Hoe je businessmodel toekomstbestendig maken?

Cover stories

Business model patronen vormen een krachtig wapen om je businessmodel te innoveren. Naar aanleiding van mijn vorige artikel business model innovatie met behulp van patronen kreeg ik de vraag: Welke patronen zijn goed bruikbaar juist in deze bijzondere tijd? Dat gaat dit artikel over.

"De dynamische context dwingt je om na te denken over de toekomst van je bedrijf"

Gebruik patronen om na te denken over de toekomst van je bedrijf

Juist nu in deze bijzondere tijd is het belangrijk om de huidige manier van business runnen kritisch onder de loep te nemen en je bedrijf te herontwerpen. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat veel bestaande businessmodellen niet meer werken. Bedrijven staan voor de uitdaging om zichzelf opnieuw uit te vinden en een transformatie te maken naar een nieuw, beter en veerkr...

Marjolijn Bos
Lid sinds 2019
Ben benieuwd naar je boek. Ik ben commercieel consultant en help bedrijven in de vorm van interim opdrachten, coaching en training. Daarnaast heb ik een cursus gevolgd aan de schrijversvakschool van Amsterdam.

Ik wil wel voor je proeflezen.

Groet en succes met je boek,
Marjolijn
Karen de Meester
Lid sinds 2019
Leuk om mee te lezen!
Fred J. Rorink
Pro-lid
Mooi artikel!
Je vraagt om proeflezers voor jouw nieuwe boek. Ik ben bereid om te helpen met een dergelijke uitgave, gezien dit artikel. Mailadres: fredrorink@planet.nl.
Beste Robbert, voor het echt toekomstbestendig maken van bedrijven zijn lijkt me vooral hele andere manieren van denken nodig over wat echt belangrijk is. De coronacrisis is maar een rimpel vergeleken met de opgave die ons binnenkort door de klimaatverandering te wachten staat. Daar helpen de modellen die je aanhaalt niet bij, sterker een deel van die modellen heeft ons in een situatie gebracht die ons dadelijk de das omdoet. We moeten de zoektocht naar groei stoppen en overschakelen op eenvoudigere modellen, welzijn boven welvaart, minder ongelijkheid, betere kansen voor iedereen. Het gaat dan niet meer om ten koste van alles geld te verdienen, maar om de balans met het leven. Zoals Jan Rotmans zegt: We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.
Reint
Mooi verhaal, alleen erg vanuit de business geredeneerd. Even zwart wit: De business is er voor de business en niet voor de werknemers. Vooral je punt 5. Gig economy. Wat betekent dit voor de werknemer? Welke zekerheid heeft deze nog? In tijden van crisis heeft deze sowieso pech. Gewoon naar het UWV die betaalt wel? En wat zijn de gevolgen van de kosten voor de werkgever? Kijk naar de uitzendbureautjes voor verpleegkundigen en onderwijzers. Allemaal willen ze eraan verdienen, dus de prijs gaat omhoog. Hoger dan wanneer je regulier iemand in dienst hebt. Zeker in tijden van krapte gaat de marktwerking nog meer de prijs bepalen van het schaarse goed. Hoe maatschappelijk verantwoord is dit? Of is dit toch niet zo belangrijk voor de business?
Geïnteresseerde proeflezers, graag even een mailtje sturen naar: robbert@businessmodelinnovatie.nl

Ik zal de eerste update spoedig naar jullie toezenden 😊

@Walter. Dat klopt, ‘’Een businessmodel is geen losstaand concept, maar een complex netwerk van relaties in een voortdurend veranderende context. Een succesvol businessmodel speelt in op relevante omgevingsfactoren’’. De corona-situatie is een trigger voor bedrijven om de huidige manier van business runnen kritisch onder de loep te nemen en toekomstbestendig te maken. Uiteraard staan ons ook andere, grotere uitdagingen te wachten. Wat de stip op de horizon is (visie), zal leidend moeten zijn bij de keuzes over de inrichting van het businessmodel. Het veranderende tijdperk speelt daar zeker een rol in en ik ben zelf van mening dat ‘’winst’’ vandaag verder gaat dan enkel het genereren van zoveel mogelijk pecunia.

@Reint
De gig economy, is een ontwikkeling die de nodige discussies losmaakt over een aantal punten die je aandraagt, een voorbeeld is de rechtszaak tegen het bedrijf Deliveroo afgelopen jaar. In mijn optiek is het wel een feit dat het patroon ingebed is in meerdere succesvolle businessmodellen. Ook zal het in de toekomst zeker een rol blijven spelen. Een flexibele schil kan een bedrijf helpen om op grillige marktomstandigheden te anticiperen, pieken in het te verrichte werk op te vangen. Uiteraard is het wel belangrijk om over de vorm na te denken, volledig- of gedeeltelijk (bemiddeling door derden, eigen talentpool) etc. en om de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Ik ben zelf van mening dat dit zeker ook op een maatschappelijk verantwoorde manier kan gebeuren, zoals het voorbeeld in het artikel van de talentpools.
Geïnteresseerde proeflezers, graag even een mailtje sturen naar: robbert@businessmodelinnovatie.nl
Ik zal de eerste update spoedig naar jullie toezenden 😊

Meer over Business model, verdienmodel