6 Tips voor projectmanagement

Actueel

Anders dan de algemene manager, geef je als project manager leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Een project manager kan meestal niet terugvallen op routine. Improviseren is daarom aan de orde van de dag.

Een project heeft meerdere fasen, waarin het accent voor de projectleider steeds op andere taken ligt. De taken die hier worden genoemd, gelden dus voor iedereen die leiding geeft in een omgeving waar projectmatig werken plaatsvindt.

Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden
Als project manager moet je natuurlijk weten van de opdrachtgever wat de reden en de doelstelling van het project is. Vaak worden doelstellingen in de beginfase nog (te) vaag geformuleerd. Een heldere doelstelling wordt ook wel een SMART-doelstelling genoemd.

In deze fase moeten er ook afspraken gemaakt worden over randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget en de middelen. Ook moeten er duidelijke afspraken komen over de communicatie tussen het lijnmanagement en het projectteam. Zonder medewerking van het lijnmanagement krijgt de project manager niets gedaan.

Een ontwerp maken
In de ontwerpfase denk je na over de volgende punten:
-Hoe stem je de verschillende activiteiten op elkaar af om het eindresultaat te bereiken?
-Welke tussentijdse mijlpalen komen er?
-Welke producten worden in welke fase opgeleverd?

Het project starten
Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Zorg ervoor dat er een teamgeest ontstaat waarin het project tot een succes kan worden.

Het beheersen van de voortgang
Je hebt als project manager de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Als er regels zijn opgesteld, moet je ook toezien op de naleving daarvan. Jij bent de eindverantwoordelijke

6 Toptips Projectmanagement
Elk project heeft een goede technische basis nodig. Minstens zo belangrijk zijn de betrokkenheid en inzet van alle deelnemers:

1. Met een goede project start-up kan de kans op het mislukken van een complex project stevig verkleind worden.
2. Een succesvolle projectmanager moet in zijn werkzaamheden een balans vinden tussen de technische zaken, het managen van de projectomgeving, de aansturing van het team en het zoeken naar hoe iedereen (ook hijzelf) zijn beste kwaliteiten in het project kan inzetten.
3. De sleutel voor succes is het commitment van alle betrokkenen (projectleider, teamleden, opdrachtgever, lijnmanagers, gebruikers). Succesvol projectmanagement betekent dus ook zoeken naar dat commitment.
4. Het leiden van een project is een vak, niet een toevallige rol die iedereen er zomaar bij kan doen.
5. Het belangrijkste instrument dat de projectleider heeft om zijn of haar project een succes te laten worden is zichzelf. Het vergroten van het persoonlijk leiderschap is daarom belangrijk, naast investeren in deskundigheid en vaardigheden.
6. Door een project niet te evalueren wordt de kans dat het volgende project mislukt groter.

Meer over dit onderwerp op:
Projectmanagement is een vak apart

Het is vaak al een hele kunst om de vaart in een project te krijgen, ongeacht of het om grotere of kleinere projecten gaat. Het is misschien nog moeilijker om er daarna de vaart in te houden. De meeste projecten mislukken dan ook. Hier zijn enkele nuttige tips:

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Intermediair Training)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Projectmanagement