Performance management: mix van methoden

Actueel

De definitie van performance management: het systematisch (met gebruik van kritieke succesfactoren en prestatie indicatoren) vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen, gevolgd door het monitoren en evalueren van deze processen met als doel feedback te verschaffen voor aanpassing van de strategie. Deze cyclus, ondersteund door intelligent gebruik van informatiesystemen, zorgt ervoor dat de organisatie sneller en beter kan reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving en interne ontwikkelingen.

De eerste stap in het proces van performance management is het (her-) definiëren van de organisatiestrategie. Zo ontstaat een set van eenduidige strategische doelen. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld de financieel manager kritieke succesfactoren definiëren. Deze geven aan welke factoren van ...

René van Dinten
Beste Sandra en Onno,

Goede definities formuleren is moeilijk. Zo blijkt ook hier naar mijn mening. Als ik bij de definitie van performance management lees `...met als doel feedback te verschaffen voor aanpassing van de strategie...`, dan denk ik dat dit hier een mooi voorbeeld van is.
Gelukkig kan die feedback ook voor iets anders gebruikt worden dan de strategie aanpassen. Vaak zijn er ook akties mogelijk die het alsnog realiseren van de strategie en de op basis hiervan geformuleerde beoogde resultaten in zicht brengen.
Waarom jullie de nadruk leggen op de leidende rol van de financieel manager is mij niet echt duidelijk. Vanwege de doelgroep, financieel management, van het stuk? Niet doen.
Het medium waarin je publiceert moet je niet de inhoud laten bepalen, behalve in die zin dat je het interessant voor ze maakt en hun taal spreekt.
Naar mijn mening is een in de top breed gedragen invoering veel belangrijker. Dat degene die binnen het management team de kar trekt inzicht moet hebben in getallen is wenselijk, oké. En dat de financieel manager er in ieder geval ook bij betrokken moet zijn ook.
Een commerciele man of vrouw de kar laten trekken kan wel eens heel handig zijn. De uiteindelijke resultaten in financieel opzicht worden immers voor een niet onbelangrijk deel bij de klanten gerealiseerd. En zonder de klanten in het geheel niet.

Groet, Rene van Dinten
Wesley Jongejans
Lid sinds 2019
Wie kan mij vertellen waar dat citaat van performance management vandaan komt?

Meer over Performance management