Coachend leidinggeven aan je team

Actueel

Medewerkers hebben behoefte aan een leidinggevende met coachende capaciteiten.  Voormalig bondscoach van het Nederlandse dames hockeyteam Marc Lammers stelt: "Het bedrijfsleven kan veel leren van topcoaches uit de sportwereld."

Talentontwikkeling

Coaching is het stimuleren van bestaande vaardigheden en het ‘aanmoedigen’ van de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. Niet door eigen kennis over te dragen, maar door het leerproces van de gecoachte te stimuleren en te laten ontstaan. Acht op de tien werknemers geeft aan coaching belangrijk te vinden. Dit geldt vooral voor jongere werknemers (18-34 jaar), hiervan geeft zelfs 90 procent aan dat zij behoefte hebben aan coaching.

Naarmate de leeftijd van leidinggevenden toeneemt, nemen volgens eigen zeggen ook de coachende kwaliteiten toe. De belev...

Raymond van Hensbergen
Mooi artikel! En die laatste zin is een prima uitsmijter. 'Ga maar eens na wat dat voor je organisatie kan betekenen.'

Als we dat afzetten tegen de percentages uit de 1e alinea, dan is dat oprecht een goede vraag. Het artikel, en veel 'grensverleggend' coachen draait om het stellen van haalbare doelen. Dat is prima, als je kijkt naar de effectiviteit van teams, van organisaties en - feitelijk - ook van mensen.

Ander belangrijk element, als doel, maar ook als middel, is motivatie. Gemotiveerde (team-)spelers halen meer uit zichzelf en bereiken meer. Maar wat mij betreft mag arbeidsvreugde en levensgenot ook best een van de concrete doelstellingen zijn. Met het behalen van ambitieuze doch haalbare doelstellingen ontstaat energie, waardoor mensen meer kracht opdoen. 'Daar haal ik mijn energie uit'... is een cliché aan het worden, maar cliché's hebben de neiging op waarheid gebaseerd te zijn ;-)

Aanvullend doel derhalve altijd; 'fluitend naar het werk'!~
Suc6, Raymond

Meer over Leidinggeven