Duurzame kostenbeheersing vereist Activity Based Costing

Columns

De huidige crisis hakt er in sommige sectoren goed in. Directies en controllers zijn druk om op korte termijn gerichte maatregelen te nemen en in te grijpen. Maar wat zijn gevolgen op de iets langere termijn. Hoe kun je kostenbeheersing duurzaam inrichten?

Na het hanteren van de kaasschaaf tijdens Covid-19 is het voor veel organisaties noodzakelijk op naar de toekomst te kijken. Want hoe kom je tot duurzame kostenbeheersing als je je kwaliteit van dienstverlening op pijl wilt houden? En je klanten goed wilt blijven bedienen? Dat vereist inzicht in kosten en winstgevendheid in alle lagen van de organisatie, meer dan alleen bij de top en financiële functionarissen. En o ja: nog meer of snellere informatie uit jaarverslagen of van de externe accountant gaat niet helpen deze slag te maken. Man...

Meer over Financieel management