De prestatiegerichte overheid

Er is een toenemende belangstelling voor de overheid als"prestatiegerichte organisatie". In deze bijdrage wordt ditonderwerp nader verkend en wordt een tiental aanbevelingen gedaandoor een parallel te trekken met ontwikkelingen in de marktsector.Leo Kerklaan hield een presentatie over dit onderwerp op deManagementdag Rijksdienst op 19 mei jl. Dit artikel is eenbewerking van die presentatie.

nieuwe belangstelling voor prestatiegerichtheid

De prestaties van de overheid en haar prestatiegerichtheid alsorganisatie trekken veel aandacht. In het voetspoor daarvanherleeft de discussie over prestatienormering. Het is goed om daareerst ...J. Vledder
Een goed artikel, waarin ik veel herken op één opmerking na.
Een groot pluspunt is het kweken van publiek ondernemerschap, hetgeen betekent een andere mindset. Volkomen mee eens, maar om dan te concluderen dat de overheid geen bedrijf is, gaat mij te ver.
Uiteraard is de overheid geen onderneming. Maar wordt met de conclusie dat de overheid geen bedrijf is niet gelijk laatdunkend gedaan over het werk bij de overheid. De overheid streeft toch ook naar toegevoegde waarde met inzet van instrumenten enz.? Wat wordt in dit artikel onder bedrijf verstaan?
Anne-Marie van Bergen
Prima uitgangspunten,

Wat een beetje vergeten wordt is de praktijk in een non-profit-organisatie. Waarmee ik bedoel: er worden doelen gesteld, resultaten en daarmee samenhangende indicatoren afgesproken en vervolgens is er geen geld - en dus onvoldoende menskracht - beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Je kunt dus perfect aangeven waarom de doelen niet gehaald worden. Je kunt het zelfs vooraf voorspellen. Desondanks krijg je opdracht aan de slag te gaan. Je bent al bij voorbaat en bij alle tussenrapportages geëxcuseerd voor het niet behalen van de kwaliteitsnormen, de geplande resultaten, want je baas weet zelf ook, dat de mensen niet beschikbaar zijn.
Maak hier eens een item van: niet beginnen, tenzij.....
ofwel: echt kiezen wat wel en wat niet.


A.F. Meester
Dag,

Ik heb eigenlijk een vraag naar aanleiding van bovenstaande.
Hoe staat het INK-model in verhouding tot de ISO-norm 9000?
Waar liggen precies de relaties tussen deze twee kwaliteitsinstrumenten?

Met vriendelijke groeten,
Bert Meester
Dick Pol
Goed overzicht. Vaak is de materie wel bekend maar vindt men binnen de overheid het moelijk om dat goed toe te passen.
Er wordt vaak geen keuze gemaakt. Je kiest voor een model en past die dan ook toe. Dit wordt dan binnen de volgende vergadering dan weer onderuit gehaald en ben je weer bij af.
pikerie, islelly
in mijn huidige functie als gedeputeerde van algemeen beheer
van het eilandgebied curacao ben ik momenteel belast met de gehele omvorming van het overheidsapparaat van curacao waarbij we van een burocratische overheidsapparaat naar een klantvriendelijke en prestatiegerichte overheidsapparaat toemoeten. in dat kader zijn er verschillende optimaliseringstrajecten en bestuurlijke vernieuwingstrajecten opgestart waarbij het iso traject een van de hoofdmoten is. zelden heb ik zo een artikel gezien waarbij alles zo integraal is.
mijn complimenten en ik weet nu in ieder geval dat mijn werkzaamheden op de goede weg zijn

met vriendelijke groeten,

tilly pikerie
a.blauw
Ls,
Prima beschouwing; thans dient "vertaling" tav. rol Toezichthouder(s) te volgen (prudentieel vs vorm/gedrag/kwaliteit).
Mvg, A. Blauw
RM Gerritsen
Ik vond het een buitengewoon goede beschouwing.
Als een overheidsmanager echter zelf de gelegenheid en de middelen krijgt om zelf activiteiten en doelen te formuleren omwille van de 'draagkrcht' en er vervolgens niet op wordt afgerekend omdat 'de trein met of zonder prestaties toch wel doorrijdt', dan mis je de drijfveer van de systematiek. Top down benadering, prestatiebeloning, jobroulatie, ontslag na mislukking e.d. zijn harde maatregelen die nodig zijn wil je prestatiemanagement echt 'tussen de oren' krijgen.

Meer over Overheid