Projectmanagement is toe aan een flinke revisie

Columns

De sturing van ICT-projecten is vanuit het klassieke gedachtegoed zeer eenzijdig gericht op techniek, budget en tijd. Overschrijding van tijdlijn en/of budget wordt in de media opgevolgd met schreeuwende koppen zoals ‘Veel ICT-projecten mislukken’ zonder al teveel nuancering. Deze door de tijd ingehaalde klassieke benadering vraagt om een flinke bijstelling. Het tot stand komen van de doorlooptijd (planning) en beoordelen van het projectresultaat zijn namelijk erg discutabel.

Doorlooptijd
Vaak bepaalt het hogere management de doorlooptijd van een ICT-project door het vaststellen van een opleverdatum voor de te bouwen ICT-oplossing. De opleverdatum minus de actuele datum is dan de maximale doorlooptijdtijd van het project. De nieuwe ICT-oplossing zorgt echter vaak voor veranderingen in de w...

Charles Monchy
Lid sinds 2019
Beste Leo en Rob

Ik ben het volledig eens met de stelling van Leo dat de doelen van een ICT project niet op het niveau van het 'opleveren van een systeem' maar op het niveau van de business moeten worden vastgespijkerd.
Ik koopt ook geen wasmachine om het ding aan te zetten, ik wil een wasmachine omdat ik schone was wil, maar dan moet ik ook aandacht besteden aan het op kleur sorteren van het wasgoed, het goede wasmiddel in de juiste dosering, de juiste temperatuur, etc. Een schone was is een kunst waar meer bij komt kijken dan het installeren van een machine.

De individuele competenties van projectmanagers zullen wellicht helpen om de chaos die jullie beschrijven te bedwingen, maar zal deze niet wegnemen. Projectmanagers zijn namelijk niet de spelbepalers, zij werken in opdracht van opdrachtgevers en dat zijn meestal programmamanagers of iets dergelijks. En het is hier waar de chaos begint. Ik verklaar me nader.
Zolang opdrachtgevers accepteren dat de doelen van een ICT project worden gesteld in termen van het opleveren van een 'systeem', is de business case van zo'n project op drijfzand gebaseerd. Die behoort immers gebaseerd te zijn op verbeterde prestaties in de leverketen, verbeterde dienstverlening EN baten voor klant & bedrijf.
Zolang de opdrachtgevers (en dus de programmamanagers) boterzachte businesscases voor zoete koek slikken, ziet men verbeterprojecten als ICT-projecten die alsmaar mislukken en zijn projectmanagers veredelde wasmachinemonteurs.

Het aardige is dat de ICT sector zelf ook een rol in dit geheel speelt, althans volgens de Rekenkamer in haar rapport over de grote ICT projecten bij de overheid. Aanbieders van oplossingen beloven gouden bergen, maar waken er wel voor dat die als p.m. kosten in de offerte worden meegenomen, dus uurtje factuurtje en de klant betaalt. Het 'mislukken' van die projecten is dus geen toeval, maar zorgvuldig gepland!

De bal ligt dus bij de programmamanager als opdrachtgever, en die moet drie dingen doen: ten eerste de projectdoelen op het niveau van de business vastspijkeren met alle betrokken partijen, ten tweede met de business een projectplan maken waarbij van het begin af aan alle kosten van veranderen en 'inslijten' zijn opgenomen en ten derde de business maar eens vragen of de investering ECHT de moeite waard is. En dat niet éen keer, maar iedere keer als er een project wordt opgestart, en volgens dezelfde methodiek. Managen van de projectcyclus noem ik dat, zodat succes geen toeval meer is.


Charles de Monchy
De Monchy & Partners
doelgericht samenwerken

Meer over ICT & Internet