In de huidige turbulente tijden zijn veel ondernemingen bezig met de (her)inrichting en besturing van de organisatie. Denk aan het afstoten van bedrijfsonderdelen, het uitbesteden van projecten en het inrichten van shared services. “Naast strategische en operationele afwegingen spelen de financiën en het menselijk kapitaal een cruciale rol”. Het is daarom niet meer dan logisch dat ook P&O bij de besluitvorming betrokken wordt.

Met name mannen, lageropgeleiden, mensen tussen de 45 en 54 jaar en niet-westerse allochtonen bang zijn hun baan te verliezen. Twee op de vijf werknemers kregen vorig jaar te maken met een reorganisatie, inkrimping, fusie of overname.

Ontslaan met gevoel
Personeel moeten ontslaan is voor iedere organisatie een test in maatschappelijke verantwoordelijkheid en geloofwaardig leiderschap. Managers kunnen heel wat schade beperken door de juiste manier te kiezen waarop afscheid wordt genomen van overtollige medewerkers.

Lees ook:

Rondetafelgesprek Wim Kooijman en Godfried Barnasconi over ontwikkeling

Een paar tips voor ‘menselijk verantwoord ontslaan‘:
– Toon respect voor degenen die weg moeten, onder andere door een helder één op één gesprek te voeren.
– Je kunnen inleven in de ontslagen medewerker is belangrijker dan de plannen om het bedrijf er – na zijn vertrek – weer bovenop te helpen.
– Reik concrete hulp aan in de vorm van een sociaal plan, outplacement of uitzicht op een andere baan.

Vraag je af: verbreek of onderbreek ik de verbinding? De meeste ontslagen medewerkers hebben een schat aan kennis en ervaring. Als je in goede harmonie uit elkaar gaat en de verbinding vasthoudt, kun je als de zaken weer beter gaan de contacten weer aantrekken.

Werknemer is bereid loon in te leveren in ruil voor flexibel werken
Drie kwart van de werknemers is bereid minder loon te overwegen in ruil voor flexibel werken. Werknemers in Europa en Rusland zijn van mening dat flexibel werken een duidelijk effect heeft op de werkgelegenheid. 85% denkt dat flexibiliteit nieuwe banen creëert, mensen aan het werk houdt en nieuwe kansen biedt voor mensen die willen terugkeren in het arbeidsproces. Meer flexibiliteit wordt daarnaast gezien als een stimulans voor zakelijke productiviteit en voor het behoud van getalenteerde medewerkers voor bedrijven.

Over het algemeen bestaat de veronderstelling dat flexibele medewerkers gelukkig zijn (67%). 51% van de respondenten heeft het gevoel dat ze productiever zijn, 46% is van mening dat flexibele werknemers harder werken in de tijd dat ze werken.

Lees verder op:
Ontslaan! Zo doe je dat.
door: John van der Borg

In nog geen 3 maanden tijd is onze economische situatie dramatisch gewijzigd. Het is net als met aandelen. Iedereen roept dat het een kwestie van lange adem is, dus laat je ze staan. En als ze er nu nog staan, dan ben je dapper.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Management Team

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Dat je het ontslaan van personeel tactisch aan moet pakken lijkt mij voor zichzelf spreken. Helaas wil dat nog niet zeggen dat dit ook zo gebeurd.

Mijn partner werkt bij een bedrijf dat getroffen is door de recessie. Het gevolg is dat er op 16 april een ontslagronde aangekondigd was voor 170 man. Op die bewuste donderdag werd het personeel verteld dat ondanks ze wisten wie er ontslagen zouden worden, ze dit graag pas na het weekend bekend wilde maken. Ik vind dit zelf erg onbeschoft. Uiteindelijk zijn de 170 mensen maandag op het einde van de dag onstlagen, voor mij een voorbeeld van ontslaan met weinig gevoel.

x
x