Leiderschap zonder masker

Columns

Stel je voor dat je iemand ontmoet die letterlijk een masker draagt. In het meest gunstige geval ben je op een gekostumeerd feest, maar toch. Het heeft iets ongemakkelijks. Je ziet slechts ogen en je weet gewoon niet wie erachter dat masker schuilgaat. Het ongemak is er omdat het raakt aan iets heel essentieels, namelijk vertrouwen.

Er is een gebrek aan vertrouwen omdat je niet weet wie je nu eigenlijk voor je hebt en dat voelt ongemakkelijk. Toch zijn er veel leidinggevenden die er, al dan niet bewust, voor kiezen een masker te dragen. Om zich niet volledig te laten zien in hun kracht, en hun kwetsbaarheid. Het zijn de leidinggevenden die niet echt in verbinding met zichzelf zijn. Die ervoor kiezen bepaalde aspecten van zichzelf te verbergen.

Dé taak van een leider is richting te geven, doelen te halen en het beste uit mensen te halen. M.a.w. te zorgen voor een hoge mate van betrokkenheid. Een leider dient in staat te zijn vanuit de diepste verbinding met zichzelf de verbinding met zijn mensen te maken en ze te verbinden met de richting van de organisatie.

Betrokkenheid

Leiders dienen erop toe te zien dat de Missie en Waarden van een organisatie zuiver zijn, zij dragen daar de verantwoordelijkheid voor. Natuurlijk is het van het allergrootste belang dat ze vanuit hun voorbeeldfunctie handelen naar de waarden van de organisatie. Mensen haken af wanneer leidinggevenden hiertegen zondigen. Respect als waarde promoten en als leider naar buiten toe negatieve uitlatingen doen over je mensen bevordert betrokkenheid niet. Evenals je mensen te benoemen als het allerbelangrijkste en ze tegelijkertijd in een heel onaangename omgeving, bijvoorbeeld met volstrekt verouderd kantoormeubilair, te laten werken. Ook als bestuurder 324 keer méér (1) verdienen dan je goedkoopste medewerker doet iets met betrokkenheid van je personeel. En dan kun je zoals Paul Polman, topman van Unilever, (224 keer méér) wel zeggen dat je je schaamt voor je salaris (2), ik zou zeggen: “u bent de baas meneer Polman, verschuil u niet achter uw commissarissen, doe er dan iets aan”. Het is goed je te realiseren dat mensen pas echt gaan vlammen wanneer de zingeving van de medewerker samenvalt met de missie of het hogere doel van de organisatie. En om dat te laten samenvallen moet je je als leider wel eerst verbinden met je mensen.

Saamhorigheid

Medewerkers functioneren en ontwikkelen zich het best in een “veilige” omgeving. Vertrouwen in en van een leidinggevende zijn hierin essentieel. Mensen willen het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel, dat zorgt namelijk voor een belangrijk gevoel van saamhorigheid. Leidinggevenden dienen over emotionele- en sociale vaardigheden te beschikken, medewerkers duidelijkheid over hun werk te verschaffen, richting en kaders aan te geven. Leidinggevenden moeten oprecht geïnteresseerd zijn in medewerker(s), (positieve) feedback geven, erkenning geven en kunnen coachen. Leidinggevenden spelen, vanuit hun voorbeeldfunctie, de belangrijkste rol in het opbouwen van vertrouwen als belangrijk bestanddeel van saamhorigheid.

Meesterschap

Leiderschap is het krachtigst vanuit persoonlijk meesterschap. Je dient als leidinggevende vanuit je persoonlijk meesterschap te zorgen dat ook je medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Een leidinggevende is er primair verantwoordelijk voor een omgeving te creëren waarin voldoende ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat ook de medewerker zijn/haar persoonlijk meesterschap kan ontwikkelen.

Aandachtsgebieden als betrokkenheid, saamhorigheid en meesterschap bevinden zich in de organisatieomgeving waar missie en waarden de belangrijke dragers van cultuur zijn. In die omgeving, maar ook daarbuiten, komt het persoonlijk leiderschap van zowel leidinggevende als medewerkers tot ontwikkeling.

Alle leiderschap begint bij de man/vrouw zelf. Iemand die leiderschap ambieert dient eerst de blik naar binnen te richten. Je moet weten over welke talenten je beschikt en je moet zicht hebben op je schaduwkanten en daaraan werken. Je dient de moed te hebben je masker af te zetten. Leer jezelf kennen, doe datgene waar je goed in bent en blijf dicht bij je eigen persoonlijkheidseigenschappen. Dat is wat nodig is om echt verbinding met je diepste zelf te maken. En vanuit de diepste verbinding met jezelf ben je in staat de verbinding met anderen te maken. Uiteindelijk is dat wat je te doen hebt als leidinggevende, jezelf laten zien in al je kracht en al je kwetsbaarheid en ruimte te creëren waarin ook je mensen zich durven laten zien in al hun kracht en kwetsbaarheid.

