Coachend leidinggeven aan je team

Actueel

Medewerkers hebben behoefte aan een leidinggevende met coachende capaciteiten.  Voormalig bondscoach van het Nederlandse dames hockeyteam Marc Lammers stelt: "Het bedrijfsleven kan veel leren van topcoaches uit de sportwereld."

Talentontwikkeling

Coaching is het stimuleren van bestaande vaardigheden en het ‘aanmoedigen’ van de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. Niet door eigen kennis over te dragen, maar door het leerproces van de gecoachte te stimuleren en te laten ontstaan. Acht op de tien werknemers geeft aan coaching belangrijk te vinden. Dit geldt vooral voor jongere werknemers (18-34 jaar), hiervan geeft zelfs 90 procent aan dat zij behoefte hebben aan coaching.

Naarmate de leeftijd van leidinggevenden toeneemt, nemen volgens eigen zeggen ook de coachende kwaliteiten toe. De beleving van de capaciteiten van een coachend leidinggevende verschillen nogal tussen werknemers en leidinggevenden. Hoewel 91 procent van de leidinggevenden zegt te beschikken over coachende eigenschappen, vindt slechts 63 procent van de werknemers dat zij een coachende leidinggevende hebben. Zij beoordelen de coachende eigenschappen van hun leidinggevenden met een 6+.

Coachen in de sportwereld

Marc Lammers, voormalig bondscoach van het Nederlandse dames hockeyteam: "Coaching heeft te maken met sport-overstijgende thema’s als durf, leiderschap, samenwerken en je kwetsbaar op stellen. Als je als coach beter wil worden moet je je af en toe kwetsbaar durven opstellen. Kritisch zijn naar jezelf is voor een goede coach een onmisbare kwaliteit. Vraag je medewerkers om kritiek en bedank ze daarvoor. In Nederland zeggen we vaak alleen iets over de dingen die fout gaan. Dit is negatieve coaching. Geef vaker een compliment. De drempel wordt dan automatisch lager om kritiek te geven. Je kunt er altijd iets mee als je jezelf als coach wilt verbeteren."

Hier kan een coachende leidingevende veel van leren. Het managen van een team is een verantwoordelijke taak. Het creëren van een eenheid en het verbeteren van de prestaties is zeer belangrijk. Hier komen verschillende zaken bij kijken. Hier volgen en paar 'lessen'.

Vijf vuistregels voor goede coach techniek

 • Ontwikkel een persoonlijke stijl in coaching
  Het is zeer belangrijk voor de groep om te laten zien wat je wilt. Waar wil je met deze mensen naartoe? Welke doelen stel je vast? En hoe bereiken we die? Het team moet in jou en de vooropgestelde doelen geloven. Je moet ze enthousiast maken om samen een doel te bereiken waarin jij als coach de leider bent.
 • Investeer in relaties
  Een team creëren is zeer belangrijk. Investeer daarom in relaties met de groep maar ook met de mensen onderling. Sterke relaties binnen een groep heeft als resultaat dat ze voor elkaar willen vechten en daardoor samen meer kunnen bereiken.
 • Plan ambitieuze doelstellingen
  Plan ambitieuze doelstellingen in samenwerking met de betrokkenen. Zoals al gezegd is het plannen van ambitieuze doelstellingen een van de belangrijke stappen binnen dit proces. Zorg wel dat je dit doet in samenwerking met de betrokkenen zodat ook iedereen erin gelooft en ziet dat het doel haalbaar is.
 • Breng het coachingstraject op gang
  Zorg dat alles op gang komt, dat de mensen gaan samenwerken om hun doelen te bereiken. Zorg dat alles wat je vooropstelt ook uitvoerbaar is, dus kortom realiseerbare doelen!
 • Zorg voor feedback en leermogelijkheden
  Na het gehele proces is het tijd voor feedback. Welke doelen hebben we wel gehaald en welke niet. Waarom hebben we die niet gehaald en wat hebben we hiervan geleerd. Hierdoor weet je voor de volgende keer wat wel en wat niet te doen.

Coachend leidinggeven is gericht op het goed presteren én leren van medewerkers. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. Het kan een heel geworstel zijn om je medewerkers zo motiverend aan te sturen. Toch is het dé manier, nu en de toekomst! Uiteindelijk is coachend leidinggeven leuker voor je medewerkers én voor jezelf.

Doelgericht, krachtig en effectief: zo is deze manier van leidinggeven te kenmerken. Dat komt omdat je vooral resultaatgericht bezig bent als leidinggevende. Ook vergroot je de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers, door gesprekken met ze te voeren. Samen stel je doelen op en geef je feedback op de resultaten die medewerkers behalen. Logischerwijs vergroot je hiermee de zelfstandigheid van medewerkers.
Ga maar eens na wat voor verandering dit kan betekenen voor je bedrijf.

Zie ook de informatie over coachend leidinggeven in de kennisbank van ManagementSite.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bron: ManagersOnline

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Raymond van Hensbergen
Mooi artikel! En die laatste zin is een prima uitsmijter. 'Ga maar eens na wat dat voor je organisatie kan betekenen.'

Als we dat afzetten tegen de percentages uit de 1e alinea, dan is dat oprecht een goede vraag. Het artikel, en veel 'grensverleggend' coachen draait om het stellen van haalbare doelen. Dat is prima, als je kijkt naar de effectiviteit van teams, van organisaties en - feitelijk - ook van mensen.

Ander belangrijk element, als doel, maar ook als middel, is motivatie. Gemotiveerde (team-)spelers halen meer uit zichzelf en bereiken meer. Maar wat mij betreft mag arbeidsvreugde en levensgenot ook best een van de concrete doelstellingen zijn. Met het behalen van ambitieuze doch haalbare doelstellingen ontstaat energie, waardoor mensen meer kracht opdoen. 'Daar haal ik mijn energie uit'... is een cliché aan het worden, maar cliché's hebben de neiging op waarheid gebaseerd te zijn ;-)

Aanvullend doel derhalve altijd; 'fluitend naar het werk'!~
Suc6, Raymond

Meer over Leidinggeven