De Noodzaak van Strategisch Management-Development (SMD)

Het probleem

Bij de meeste internationale concerns zijn de trajecten strategisch management met bijbehorende projecten en human resource management met managementontwikkeling (MD) qua uitvoering gescheiden. Dat levert weinig bevredigende resultaten op, omdat beleid dan teveel los staat van mensen die daar vorm aan moeten geven. Als er onvoldoende zicht is op waar  managers toe in staat zijn kan dat een belangrijke reden zijn dat doelen niet worden verwezenlijkt. De gescheiden werkwijze ligt vaak aan historisch gegroeide voorkeuren binnen het bedrijfsleven om "harde" en "zachte" a...

Marco Schreurs
Lid sinds 2008
Helemaal mee eens en zeer actueel. Confucius zei het al: "I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
Gertjan Schuiling
Lid sinds 2008
Prima voorzet. Geeft concrete aanwijzingen hoe leren kan worden ingebouwd in het proces van strategieformuleren. Analoog zou dit ook moeten gebeuren voor de andere managementprocessen: organisatieontwerp, bemensen, toezicht uitoefenen, acquisities en fusies, verantwoording afleggen. Pas dan krijgt zoiets als een lerende organisatie handen en voeten.
R. Meijer
Zegt de uitdrukking 'Jip en Janneke taal' iets??? Als er een poging gedaan is om mij in begrijpelijke tekst uit te leggen waarom er voor een SMD aanpak gekozen moet worden dan moet ik helaas te kennen geven dat men niet in deze opzeg geslaagd is.
Carmen N. Hunger
Dit artikel geeft goed weer dat MD slechts kans van slagen heeft vanuit een integrale visie en aanpak. Ondanks dat in de praktijk P&O vaak gelijk wordt gesteld aan HRM, laat dit artikel het tegendeel zien. Voor Strategisch Management Development is een HR benadering voorwaarde, waarbiij visie en bedrijfsmatig strategisch inzicht voorwaarde is voor het realiseren van concurrentievoordeel en onderscheidend vermogen in de markt en als werkgever.

Meer over Management modellen