ICT trends, strategie en uitvoering

Cover stories · Interviews

Hans Wanders is CIO van Randstad wereldwijd. Deze multinational kan gezien worden als een all-round middenvelder: soms verdedigend en soms zeer aanvallend.

Wanders: "De kunst is het zoeken naar de juiste balans en geen paniekvoetbal te spelen. Bij innovaties is Randstad vaak de speler die afwacht hoe anderen pionieren, om zich deze verworvenheden vervolgens razendsnel eigen te maken. Tegelijkertijd zijn er genoeg voorbeelden te vinden van de rol van frontrunner die Randstad heeft gespeeld op het gebied van innovatie."

Hans Wanders studeerde wiskunde en was daarna acht jaar werkzaam bij McKinsey. Sinds 2002 werkt hij bij Randstad, waar hij sinds 2005 CIO is. Daarnaast is hij voorzitter van stichting SETU, die zorgt voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de uitzendbranche....

Meer over ICT & Internet