De psyche van organisatieverandering (3)

Columns

Centraal in deze reeks van columns staan de resultaten van het onderzoek ‘Leading principles for IT related organisational change’. 46 Projecten zijn bij dit onderzoek betrokken. Deze projecten hadden te maken met organisatieveranderingen waarbij informatietechnologie een belangrijke rol speelt. In de vorige column is ingegaan op de verschillende resultaatgebieden en de resultaatbeleving van betrokkenen. Volgens het raamwerk IBAFrame is het resultaat sterk afhankelijk van de wijze van sturing.

Vanaf deze column (nummer 3) wordt verder ingegaan op de 6 hoofdprincipes die IBAFrame hanteert voor het sturen van organisatieverandering waarbij informatietechnologie (IT) een belangrijk rol speelt. Deze hoofdprincipes zijn:
1.Één gezamenlijk doel (en beeld);
2.Een passende veranderaanpak;
3.Betrok...


Nico Viergever
Lid sinds 2019
Ik begrijp de wereld van Leon: hij werkt bij een ICT leverancier die zich ook nog eens de laatste jaren steeds meer heeft terug getrokken op techniek alleen.
De vele verwijzingen naar verandering met/door ICT zijn daardoor te verklaren.

Het is echter zo dat verandering die gedreven of gemotiveerd wordt door techniek, zeer zelden slaagt. Niet voor niets gaan zo ontzettend veel ERP implementaties mis, soms met verwoestende gevolgen.

Leon verwijst terecht naar John Kotter. Een van de grootste stokpaardjes van Kotter is de creatie van een gevoel van urgentie en daarnaan gerelateerd de creatie van een visie. een ERP implementatie, of welke door techniek gedreven verandering dan ook, zal nooit visionair kunnen zijn; zal ook nooit een gevoel van urgentie kunnen opwerpen. Tenzij je bij de leverancier werkt, natuurlijk. Maar die heeft dan ook een ander doel (Business Case).

Meer over ICT & Internet