Er is geen cultuurverschil, het is een gebrek aan management.

Columns

In internationale bedrijven waar internationale teams (op afstand) samenwerken worden problemen vaak afgedaan als ‘cultuurverschillen’. Natuurlijk spelen cultuurverschillen een rol, maar dit krijgt vaak een te grote rol toebedeeld. Management moet beter inspelen op de problemen bij internationale samenwerking tussen organisaties en hier moet ook op geïnvesteerd worden.

Wanneer mensen samenwerken kunnen er altijd verschillen zijn wat betreft persoonlijkheid, aanpak en visie. In internationale teams zijn die verschillen hooguit wat groter. Als manager moet je op deze verschillen inspelen en moet je werken aan een gedeelde werkelijkheid.

Globalisering heeft er toe geleid dat steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed aan China, India, en andere lage lonen landen (in de ICT heet dit offshorin...

Meer over Projectmanagement