Channels

Het bedrijfsleven, de overheid en de belangenorganisaties hebben er de mond vol van; Ontslagrecht. Maar hoe werkt een ontslag en wat is uw recht, of dat van uw werknemers?

 • 1.) “Wat zijn geldige redenen voor ontslag op staande voet“

Hiervoor is geen toestemming van het CWI nodig, of tussenkomst van de kantonrechter vereist. Er moet wel sprake zijn van een dringende reden, zoals bedreiging, openbaar maken van bedrijfsgeheimen en diefstal. Bovendien moet er snel gereageerd worden door de werkgever. De wet bepaalt namelijk (in artikel 6: 678 lid 1 BW) dat bij OSV de ernst dusdanig is, dat in redelijkheid niet verlangd kan worden van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Lees ook:

Omzeilen van afspiegeling is brevet van onvermogen

Uiterlijk binnen enkele dagen na de constatering dat een ontslag onvermijdelijk lijkt moet de dringende reden ook daadwerkelijk vastgesteld worden.

 • 2.) “Wat zijn andere redenen voor ontslag.”

Er zijn twee afzonderlijke manieren om in deze gevallen de arbeidsovereenkomst te laten eindigen die later behandeld worden, namelijk via het CWI en via de kantonrechter. In principe zijn er 5 aanleidingen tot ontslag denkbaar:

1.Bedrijfseconomische redenen
2.Persoonlijke gronden (het functioneren van de werknemer)
3.Langdurige arbeidsongeschiktheid
4.Regelmatige absentie (verzuim)
5.Faillissement

 • 3. ) “Wat zijn de procedures om iemand te ontslaan als het niet op staande voet is?”

ArrayOntslag via het CWI
Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst via het CWI, is het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding van toepassing (BBA). Volgens artikel 6 BBA heeft de werkgever voor opzegging van de arbeidsverhouding eerst toestemming van de CWI nodig. Is deze toestemming er niet, dan is de opzegging vernietigbaar. Let op! Dan kan de werknemer binnen zes maanden een beroep doen op de vernietigingsgrond (artikel 9 van het besluit). Het CWI toetst of ontslag terecht is en dat dwingt de ondernemer het ontslag wel goed te onderbouwen. Overigens is bij beëindiging met wederzijds goedvinden geen toestemming van het CWI nodig.

Ontslag via de kantonrechter
Als niet de weg van het CWI wordt gekozen, dan kan de werkgever zich tot de kantonrechter wenden.

 • 4) “Wat is de kantonrechtersformule?”

ArrayAls de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dan kan er tevens een ontslagvergoeding worden vastgesteld. De formule luidt: A x B x C, waarbij A staat voor het gewogen aantal dienstjaren, B voor de beloning en C voor de correctiefactor.

Tips voor de werknemer

Onder geen beding akkoord gaan met uw ontslag.
 Nergens voor tekenen. Zeg uw werkgever dat u zijn voorstel(len) in beraad houdt.
 Laat uw werkgever duidelijk weten dat u beschikbaar blijft voor uw werk.
 Eis dat uw werkgever schriftelijk bevestigt wat u is meegedeeld.
 Teken schriftelijk bezwaar aan tegen uw ontslag.
 Roep hulp in en vraag advies.

