Nieuwe leiders - sta op!

Columns

In onze snel veranderende wereld staan we voor een cruciale behoefte aan een nieuw soort leiderschap. Studies en onderzoeken wijzen eensgezind op deze dringende noodzaak. We hebben leiders nodig die niet alleen bedreven zijn in traditionele zakelijke aspecten, maar die ook de visie, vastberadenheid en vaardigheden hebben om duurzame en ethische praktijken te integreren in hun besluitvorming.

Een krachtig voorbeeld van duurzaam leiderschap is te vinden in de transitie naar groene energie. Leiders die zich toeleggen op het verminderen van de ecologische voetafdruk van hun organisaties, zoals bedrijven die investeren in hernieuwbare energiebronnen of die streven naar koolstofneutraliteit, tonen een vooruitstrevend begrip van de wereldwijde klimaatuitdagingen.

Een ander aspect van duurzaam leiderschap wordt belichaamd door ondernemingen die zich inzetten voor inclusiviteit en diversiteit binnen hun organisatiestructuren. Leiders die gelijke kansen bevorderen, rekening houden met verschillende perspectieven en een inclusieve werkomgeving creëren, dragen bij aan een rechtvaardigere samenleving en stimuleren innovatie en groei.

De impact van duurzaam leiderschap is niet alleen beperkt tot bedrijfsomgevingen.

Overheidsfunctionarissen die zich inzetten voor transparantie, sociale rechtvaardigheid en effectief bestuur tonen leiderschap dat gericht is op het algemeen belang en de lange termijn. Voorbeelden van dergelijke leiders zijn te vinden in initiatieven die gemeenschappen helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering of programma's die de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg vergroten.

Het bewijs is overduidelijk: er is een groeiende behoefte aan leiders die niet slechts gefocust zijn op winst, maar die zich richten op het creëren van positieve impact op de wereld. Deze nieuwe vorm van leiderschap is in staat om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan, zoals de klimaatcrisis, sociale ongelijkheid en ethische dilemma's.

De roep om deze nieuwe leiders is niet louter theoretisch; het is een essentiële stap om als samenleving vooruitgang te boeken. Het is een oproep tot actie om een leiderschapscultuur te omarmen die gericht is op verantwoordelijkheid, innovatie en inclusie.

Kortom, het is tijd is voor een paradigma verschuiving in leiderschap, waarbij de focus ligt op het creëren van waarde voor de samenleving als geheel. Het is niet alleen een wens, maar een dringende noodzaak om een betere toekomst voor iedereen te verzekeren. 

 

Door: Margareth de Wit
Bestuurder bij Academica University of Applied Sciences.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Leiderschap