De essentie van vaardiger onderhandelen

Cover stories

Wel eens akelig verrast bij een onderhandeling? Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u, ondanks al uw ervaring, het liet afweten? Dat beproefde technieken niet meer van toepassing waren? Dat eerdere ‘lessons learned’ verdampten? Juist toen het erop aankwam!!
Waren het misschien de opspelende spanningen en emoties?

Onderhandelingstechniek is belangrijk maar emotie management geeft de doorslag.

Onderhandelingstechnieken

Er bestaat een rijke ervaringskennis over onderhandelings-techieken en over speciale situaties zoals de openingszet, omgaan met impasses, inkoop- en prijsonderhandelingen.
Telkens spelen er vier typen van activiteiten.

  1. De communicatie over de inhoud: belangen, argumenten, oplossingen en concessies.
  2. Gedrag dat erop gericht is de machtsbalans te beinvloeden.
  3. ...


Meer over Onderhandelen