 1. Onder geen beding akkoord gaan met uw ontslag.
  Zelfs al lijkt het dat uw werkgever u een uitstekend voorstel doet, dan moet u niet direct toehappen. Want hoe weet u dat u alle consequenties van het ontslag op een rij heeft? Weet u bijvoorbeeld of u een WW-uitkering zal krijgen als u akkoord gaat? En weet u of de u toegezegde ontslagvergoeding realistisch is? Staat uw werkgever eigenlijk wel in zijn recht als u wordt ontslagen? Deze vragen moeten eerst worden onderzocht. Pas als u alle antwoorden glashelder hebt, bent u in staat het voorstel van uw werkgever op waarde te schatten.
 2. Nergens voor tekenen. Zeg uw werkgever dat u zijn voorstel(len) in beraad houdt.
  Wat gebeurt er als u tekent voor het ontslagvoorstel van uw werkgever? Dat heet in juridische termen “het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden”. Een opzegtermijn is dan niet van toepassing. De wettelijke regels waar een werkgever zich in alle andere gevallen aan moet houden bij een ontslagzaak, gelden nu niet. De gevolgen voor uw uitkering kunnen zeer ernstig zijn. U zet uw recht op een WW-uitkering op het spel.
 3. Laat uw werkgever duidelijk weten dat u beschikbaar blijft voor uw werk.
  Als u niet bereid of beschikbaar bent voor het verrichten van arbeid, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI. Dat heet in juridische termen “verwijtbaar handelen”. Uw handelen wordt in zo’n geval vaak uitgelegd als het weigeren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Ook hiermee brengt u uw recht op een WW-uitkering in gevaar.
 4. Eis dat uw werkgever schriftelijk bevestigt wat u is meegedeeld.
  Waarom is een schriftelijke bevestiging door uw werkgever belangrijk? Het geldt als een bewijsstuk. Een ontslagjurist is hiermee beter in staat om uit te maken of het aangezegde ontslag voldoet aan de eisen die de wet stelt. Er wordt dan ook duidelijk in hoeverre bezwaar tegen uw ontslag kansrijk is en in hoeverre een gouden handdruk aan de orde is.
 5. Teken schriftelijk bezwaar aan tegen uw ontslag.
  Het maakt niet uit op welke manier u bent ontslagen: via het CWI of na een vonnis van een kantonrechter. U kunt altijd protest aantekenen. Het is verstandig om daarbij de hulp in de roepen van een arbeidsdeskundig jurist. Die kan u helpen met het opstellen van een brief waarin u dat bezwaar kenbaar maakt. Denk eraan dat u uw bezwaarbrief aangetekend verstuurt. U moet in de brief duidelijk motiveren waarom u tegen uw ontslag stelling neemt. Vergeet vooral niet om in deze brief ook aan te geven dat u bij uw werkgever wil blijven werken.
 6. Roep hulp in en vraag advies.
  Hoe uw situatie ook is, ga hier niet alleen aan staan. Het is aan te raden om hulp in te roepen, ook wanneer u nog niet ontslagen bent, maar vreest dat u wel zal worden ontslagen. U hoeft uw vragen niet alleen te beantwoorden.
 7. Stamrechtvrijstelling
  In principe is een ontslagvergoeding belast en houdt de gemiddelde werknemer hiervan ongeveer 60% netto over. Uw (ex-)werkgever is verplicht om de verschuldigde belasting op uw ontslagvergoeding in te houden. Het netto gedeelte dat overblijft, zal de werkgever vervolgens op uw bankrekening overmaken.Door een beroep te doen op de stamrechtvrijstelling kan uw werkgever de ontslagvergoeding bruto, dus zonder inhouding van belastingen, naar een verzekeringsmaatschappij of een door u op te richten besloten vennootschap overmaken. Dat u zich daarbij wel strikt aan een aantal regels moet houden. Als u binnenkort een ontslagvergoeding tegemoet kunt zien, kan het zeker zinvol zijn om u goed te laten informeren over de voor- en nadelen van de stamrechtverzekering of stamrecht B.V. Als u besluit definitief een beroep te doen op de stamrechtvrijstelling, zorg dan dat u strikt alle regels naleeft.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: BusinessCompleet en KVK)

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

[…] is een kunst. Het ontslaan van een werknemer is een stressvol proces, maar als je zorgt dat de randvoorwaarden voor ontslag goed zijn, dan is het voor iedereen – ook voor het slachtoffer – […]

[…] Maar de kantonrechter is niet verplicht het ontslagbesluit te volgen. En dus kan hij het lifo-principe toepassen, als de werkgever daar om verzoekt. Verwarrend? Zie Hoe werkt ontslag. […]

x
x