Channels

Kennisproductiviteit is voor organisaties in een zich ontwikkelende kenniseconomie van essentieel belang. Een organisatie is kennisproductief wanneer het personeel op alle niveau`s relevante informatie signaleert, verzamelt en interpreteert. Vervolgens dient het personeel deze informatie in te zetten om nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen en deze toe te passen voor stapsgewijze verbetering en radicale innovatie van werkprocessen, producten en diensten.

Er ligt een grote uitdaging voor HRD (Human Resource Development) om daar een bijdrage aan te leveren. De HRD-professional dient ondernemend en verbindend op te treden, omdat dat past bij de toegenomen dynamiek binnen organisaties.

In het verleden was er binnen arbeidsorganisaties voldoende stabiliteit om medewerkers op te leiden met welomschreven doelen en uitgekristalliseerde leerinhouden die garanties konden bieden voor correct functioneren in de beoogde werksituatie. De dynamiek is tegenwoordig in veel organisaties zo groot dat continu leren een vereiste is. Dat vraagt om een ondernemende HRD-professional.

De HRD-professional moet daarom: initiatiefnemers voor veranderingen vinden en motiveren, deze initiatoefnemers verbinden met actoren en tot slot ondersteuing bieden bij het opzetten van leergerichte werkprocessen.

Mensen zijn je meest belangrijke bezit. Behandel de werknemer alsof hij het verschil maakt en hij maakt het verschil!

Biedt elke werknemer maatwerk: neem de tijd om uit te zoeken wat nodig is om de creativiteit en werktevredenheid bij werknemers te stimuleren en zorg dat de optimale werkomstandigheden worden gecreeërd.

Lever een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw talent door een ruim aanbod aan stages of het geven van informatie op universiteiten en hogescholen. Wie zaait, zal oogsten!


Over Kennismanagement (KM) is in Nederland de afgelopen tien jaar vooral veel gepraat en geschreven. Consultants hebben er goed geld aan verdiend, maar heeft het bedrijven ook wat opgeleverd? Drie adviseurs van het eerste kennismanagement-uur blikken terug.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: MD Weekly)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Allemaal waar wat er staat en mee eens. Alhoewel het wel enigszins ‘kretologie’ is.
Ik doe er nog maar een kreetje bij!

Ik zou nog willen toevoegen: niet alleen anderen vinden en motiveren, en adviseren en ondersteunen.
Ook zelf (als HRD-adviseur) zaken aanpakken.
Do as preach.
Wil je veranderingen doen realiseren, realiseer dan zelf ook veranderingen.
In veel gevallen betekent dat: ietsje meer kort door de bocht dan men gewend is. Toch alvast maar een voorzet doen. Eigen belevingen en constateringen duidelijk naar voren brengen; luis in de pels zijn!

Begin zo mogelijk bovenaan en laat zien dat het anders kan. Zijn er medestanders bovenin de organisatie, dan vergroot dat de kans dat ook in de rest van de organisatie mensen ‘om gaan’.
Maar benader het tweezijdig. Als bovenin niet lukt, dan maar bottom up.

vriendelijke groet,
Ronn van Etten
Van Zelf Advies
http://www.vanzelfadvies.nl

x
x