De zes gevaren van een Rising Star

Actueel · Boeken

                                                                                                                                                   Sponsored Content

Hoe bepaal ik welke activiteiten prioriteit moeten krijgen? Welke inspirerende verhalen zijn er om mensen mee te krijgen? Hoe empower ik mijn medewerkers?

Als manager loop je voortdurend tegen allerlei complexe vraagstukken aan. Uitdagingen waarbij het onduidelijk is wat er allemaal meespeelt en waarbij de oplossingen ook niet onmiddellijk voor de hand liggen. Aan jou de taak om met een praktische aanpak te komen en handelend op te treden. Maar wat moet je doen? 

Kickstart your thinking!  verschaft de tien modellen die iedere manager kan gebruiken, ongeacht functiegebied, bedrijfstak of locatie. Bij elk model staat een specifieke vraag rond het thema leiderschap & persoonlijke vaardigheden centraal en worden concrete aanbevelingen aangereikt.

Een van deze modellen is het RISING STAR FRAMEWORK. 

Met welke morele gevaren krijg je te maken onderweg naar de top? Een rijzende ster is een persoon met bovengemiddeld talent die snel carrière maakt binnen of over organisaties heen en daarbij posities met een steeds grotere verantwoordelijkheid inneemt. Snel opklimmen betekent meer macht, zichtbaarheid en aandacht.

Hoe sneller mensen omhoogschieten, hoe groter de kans op morele schade.

Op weg naar de top krijgen rijzende sterren te maken met diverse verleidingen die hen op het verkeerde ethische pad kunnen brengen. Maar hoewel deze uitdagingen kunnen misvormen, kunnen ze rijzende sterren ook in positieve zin vormen, afhankelijk van de lessen die ze uit de ervaring trekken.

Het Rising Star Framework omvat zes gevaren waarmee beloftevolIe talenten vaak te maken krijgen. leder van de zes kan zich apart voordoen, maar meestal komen ze samen voor waardoor ze elkaar wederzijds versterken. Toch kan elk van deze gevaren voor het morele kompas van de rijzende ster, hem/haar ook iets leren over een cruciaal kenmerk van leiderschap. Deze kiem van een potentiële leerervaring zit in dit model in elk van de zes gevaren ingebed.

Zes morele bedreigingen

De kernelementen

 1. Het Peter Principle
  Zoals Peter en Huil (1969) opmerkten, worden mensen meestal bevorderd op basis van hun succes totdat ze een positie bereiken die hun capaciteiten te boven gaat, waar ze dan de rest van hun carrière blijven zitten. Hoe sneller ze opklimmen en hoe hoger de verwachtingen, hoe groter de kans dat ze zichzelf voorbijlopen Om te voorkomen dat ze op dit plateau van incompetentie arriveren, moeten rijzende sterren een gezond bewustzijn van hun talenten en beperkingen ontwikkelen.
 2. Het Paulus Principe
  Hoe sneller een ster stijgt, hoe hoger de verwachtingen om een van de topbanen te krijgen. Maar met slechts enkele C-level posities beschikbaar, zullen er onderweg meer gedesillusioneerde en gedemoraliseerde HiPo's zijn dan tevreden talenten. Om te vermijden dat ze op dit plateau van teleurstelling terecht komen, moeten rijzende sterren ook betekenis en plezier zien te vinden in andere zaken dan puur carrière maken. (Met een knipoog het Paulus Principe genoemd, als de tegenhanger van Petrus of Peter)
 3. Het Machiavelli Effect
  Naarmate sterren opklimmen, krijgen ze ook meer macht. Ze hebben meer invloed terwijl ze zelf minder worden gecontroleerd. Zoals Lord Acton (1887) opmerkte: "Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Machtige mannen zijn bijna altijd slechte mannen". Om machiavellistische machtsspelletjes te vermijden, moeten rijzende sterren aan hun empathie werken en oefenen in rechtvaardigheid.
 4. Het Hollywood Effect
  Naarmate hun macht toeneemt, stijgt ook hun zichtbaarheid en de aandacht die mensen aan hen besteden. Net als Hollywoodsterren wonen ze in een virtueel glazen huis. Rijzende sterren moeten zich bewust blijven van hun voorbeeldfunctie en hun verantwoordelijkheid nemen.
 5. Het lcarus Syndroom
  Net als bij de mythologische Icarus leidt succes tot arrogantie en arrogantie is het begin van de eigen ondergang. Zoals Miller (1991) opmerkte, hebben rijzende sterren vaak te veel succes en te weinig tegenslag. Dit leidt tot overschatting van zichzelf en minachting van anderen. Om dergelijk haantjesgedrag te vermijden, moeten rijzende sterren hun fouten leren omarmen en werk maken van bescheidenheid
 6. Het Hercules Syndroom
  Voor rijzende sterren is het andere gevaar van succes dat zij, en hun omgeving, ervan uitgaan dat succes normaal is. De verwachtingen blijven stijgen, waardoor ze weinig ruimte hebben voor fouten, falen of het even niet weten. Om de druk te vermijden van altijd sterk te moeten zijn, moeten rijzende sterren hun verwachtingen temperen, zichzelf niet overprofileren en regelmatig hun kwetsbaarheid tonen.

Rijzende sterren ervaren sterke morele gevaren. Snel opklimmen in de hierarchie mag een zegen lijken, het kan ook een verkapte tragedie zijn. Rijzende sterren kunnen aIs een opgeblazen ster imploderen tot een moreel zwart gat.

Organiseer je eigen feedback

Rijzende sterren krijgen weinig spontane feedback en als ze erom vragen is het meestal veel te rooskleurig.

Zoek daarom bewust naar een aantal mensen om je heen die jou wel ongepolijste feedback durven geven en vraag hen welke van de 6 risico's voor jou de gevaarlijkste valkuil vormt

Modellen kunnen je helpen om uit te zoomen, de complexiteit te overzien en je een beeld te vormen van wat je anders kunt doen. De modellen dagen je ook uit om door een andere lens naar een vraagstuk te kijken. Ze maken je bewust van je blinde vlekken en dragen alternatieve oplossingen aan. 

 

Het e-book Kickstart your thinking! van Prof.dr. Ron Meyer, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan TIAS School for Business and Society, helpt je om tot nieuwe inzichten te komen, zonder ingewikkelde theorieën te hoeven doornemen. De tien managementmodellen in dit e-book zijn handige tools waarmee je gelijk uit de voeten kunt.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Mooie metafoor. Om al te grote, morele zwarte gaten te voorkomen, kan het helpen om het aantal lagen in een organisatie te beperken. Als minder hierarchische stijging mogelijk is, komt er wellicht meer aandacht voor inhoudelijk vakmanschap.

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas