Move before you’re ready

Cover stories · Cases · Boeken

We praten en plannen wat af met elkaar om verandering binnen teams of organisaties voor elkaar te krijgen. Toch ontstaat steeds meer het besef dat we hierdoor maar lastig tot daadwerkelijke verandering en prestatieverbetering komen. Door de toenemende complexiteit van organisaties en snelheid van ontwikkelingen heeft niemand een glazen bol om vooraf te voorspellen welk veranderplan succesvol gaat zijn. Simpelweg ook omdat elke context zijn ‘eigen’ eigenaardigheden heeft. Kom daarom liever versneld in beweging en leer door te doen! Experimenteer bijvoorbeeld hier en nu met gedrag en acties om de gewenste cultuurverandering voor elkaar te krijgen, in plaats van er alleen over te praten. Dit artikel gaat over hoe je de effectiviteit van veranderingen vergroot door een bepaalde manier van kijk...

Branko Lastdrager
Helder uiteengezet relaas, dat ik punt voor punt uit de praktijk herken en enkel kan onderstrepen!
Danny Schröder
Erg herkenbaar en goed artikel! En toch blijft het lastig om de juiste balans te vinden tussen voorbereiding en simpelweg beginnen... Dit is natuurlijk ook contextafhankelijk. MYBR toepassen op pure werkprocessen zal (relatief) eenvoudiger gaan, doordat er minder stakeholders zijn. Komen er (grote) investeringen aan te pas, dan zal er van "boven" toch echt wel een plan worden gevraagd.
Hans Pollen
Heel goede tekst. Overeenkomsten met 'Building The Bridge While Walking'.
Tijdens het lezen viel mij de impliciete perpectief verschuivingen op.
Wie is de 'je' wanneer Simon dat gebruikt? Is dat iemand die stuurt binnen de organisatie? Is dat een (TWST-)consultant? En in welke positie functioneert hij/zij dan?Mag het iedereen zijn? Is het steeds een andere actor, te begrijpen vanuit de context van de zin? Juist dat laatste was aanleiding voor mijn vraag:)
Voor mij is deze vraag belangrijk. Hoe neemt iemand iemand anders mee in het gedachtengoed en de realisatie daarvan? Ben 'je' onderdeel van het veranderen, of ben 'je' relatief beschouwend, coachend, sturend betrokken?
Ben benieuwd naar wat reacties...!

Meer over Wendbaarheid