Schelden doet geen pijn

Columns

Ook wel eens het gevoel dat jouw lijnmanager een ongelooflijke nitwit is? Niets weet van het vak maar toch weigert de doorwrochte mening van de échte professional zoals jij tot zich te nemen? Niet gehinderd door enige kennis van zaken besluiten neemt die werkelijk kant noch wal raken, de plank volledig mis? Dat je het wel van de daken zou willen schreeuwen hoe stom hij is? Hem recht in het gezicht toebijten dat hij zijn stomme kop eens moet houden en LUISTEREN! LUIS-TE-REN!!!

Maar ja, dat kun je wel wíllen, maar de mogelijke consequenties, zoals een slechte beoordeling, dreigende herplaatsing, demotie of zelfs ontslag, weerhouden je telkenmale om de grens van het openlijk uiten van kritiek te passeren. Ook al zijn je collega’s het roerend met je eens, op het moment suprême, als je ten over...

Meer over Leiding ontvangen