MVO beleid: verzilver de goede bedoelingen

Columns

Onlangs sprak ik een goede klant over de invulling van zijn MVO-beleid. We hadden net het waardenkompas en de corporate story opgeleverd voor zijn organisatie; een fundament waarop je kan bouwen. Met bouwen bedoel ik communiceren met stakeholders. Op zo’n manier dat het bijdraagt aan de organisatiedoelen. Je kan dit wat mij betreft niet voldoende onderstrepen. Terug naar het MVO beleid van onze klant. Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid zit bij hen in de haarvaten. Zo is hun hoofdkantoor gebouwd volgens het cradle-to-cradle principe, investeren ze volop in innovatie om nog zuiniger producten te ontwikkelen en vinden ze het normaal om in een project gericht op het netjes verwerken van verpakkingsmateriaal van hun producten, ook het afval van de concurrent op te ruimen. Om zo...

Goede voornemens en rapporten volstaan niet. Vakbekwame , integere en loyale medewerkers kunnen meegaan in dit verhaal van MVO maar de gemakzucht én ingeslepen gewoontes verstoren dit proces. Opvoeding ,zelftucht en discipline zijn niet altijd aanwezig. Instelling is nog geen gedrag ! Die vrijwillige samenwerking van de medewerkers tot het bereiken van die gemeenschappelijke doelstellingen blijven eerder uitzonderlijk. Geen doelstelling zonder controle !
Jeroen Kramers
Auteur
Dag Mauritz,
Zijn we het niet gewoon eens? Ik ga uit van positieve instelling. Eigenbelang helpt enorm om mensen in actie te krijgen, maar daar ligt wel ruimte. Want een grotere belang is de optelsom van individueel belang. Goed communiceren, inspireren en een voorbeeldrol helpen. Dat vind ik mbt verantwoordelijkheid nemen een ander vertrekpunt dan controle.

Meer over Duurzaam ondernemen