Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Voor mij een zeer leerrijk artikel
Ik heb een foute waarde gegeven, mijn excuses, het moest 10 zijn.

Marjan,
Goed stuk. Toch wil ik een paar kanttekeningen maken.

Stap 3
Je emoties laten zien maakt je aangeschoten wild bij de jagers, bij bijtertjes, bij criminelen en jaloerse collegae of machtswellustelingen. Kijk wie of wat je tegenover je hebt.

Stap 4
Deze stap kan juist dàt veroorzaken waar je zo bang voor bent. Er zijn talloze voorbeelden van.
Als je alleen naar je gevoel luistert ga je naar de berg toe leunen als het te hard gaat met skiën. Dat betekent onderuit. Remmen in een bocht levert slippen. Verder insturen als je een bocht dreigt niet te gaan halen idem, waar tegenstuur vereist is. Of gas geven als je in een slip raakt. Te snel naar boven als je diep onder water bent kan caisson ziekte opleveren. Neem de vluchtweg die iedereen neemt en je wordt onder de voet gelopen. Onnadenkend accepteren van een cadeautje en je staat in het krijt bij iemand. Enzovoort. Handelen tegen je gevoel in moet geoefend en constant herhaald worden om het een automatisme te laten worden. Voorbeeld: 10 dagen na een slipcursus in de herhalingsles gaat de eerste keer heel vaak fout. Als je je realiseert dat je in “het echie” geen tweede kans krijgt . . . .

Fight, flight of de kool en de geit?
Met vechten loop je het risico te verliezen. Met vluchten kan je rechtstreeks in de fuik lopen die de ander voor je heeft uitgezet. Niets doen is een óók een actie. Dat geeft tijd voor ratio, afwegen, risico inventarisatie etc. Dit is een optie die slechts één vaardigheid vereist: jezelf niet gek maken. Deze optie wordt in de emotie maar al te vaak vergeten of genegeerd.

Samenvattend
Ja, natuurlijk, onderzoeken die emoties en niet zomaar negeren. Maar wèl je koppie d’r bij houden.

Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent

Hoi Marjan.

Het gevoel wat je krijgt bij de gedachten die je hebt, komen voort uit je eigen aangemaakte databank van alle gebeurtenissen uit je verleden tot Nu.
Steeds als je emotioneel, gevoelig, of intuitief een gebeurtenis meemaakt, dan zoeken je hersenen vanuit je databank naar soortgelijke situatie en vermengen dan de gebeurtenis met een gebeurtenis uit je verleden.
De moeilijkheid (lees bewustwording) is, om de gebeurtenis als een situatie op zich te zien, los van welke gebeurtenis dan ook. Besef dat wat gebeurt Nu gebeurt en dus nieuw is, een nieuwe ervaring die op zichzelf staat. Zoal iedere gebeurtenis op zichzelf staat.
Dingen gebeuren bewust of onbewust aanwezig te zijn als mens in je eigen leven. In balans of onbalans. Weten/beseffen wat je doet. Voelen-Denken-Doen.
Het bewustzijn, het beseffen van wie je werkelijk als èèn geheel (de mens) bent, en het in balans zijn (weten wat je doet, wat je creëert) Is de sleutel tot een ongecompliseerd leven.
Je dient het leven te doorleven, te voelen wat er gebeurt in jou en om jou. Beseffen wat de uitkomsten zijn van je eigen creaties.
Zodoende wordt je bewuster, en meer mens in zijn totaliteit.
Dan is er geen telleurstelling, dan is het een leermoment.
tegenslagen zijn de uitkomsten van het handelen (creëeren) vanuit het onbewuste en door niet in balans te zijn.
Druk niet de uitkomsten weg van je eigen creaties,maar doorleef ze wordt je er bewust van.
Je leert en groeit hiervan als mens.
Velen durven deze stap niet aan, en hebben angst(en) gecreëerd (hun ego) om maar vooral hard te blijven voor de buitenwereld.
Als je voor de buitenwereld leeft, hoe belangrijk vind je, jezelf dan.
We zijn bang om “afgeschoten” te worden door een ander, maar je schiet als het ware je zelf af, door niet je-zelf, maar een ander te willen zijn.
Jij bent van binnen degene die je altijd zult zijn, ook al verander je daar aan de buitenkant nog zoveel aan.
Het kost zoveel moeite om steeds maar een leugen te blijven leven.
Wil je respect van een medemens, wees dan gewoon jezelf.

Leuk artikel. Ik herken wel heel veel vanuit het ABC (action> belief> consequence) van de RET theorie (Rationele Emotieve Therapie). Klopt dat?

Marjan,

Interessant onderwerp. Ik denk dat de methodiek van geweldloze communicatie (Non Violent Communication) hierop een bruikbare aanvulling kan zijn.
Daarin worden positieve en negatieve gevoelens gekoppeld aan vervulde en onvervulde behoeften. Is het je duidelijk welke behoeften achter je gevoelens zitten dan kan je bij onvervulde behoeften bewust gaan bepalen welke strategie je gaat gebruiken om die behoeften wel vervuld te krijgen.
Het gaat dan om algemeen menselijke behoeften (Maslov). Met gevoelens uiten loop je het risico veroordeeld te worden omdat anderen die gevoelens niet begrijpen of accepteren. Wanneer je je behoeften kenbaar maakt dan ben je voorbij de oordelen want iedereen h/erkent zulke behoeften ook bij zichzelf.

Toon alle 5 reacties
x
x