Twee dingen tegelijk doen (2)

Columns

In de vorige bijdrage besprak ik de tegenstrijdige antwoorden die gegeven worden op de vraag of we meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Die tegenstrijdigheid kent eerder een keten van oorzaken dan één oorzaak. Ten eerste onderzoeken we onze standpunten, aannames en conclusies te weinig kritisch. En vervolgens zijn we zijn niet precies genoeg in de verwoording van onze standpunten en besluiten. En dat heeft weer te maken - ironisch en paradoxaal genoeg – met iets dat we niet tegelijk kunnen.

Bij een teveel aan details en specifieke informatie – lees de bomen - verliezen we interesse of we schakelen automatisch over op abstracter en globaler denken – lees het bos. Bij dat overschakelen van bomen naar bos lossen preciseringen op in het grotere geheel. Omgekeerd, wanneer we onze blik richten ...

Meer over Sociale vaardigheden