Problemen met cultuurverandering?

Cover stories

Ook al hebben de Friezen in 754 bij Dokkum zijn schedel ingeslagen, Bonifatius was een grootmeester in de cultuurverandering. Want wie gelooft er tegenwoordig nog in Wodan en Frigga? Wie aanbidt er nog een oude eik en gaat bij onweer nog bevend op de knieën voor de dondergod Thor met zijn hamer?

Cultuurverandering is een lastig vraagstuk. Veel onderzoeken noemen de bedrijfscultuur als belangrijkste oorzaak voor het mislukken van organisatieveranderingen. Alle reden dus voor hedendaagse managers om eens serieus te kijken naar de succesvolle methoden van de oude heilige met zijn verbluffend systematische aanpak.  

Wat is cultuur?

Volgens Edgar Schein is cultuur een verzameling oplossingen voor vraagstukken die een groep in de loop van de tijd ontwikkelt. Het worden gewoontes en ...

Meer over Organisatiecultuur