Channels

In tijden van crisis neemt de roep om sterke leiders toe, terwijl bekend is dat masculiene leiders meer risico nemen en hun eigen ego voorop stellen. Deze vreemde paradox is een van de uitkomsten van onderzoek van Janka Stoker, Joris Lammers en Floor Rink. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de financiële en economische crisis door leiders – in tegenstelling tot wat je zou verwachten- juist niet wordt aangegrepen om veranderingen in leiderschap door te voeren. We vinden het kennelijk heel moeilijk om als leiders fundamenteel naar leiderschap te kijken.

Kijk naar wat er in de financiële sector is gebeurd. Hebben de leiders er nu echt van geleerd? Wordt de code banken serieus genomen? Daar lijkt het toch niet op. Het lijken vooral mooie woorden voor de bühne, terwijl de tijden van mooie woorden voorbij zijn. Kennelijk is leiderschap lastig te veranderen.

Androgyn leiderschap

Je hebt genoeg vrouwen met masculiene trekjes en mannen met feminiene kenmerken; mannen die goed kunnen luisteren bijvoorbeeld. Het gaat niet om de man/vrouw-vraag, maar hoe je leiderschapskwaliteiten etaleert. Vrouwelijk leiderschap – het beter in staat zijn om relaties te bouwen, mensen te motiveren en risico’s te hanteren- combineren met meer mannelijke kenmerken als risico en kracht. HR zal bijvoorbeeld andere instrumenten aan moeten gaan bieden dan alleen ontwikkelingsplannen om de stereotypen uiteindelijk te gaan doorbreken.

Lees ook:

Trotse leiders

Vier stijlen

  1. ongedifferentieerd: weinig sturend en ongevoelig voor het welbevinden van de medewerker
  2. mannelijk: sturend, taakgericht, daadkrachtig en risiconemend
  3. vrouwelijk: invoelend, zacht, communicatief, relatiegericht
  4. androgyn: sturend én invoelend

Benoeming van meer vrouwen in leidinggevende functies doorbreekt stereotype beelden van bazen. Sturen vanuit empathie is de winnende combinatie. Het sleutelwoord is androgyn. Je kunt beter zeggen dat mannen dit vooral moeten leren omdat veel vrouwen het al doen. Maar je kunt niet zeggen dat vrouwen van nature beter zijn in androgyn leiderschap. Omdat het als vrouw moeilijk is – vanwege de stereotype beelden – om een managementbaan te krijgen, komt het er in de praktijk vaak op neer dat vrouwen pas zo’n functie krijgen wanneer ze al goed leiding kunnen geven. Mannen krijgen vaak leidinggevende banen op basis van hun potentiële kwaliteiten. Omdat veel mensen denken dat mannen betere managers zijn.

Bedrijfsleven stelt tegenstrijdige eisen aan leidinggevenden

Organisaties stellen aan leidinggevenden steeds meer eisen die tegengesteld lijken. Omgaan met deze tegenstellingen vraagt veel van leidinggevenden, omdat ze hun stijl te vaak baseren op wat zij goed of slecht leiderschap vinden.

Het Nieuwe Werken, de generaties Y en Einstein, onze behoefte aan intrinsieke motivatie en het verlangen om geïnspireerd te worden, maken dat een leiderschapsmodel met alleen harde aspecten niet meer passend is in veel organisaties. Tegelijkertijd worden (non-profit)bedrijven en overheid afgerekend op resultaten en gevraagd de hardere kanten van leiderschap te omarmen.

Zonder eigen patronen in gedrag, gedachten en emoties te kennen en herkennen, kun je als leidinggevende last krijgen van projecties, energieverlies, selffulfilling prophesies, stress of misverstanden.

Organisaties en leiders zijn daarom op zoek naar een nieuwe vorm van leiderschap, waarin harde en zachte kanten levensvatbaar zijn, zonder een keuze te hoeven te maken voor het een of ander.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Universiteit van Groningen & het boek “wat voor leider ben jij“.

 

Kennisbank onderwerpen:

Dit artikel is toegankelijk voor Pro-abonnees

Voor € 4 per maand of € 30 per jaar ontvangt u:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
Upgrade naar Pro-abonnement

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Mooi om aan dit onderwerp aandacht te geven, maar op zich natuurlijk vreemd dat dit in de rubriek ‘actueel staat’, aangezien het onderzoek waarnaar verwezen wordt al dateert van 2009.
Actueel is nog steeds wel de vraag hoe we er in onze maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven beter in kunnen slagen om dit androgyne echt goed te integreren. Het blijft veel mannen afschrikken om hun vrouwelijke kanten te laten zien, terwijl ze misschien diep in hun hart zich herinneren dat ze deze in hun jeugd wel lieten zien en zich er toen gelukkiger en meer in balans bij voelden.
Thuis lukt het mannen steeds beter om meer verzorgende taken op zich te nemen, beter te luisteren en hun zachte kant te laten zien. Als het er op aan komt blijken er in de politiek en het bedrijfsleven nog teveel blokkades en remmende factoren te bestaan.
Het lijkt dit jaar het jaar te zijn om hier een extra stimulans aan te geven, maar de krachten worden momenteel nog te weinig gebundeld en echte doorbraken lijken nog niet verzonnen te zijn. Ben met name benieuwd naar voorbeelden waar dit wel gelukt is, hoe we hier van kunnen leren en wat voor ideeën er nog bestaan om eens uit te proberen.

Beste Serge

Jouw vraag naar voorbeelden is terecht. We krijgen bij ManagementSite veel artikelen binnen over hoe leiderschap in deze tijd eigenlijk zou moeten zijn. We vragen altijd naar voorbeelden van organisaties in NL waar dergelijk leiderschap functioneert en naar de aanpak om dergelijke leiders te vormen. Te vaak blijft het dan stil.

Gelukkig niet altijd. In onze kennisbank hebben we voor de onderwerpen Innovatief Organiseren, Leiderschap en Sturen op Verantwoordelijkheid een aantal goede voorbeelden geselecteerd. Of deze voorbeelden aansluiten bij het fraaie beeld van androgyn leiderschap kan je zelf beoordelen.

Dat we van voorbeelden kunnen leren is buiten kijf. Een voorbeeld zegt vaak meer dan een theoretische beschouwing. Zonder voorbeelden blijft de theorie ‘leeg’.

We blijven op zoek naar meer goede voorbeelden. Onze artikelen worden altijd hierop getoetst. Bij de Columns en bij Actueel zijn we minder strict in het toetsen van de kopij want ManagementSite wil ook een platform zijn voor (wilde) opinies en goede ideeën. Dat neemt niet weg dat ook dan het betoog vaak sterker wordt door het gebruik van voorbeelden.

Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

[…] [1] Androgyn leiderschap […]

x
x