Samen werken en leren in de verdrukking

Columns

Centraal in deze reeks van columns staan de resultaten van het onderzoek ‘Leading principles for IT related organisational change’ . 46 Projecten die te maken hadden met organisatieverandering waarbij informatietechnologie (IT) een belangrijke rol speelt zijn hierbij bestudeerd. In de vorige columns is onder andere ingegaan op de resultaatbeleving en de problematiek om te komen tot één gezamenlijk doel.

Het onderzoek ‘Leading principles for IT related organisational change’ laat de relatie zien tussen enerzijds het resultaat van projecten (of situaties) en anderzijds de wijze waarop dit resultaat is bereikt (sturing). Het onderzoek hanteert 6 hoofdprincipes voor de sturing. De hoofdprincipes sturen de inhoud van het vraagstuk op basis van de samenhang van technologie, organisatie en person...

Meer over ICT & Internet