lauwagie
Beste,

Ik ben Ellen Lauwagie, derdejaarsstudent maatschappelijk werk, optie personeelswerk. In het kader van mijn opleiding dien ik een eindwerk in te dienen. Als theam heb ik ' vorming van volwassenen' gekozen.

Via een vriend ben ik op uw website terechtgekomen. De site boeide mij dermate dat ik zeker ben dat u mij verder zou kunnen helpen.
Zou u, met uw professionele achtergrond, mij enige informatie kunnen doorsturen of mij kunnen doorsturen naar de juiste persoon?

De deelthema's waarrond ik werk zijn: model van vormingsbeleid, leerstijlen, leercirkel, opleidingsdidactiek.

U zou een grote hulp betekenen voor mij

Alvast bedankt voor de moeite

Met vriendelijke groet

Ellen Lauwagie

U kan mij altijd bereiken op onderstaand adres
Ellen Lauwagie
Breebroekstraat 39
9030 Mariakerke
Oost-Vlaanderen
België
09/227.43.80
0472/44.29.51
Lucky_nr1@hotmail.com
Reinier Katgert
prima artikel, maar wat jammer dat er geen afzonderlijke printversie van bestaat. Naast veel andere artikelen staat een print-knop waardoor je een mooie afdruk kunt krijgen. Waarom hier niet?
tsjitske popma
Ik ben voor mijn studie aan de retail business school Leeuwarden bezig met het persoonlijk ontwikkelingsplan.
Aan de hand van jullie site kon ik een goed zelfanalyse maken, die niet alleen voor mijn studie handig is, maar ook voor andere mensen zeer leerzaam is.
Bedankt!
priem
erg goed, de pagina's over Kolb, de leerstijlen, de test: volledig, duidelijk en te gebruiken ook in onderwijssituaties. Bedankt!
Neeske Bos
Een perfecte korte uitleg van de Leercyclus van Kolb, waar ik zeker mee verder kan voor het schrijven van mijn paper!!!!!
Rinette
Dit is een zeer handige test maar het is jammer dat in deze versie een paar essentiële dingen ontbreken die het invullen van deze test makkelijker zouden maken:

- de mogelijkheid tot invullen en automatisch laten beoordelen

Nu moet je eerst printen en er is geen makkelijke printversie.
Wil je niet printen maar even snel invullen op papier, dan kom je in de problemen zodra je de leercirkel zelf gaat invullen, deze is op het scherm al slecht leesbaar!

Verder is het een uitgebreid artikel en alle onderdelen worden zeer goed uitgelegd.
ik
waardeloos
Veerle Schimmel
Ik ben docent op een ROC en ik gebruik de leerstijlen bij een voor mij moeilijke groep. Zelf vinden ze dit ook leerzaam en daar gaat het uiteindelijk om. We zoeken naar manieren hoe zij het beste kunnen leren.
Y. Vliegenthart-Schouten
Wat mij positief opvalt in dit stuk is de bijgevoegde test (een stuk korter dan de gebruikelijke '80 stellingen reflectietest' bij Kolb, waar je jezelf aan de andere kant wel weer kunt toetsen aan een score).

Opvallend punt is echter wel dat er gesteld wordt dat een leerproces in iedere fase kan worden begonnen. Andere werken over de leerstijlen van Kolb stellen toch duidelijk dat ieder leerproces begint met een concrete ervaring en dat de leerstijl invloed heeft op de nadruk die op de verschillende fasen wordt gelegd.
Anja Putters
Intressante pagina mijn complimenten. Alleen heb ik een vraagje over de cirkel leesbaar krijgen dat lukt mij niet. Ik ben geen computer nurt maar heb wel interrese om de test van kolb uit te werken. Kunt u me er wat van toezenden wat bruikbaar is of hoe ik het bruikbaar kan maken?
Gijs van der Weg
Goede omschrijving, alleen mis ik iets van 'evalueren'. (de vijfde stap)

verders niks op aan te merken
Christine Oort
Ik vind het leuk om te zien dat ik eigenlijk niet ben wat ik altijd dacht dat ik was (ik ben meer een bezinner dan een beslisser). Wat ik wel jammer vind is dat je nergens daar waar je de Kolb test kunt doen staat aangegeven wat je kunt doen om de andere kanten van je leren te ontwikkelen. Je kunt vinden hoet een Denker leert maar hoe je zelf meer een Denker wordt? Verder vind ik het ook jammer dat er in onderwijsland weinig rekening wordt gehouden met je leerstijl en dat blijkbaar weinig docenten in staat zijn om het lesmatriaal aan te bieden die het best overeen komt met de leerstijl. Mooie gelegenheid om een andere leerstijl aan te nemen maar dan zou daar wat meer begeleiding / nadruk op gelegd kunnen worden.
Julian Kemps
Ik ben met een afstudeeropdracht bezig van de lerarenopleiding. Daarbij wil ik de toepassing bekijken van de leermethode van Kolb. Mijn vraag aan u is:
Is deze methode ook geschikt voor adolescenten (16 t/m 24 jarige) of alleen voor volwassenen? En waarom wel/niet. Alvast bedankt.
Marten
Ik vind dat u de test meteen moet kunnen doen, maakt het nog mooier!
mw. B. Jansen
In de cyclus kan je niet afgebeeld worden als een allrounder. De vragen dwingen je te kiezen voor je eigen voorkeur en stijl. Om inzicht te krijgen in je eigen stijl voldoet deze cyclus. Om te weten in hoeverre je er in geslaagd bent om aandacht te besteden aan de andere fasen, zul je een andere test moeten gebruiken. Ik ben benieuwd of zo'n test bestaat.
Warnar Moll
De tekst is helder.

Echter:

Het model zoals hier voorgesteld, suggereert een tweedimensionale cyclus en lijkt te weinig dynamisch. Te lineair , te saai, naar mijn mening en niet geheel volgens wat zich afspeelt bij iemand die bezig is met leren.
Het zou beter zijn om dit model in de vorm van een spiraal weer te geven. Dat zou ook ten goede komen aan de gedachte dat iemand door ervaring sneller, of beter of efficienter "leert"; En vervolgens ook leert om niet direct alle stappen opnieuw door te nemen. Zoiets kan verveling en demotivatie bij het leerproces in de hand werken.wilma v.d. West
Ik weet niet of het de bedoeling is maar het lukt mij niet om de test op internet in te vullen
Jan Schijvenaars
Mijn score klopt min of meer wel.
Wilma Derissen
ik vind het jammer dat ik de test niet direct via internet kan uitvoeren. Lijkt me wel interessant.
spijkerman
Ik heb de lijst omgezet in exell dan kom ik op scores 38-24-31-32.
kan ik ook direct via internet de lijst invullen? lukt me tot nu niet.
groet J.s.
Corine van Nieuwburg
Lid sinds 2019
De cirkel waarin ruwe scores van de vier leerstijlen moeten worden ingevuld om % uit te lezen is te klein afgebeeld. De inhoud van het artikel komt vrijwel letterlijk uit een andere site van Vergouwen & Overduin en er zijn ook andere sites die hier veel op lijken. De inhoud brengt in deze niets nieuws. Mogelijk dat hieraan gerelateerde boeken wel meer nieuwe inzichten hierover geeft. Het stimuleert mij niet om hiernaar te zoeken.

Meer over Sociale vaardigheden