Wil je als bouwer daadkrachtig stappen nemen om de huidige crisis het hoofd te bieden? Marketing is nadrukkelijk aan de orde. Bouwondernemers verlangen naar ideeën hoe om te gaan met de huidige economische crisis. Het verhogen van de commerciële slagkracht van de onderneming lijkt als oplossing lonend te zijn. Dit succes kan met marketing worden vergroot. Marketing is een doordachte strategie, een middel, om je aanbod in de markt te zetten en je organisatie te onderscheiden. Dit laatste is nadrukkelijker aan de orde nu de economie verslechtert, de concurrentie enorm toeneemt en het aanbod weinig onderscheidend lijkt. Crisiseffecten De impact van de huidige crisis is groot. Veel bouwbedrijven zijn het jaar 2009 ingegaan met een aanzienlijke daling in de orderportefeuilles, omdat projecten uitgesteld worden, herontwikkeld of in het ergste geval niet doorgaan. Bouwbedrijven zijn meer afhankelijk geworden van de projecten die wel doorgaan. Voor deze projecten neemt de noodzaak toe…