Houd de zaag scherp: de kracht van metaforen

Columns

Metaforen zijn een uiterst effectief hulpmiddel om een ander licht te werpen op een bepaald probleem. Ze stellen ons vaak in staat om tijdelijk afstand te nemen van onze normale denkwijze, en het groter geheel te doorzien. De bekende wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn beweerde zelfs dat je dingen waar je geen metafoor voor hebt, niet kunt zien. We zijn functioneel blind tot dat we een geschikte metafoor hebben gevonden.

Metaforen die enige actie veronderstellen blijken in de praktijk de meeste vruchten af te werpen. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het ophalen van vuilnis, de grote schoonmaak, of het omhakken van een boom. Ook managers maken steeds meer gebruik van metaforen om problemen vanuit een ander perspectief te bezien, en complexe zaken inzichtelijker te maken.

Zo kan bijvoorbe...

Barbara Philipsen
De volgorde in het voorbeeld van de manager die het hakken aan andere moet overlaten, klopt niet. Als hij in de boom klimt tijdens het hakken, valt er daarna nog maar weinig te overzien...
Felicia Vizi NSPOH
Hoewel ik dol ben op metaforen en er veelvuldig gebruik van maak, ben ik het absoluut niet eens met de vergelijking die Jack Welsh in het bovenstaande maakt tussen oude verfblikken en gewoonten en opvattingen die uit eerdere werkkringen worden meegenomen. Sterker nog, de nieuwe organisatie zou er goed aan doen om nieuwe medewerkers hier expliciet op te bevragen: wat valt je hier op bij ons, waar verbaas je je over, waar loop je tegenaan? De nieuwelingen missen immers nog de bedrijfsblindheid, het conformisme van de zittende medewerkers. Nieuwe bezems vegen schoon, is ook een mooie metafoor. In mijn organisatie de Netherlands School of Public&Occupational Health wordt elke nieuwe medewerker gevraagd om na enkele maanden zijn of haar bevindingen te delen. Dat levert mooie aanknopingspunten op voor veranderingen.
Overigens weten we uit onderzoek dat je daar niet te lang mee moet wachten: na een half jaar hebben nieuwe leden zich vrijwel geheel aangepast aan de heersende cultuur.

Het lijkt me goed om wat Rijnlandse traagheid te plaatsen tegenover het Angelsaksische korte-termijn-denken.
Ursula Jaramillo
Beste,

Als student in opleiding in Hogent: zorgmanagement hebben we een opdracht gekregen om
op zoek te gaan naar sprekers, materiaal (boeken, ipods, ea) die het tegendeel beweren van:
Procedures en richtlijnen zijn belangrijk (dus dat procedures en richtlijnen NIET belangrijk zijn.

Hebben jullie kennis van iemand die hiervan overtuigd is? of waar kan ik materiaal vinden daarover?

Alvast bedankt!

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming