Goed of slecht projectmanagement?

Columns

Een organisatie was bezig met het invoeren van een nieuw contract voor de uitbesteding van ICT-diensten. Het contract betrof de wereldwijde levering van standaard ICT-diensten voor werkplekondersteuning door een externe leverancier. De ICT-afdeling was eigenaar van het project en leverde het projectmanagement dat de externe ICT-leverancier aanstuurde bij het invoeren van het nieuwe contract.

Het te leveren projectresultaat van het contract was afgebroken tot deelproducten en op een tijdlijn neergezet. Projectmatig werken typeerde de aanpak. Het projectresultaat werd in delen, per land en per continent, opgeleverd. De voortgang van het project vorderde gestaag en in een aantal delen van de organisatie werd de ICT-dienstverlening reeds geleverd vanuit het nieuwe contract door de externe leve...

M.A. Neher
Het enige verwijtbare dat ik kan ontdekken is het feit dat de IT directeur blijkbaar werd verrast door de latere afronding van het project. Wellicht had hierover duidelijker gesproken moeten worden tussen hem en de projectleider.
Een afgerond en goed werkend ICT project over zoveel stakeholders is m.i. een prima prestatie, ongeacht het feit dat de oplevering iets langer duurde.

Als manager heeft hij het belangrijkste doel gehaald, waarvoor complimenten.
G. van Kilsdonk MBA QC
Ik ben het eens met de heer Neher dat er een prima prestatie geleverd is. Dit is volgens mij een typisch geval van het invulling geven aan 'goed opdrachtgeverschap'. De ICT afdeling was eigenaar van het project, dus dat maakt dat het directielid van de ICT afdeling mede eigenaar van dit project is geweest.

Goed opdrachtgeverschap kenmerkt zich onder andere door betrokkenheid, draagvlak creëeren en het beschikbaar stellen van mensen, middelen en geld. Veelal wordt het 'projecteigenaarschap' bij een projectmanager neergelegd, terwijl deze de meeste factoren niet kan beïvloeden vanuit zijn positie.

Overigens is het voor het betreffende directielid uiteraard een manier om de schuldvraag van zijn bordje te schuiven!

Meer over Projectmanagement