Leiderschap in barre tijden

Cover stories

Met de kop: “Liever een bullebak dan watje als baas”,  publiceerde De Volkskrant op 1 september  2006 een paginagroot artikel over directief leiderschap. Hierin werd een drietal interviews weergegeven. Een van de geïnterviewden was ondergetekende. Ik had dit gesprek te danken aan mijn werkwijze tijdens vier jaren directievoering bij een ontspoorde dochter van een Engelse multinational die zich al jaren in een crisis bevond. In  het huidige tijdsgewricht is het  tijd voor een herbezinning op leiderschap. Een pleidooi voor nieuw leiderschap; niet directief of consensus gericht, maar gericht op blijvend resultaat. En een voorspelling: de vraag naar resultaatgericht leiderschap blijft. Ook na de huidige crisis.

Meer over Leiderschap