Tunnelvisie

Columns

Management gaat over het realiseren van gestelde doelen. In het nastreven van doelen schuilt echter ook een gevaar: tunnelvisie. De focus op een doel wordt dan een fixatie, waardoor andere belangrijke, of zelfs belangrijkere, dingen over het hoofd worden gezien of niet serieus worden genomen. Net als in een tunnel richt men zich op het licht aan het einde ervan, de rest is donker, telt niet mee en wordt niet gezien. Het blikveld vernauwt en al het andere wordt ondergeschikt gemaakt aan dat ene doel. Dat kan leiden tot irrationeel gedrag. Onderzoek wijst uit dat bijvoorbeeld bij rampen slechts 15 procent van de potentiële slachtoffers relatief kalm en rationeel blijft denken. Maar tunnelvisie kan ook leiden tot onethisch gedrag.

Een typerend voorbeeld van tunnelvisie is de parabel van Sadho...

Jos Steynebrugh
In een gedegen Businessplan wordt per Produkt-Markt combinatie (PMc) de hele trits gevolgd van Waarden, Missie, Visie, PMc, markt (doelgroepen), SWOT analyse, Marketing en Verkoop doelstellingen, communicatie en budget. De ultieme toets is de breinaald: als die van Waarden t/m Budget doorgestoken is dan klopt de boel. Op deze manier is tunnelvisie soms juist héél goed: géén zijdelingse bewegingen op wat we besloten hebben svp.

Als om wat voor reden dan ook meerdere PMc’s moeten worden bekeken (denk aan innovatie, marktdifferentiatie, productdifferentiatie etc) dan dienen die als APARTE Product Markt combinaties eenzelfde routine te doorlopen. Per PMc is dan tunelvisie geen probleem of wellicht juist een pré. Het weerhoudt ons van al te creatieve invallen, polderkwabben, wilde ideen, verstoringen, gekkigheid en andere dwaalwegen. Maar dan moet het Businessplan wel State of the Art zijn!!!

Groet,
Jos Steynebrugh
HMA Visser
Lid sinds 2019
Kan me her prima in vinden. Lees ook mijn blog over dit onderwerp: http://www.logistiek.nl/Distributie/transport-management/2011/12/Tunnelvisie-aan-het-eind-schijnt-licht-LOGBLG100496W/

Meer over Leiderschap