1 Jean-Francois van Boxmeer, Heineken, Volkskrant, 08 juli jl.
2 Paul Polman, Unilever, Volkskrant, 08 juli jl.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Guus Cruts
En iemand die in een leidinggevende positie terecht is gekomen (via Peter's Principle waarschijnlijk) en die echt echt eerlijk naar binnen durft te kijken en daar echt eerlijk krijgt te zien in het Diepere Zelf van Binnen: Hé dit wil ik eigenlijk helemaal niet, die moet dus ook de moed hebben om uit die leidinggevende positie terug te gaan naar weer een 'gewone medewerker'? Dat vereist dan wel de hoognodige mindfulness.
Rijk Binnekamp
Beste Guus, dank voor je reactie. Wanneer iemand in een leidinggevende positie komt en er is sprake van het Peters Priciple dan is er dus al iets fout gegaan. Maar dat gebeurt in sommige gevallen helaas. Je kunt er als "slachtoffer" voor kiezen te blijven zitten en jezelf en mogelijk anderen ongelukkig te maken. Ik vind het van moed en (persoonlijk)leiderschap getuigen om in voorkomend geval een stap terug te doen. Is dat gemakkelijk? Ik denk het niet. Maar leiderschap is ook niet altijd makkelijk. “Leiderschap is makkelijk te begrijpen, maar moeilijk om te doen” om Dominique Haijtema maar eens te citeren.
Guus Cruts
Beste Rijk,

Dan zijn we het dus helemaal eens met elkaar.

Groet, Guus
Karen Walthuis
Mooi artikel. Dank, Rijk! Hetzelfde geldt voor coaches. Dat is ook de reden dat ik mijn eerste boek ('Wisselende contacten') de ondertitel 'de ontmaskering van de coachingsrelatie' heb meegegeven. Misschien is het tijd om een nieuwe versie te schrijven 'de ontmaskering van de medewerkersrelatie' of van de 'leiderschapsrelatie'? We kunnen dat boek ook samen schrijven... :)
Rijk Binnekamp
Beste Karen,

Dank voor je reactie. Het blijft een uitdaging onder alle omstandigheden echt jezelf te blijven en zonder masker door het leven te gaan. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor leiders, hoewel ik van degenen die leiderschap ambiëren wel meer verwacht in dat opzicht. Tja, en een boek schrijven.....is moet bekennen, ik speel wel eens met de gedachte ;-)
Jos Palmen
Hallo Rijk,

het is inderdaad een mooi stuk. Geschreven vanuit de positieve insteek wat saamhorigheid, betrokkenheid en meesterschap doet met werknemers rondom de leider.
Voorbeeldgedrag is wel een van de belangrijkste peilers waar leiders wel eens moeite mee hebben. Vaak hebben leiders moeite om zelf leiding te ontvangen. Vooral als dat niet in lijn ligt met hun eigen visie kan dat zijn weerslag hebben op hun gedrag wat zich weer uit naar de werknemers. Dit is een punt wat helaas vaak onderbelicht is in trainingen.
Een ander punt is eerlijk zijn. Ook dit is een aandachtsgebied wat voor leiders weleens moeilijk is.
Je eigen leiderschap ondermijnen gebeurd vaak wanneer de leider weg kijkt bij problemen in plaats van deze aan te pakken. Daar is wel moed voor nodig maar ook in deze is nog veel winst te halen.
Als voorbeeld. Hoe ga je als leider om met een werknemer die taakcompetent is, goed bij de andere werknemers ligt maar de kantjes ervan af loopt met bv. Regelmatig bij klanten te laat komen, half werk afleveren etc.
Alles heeft de leider al in het werk gesteld om hem " up to speed" te krijgen, maar de werknemer geloofd het wel.
Als in dit voorbeeld de leider niet het juiste doet, verliest hij ook het vertrouwen van de overige werknemers.
Het zou goed zijn als leiders ook hier meer in getraind zouden worden.
Het gaat om het totaal en ja, leiding geven ( en ontvangen) werkt alleen maar zonder masker.

Groeten, Jos??
Rijk Binnekamp
Dank voor je reactie Jos

Meer over Leiderschap