Leiders met masculiene en feminiene kwaliteiten

Actueel

In tijden van crisis neemt de roep om sterke leiders toe, terwijl bekend is dat masculiene leiders meer risico nemen en hun eigen ego voorop stellen. Deze vreemde paradox is een van de uitkomsten van onderzoek van Janka Stoker, Joris Lammers en Floor Rink. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de financiële en economische crisis door leiders - in tegenstelling tot wat je zou verwachten- juist niet wordt aangegrepen om veranderingen in leiderschap door te voeren. We vinden het kennelijk heel moeilijk om als leiders fundamenteel naar leiderschap te kijken.

Kijk naar wat er in de financiële sector is gebeurd. Hebben de leiders er nu echt van geleerd? Wordt de code banken serieus genomen? Daar lijkt het toch niet op. Het lijken vooral mooie woorden voor de bühne, terwijl de tijden van mooie woorde...

Serge van de Meent
Mooi om aan dit onderwerp aandacht te geven, maar op zich natuurlijk vreemd dat dit in de rubriek 'actueel staat', aangezien het onderzoek waarnaar verwezen wordt al dateert van 2009.
Actueel is nog steeds wel de vraag hoe we er in onze maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven beter in kunnen slagen om dit androgyne echt goed te integreren. Het blijft veel mannen afschrikken om hun vrouwelijke kanten te laten zien, terwijl ze misschien diep in hun hart zich herinneren dat ze deze in hun jeugd wel lieten zien en zich er toen gelukkiger en meer in balans bij voelden.
Thuis lukt het mannen steeds beter om meer verzorgende taken op zich te nemen, beter te luisteren en hun zachte kant te laten zien. Als het er op aan komt blijken er in de politiek en het bedrijfsleven nog teveel blokkades en remmende factoren te bestaan.
Het lijkt dit jaar het jaar te zijn om hier een extra stimulans aan te geven, maar de krachten worden momenteel nog te weinig gebundeld en echte doorbraken lijken nog niet verzonnen te zijn. Ben met name benieuwd naar voorbeelden waar dit wel gelukt is, hoe we hier van kunnen leren en wat voor ideeën er nog bestaan om eens uit te proberen.
Willem Mastenbroek
Lid sinds 2019
Beste Serge

Jouw vraag naar voorbeelden is terecht. We krijgen bij ManagementSite veel artikelen binnen over hoe leiderschap in deze tijd eigenlijk zou moeten zijn. We vragen altijd naar voorbeelden van organisaties in NL waar dergelijk leiderschap functioneert en naar de aanpak om dergelijke leiders te vormen. Te vaak blijft het dan stil.

Gelukkig niet altijd. In onze kennisbank hebben we voor de onderwerpen <a href="http://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren" target="_blank" rel="nofollow">Innovatief Organiseren</a>, <a href="http://www.managementsite.nl/kennisbank/leiderschap" target="_blank" rel="nofollow">Leiderschap</a> en <a href="http://www.managementsite.nl/kennisbank/sturen-op-verantwoordelijkheid" target="_blank" rel="nofollow">Sturen op Verantwoordelijkheid</a> een aantal goede voorbeelden geselecteerd. Of deze voorbeelden aansluiten bij het fraaie beeld van androgyn leiderschap kan je zelf beoordelen.

Dat we van voorbeelden kunnen leren is buiten kijf. Een voorbeeld zegt vaak meer dan een theoretische beschouwing. Zonder voorbeelden blijft de theorie 'leeg'.

We blijven op zoek naar meer goede voorbeelden. Onze artikelen worden altijd hierop getoetst. Bij de Columns en bij Actueel zijn we minder strict in het toetsen van de kopij want ManagementSite wil ook een platform zijn voor (wilde) opinies en goede ideeën. Dat neemt niet weg dat ook dan het betoog vaak sterker wordt door het gebruik van voorbeelden.

Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

Meer over Leidinggeven