Lijden of Leiden?

Columns

“Mijn directeur laat al mijn opmerkingen van zich afglijden en voelt zich nergens verantwoordelijk voor: ze noemen dat tegenwoordig het “Tefal-effect.” De man is verontwaardigd bij het uitspreken van deze zin en lijdt er zichtbaar onder.

In de politiek, in de media, maar vooral ook in organisaties zijn deze klachten niet van de lucht. De behoefte aan leiderschap lijkt nog nooit zo prangend te zijn geweest als nu. Maar wat is een goede leider?

Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, meldt in een Buitenhof uitzending: ”De noodzaak voelen om te leiden, informatie verzamelen door goede mensen om je heen te hebben, nuance zoeken, op tijd beslissen ook al is er nog veel onzeker, verwachtingen managen, met inspiratie een boodschap kunnen brengen."

Ontbreekt het hieraan bij...

Jos Steynebrugh
Annet,

Ja, leuk, die vergelijking met de bekende snelkookpan met de rode stip.
Die rode stip kan je de manager op het voorhoofd plakken. Hij geeft aan wanneer de juiste (gevoels) temperatuur bereikt is. Met een beetje geluk kan hij ook nog een betere leaseauto krassen of een goede vertrekpremie. Mogelijk wordt die rode stip door de concurrent gezien als uiting van “Ich bin zu haben”. Voordeel is dat er in géén van de gevallen iets aanbakt. Mocht dit alles niet baten, dan herinnert de scheerspiegel hem elke morgen voor hij naar het werk gaat, aan een verbeterpuntje.

Leuke column,
Jos Steynebrugh
Peter De Heer
Lid sinds 2019
Staande ovatie en Applaus! Verantwoordelijkheid nemen voor innerlijk leiderschap.... wat ervaren we een gemis aan zelfleiderschap en zelfredzaamheid. Laten we elkaar vandaag nog ontslaan van verantwoordelijkheden die we zelf kunnen dragen.

Peter de Heer.
www.zakenwijzer.nl
Rijk Binnekamp
Gandhi heeft het m.i. heel mooi gezegd: "wij moeten zelf worden wat we in anderen willen veranderen."
Martin Hendriks
Lid sinds 2019
Blijft opmerkelijk om te zien dat het een heel hardnekkige overtuiging is waarbij leiderschap gekoppeld wordt aan een positie. Alsof alleen managers, diirecteuren en mensen met andere rollen en titels dit voorrecht hebben. Nee, leiderschap is inderdaad iets dat voor alle mensen geldt, in elke denkbare context.
Jan van Roosendaal
Onderzoek in de lilaca laat zien, dat iemand meestal eerst tegen zijn eigen machteloosheid aan moet lopen, om andere wegen te gaan zoeken. En de eigen onmacht onder ogen willen zien, is geen kwestie van een dag. Dit is meer een proces om de eigen pietluttigheid, het gebrek aan initiatief, het roddelen, het (ver-)oordelen en nog vele andere zaken, aan het licht te durven laten komen.
Pas dan kan iemand zich afvragen hoe het anders zou kunnen. In een verdere ontplooiing van het bewustzijn, dat noodzakelijkerwijs hand in hand gaat met een ontwikkeling van de materie, kan innerlijk leiderschap dan gestalte krijgen.
marjolein koetsier
Ja zeker, mooi verwoord, het begint altijd bij onszelf, van binnen naar buiten, bewustworden van wat is en speelt, hoe het e.a. zich vertaalt naar lichaam en stem gebruik bijvoorbeeld. Dit kan een mooie ingang zijn voor en naar persoonlijk leiderschap.
Han Oei
Lid sinds 2019
Zeer herkenbaar. Ik zie wat Annet beschrijft vaak terug in mijn coach- en adviespraktijk. Gebrek aan innerlijk leiderschap leidt vaak tot 'lijden' en onevenwichtige relaties, waarin macht of slachtofferschap de boventoon voert.

Zowel de (formele) leider als de medewerker mag zich aangesproken voelen. Beiden zijn erbij gebaat om vanuit zelfreflectie te kijken waar de onderliggende angst, boosheid, pijn of verlangen zit die zijn/haar gedrag verklaart en hem/haar belemmert om te gaan staan en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Als zij dit beiden doen kan er een dialoog ontstaan - in plaats van vlucht of strijd - waarin ieder de verantwoordelijkheid neemt voor hun deel, zo mogelijk met gedeelde waarden en doelen als uitgangspunt.

Han Oei
http://oeivoorgroei.nl

Meer over Leidinggeven