5 stappen om klanten bij innovatie te betrekken

Actueel

Er is een nieuwe trend: voor het runnen van een bedrijf heb je vandaag meer nodig dan briljante nieuwe ideeën en managementkwaliteiten. Je moet ook het werk van talentvolle en enthousiaste buitenstaanders aantrekken en coördineren - mensen die meer weten dan jij en misschien zelfs meer om je product geven dan jezelf.

Er zijn talloze voorbeelden te vinden die laten zien dat innovatie niet per definitie het werk is van enkele duurbetaalde experts die zich terugtrekken in een vergaderzaal of laboratorium. Innovatie kan ook het gevolg zijn van vrijwillige participatie. Klanten worden daarbij vertrouwd en hun inbreng serieus genomen. Het moeilijkst blijkt vaak de regie uit handen te geven ‘beslis je zelf over veranderingen van het product of laat je meebeslissen?

Open source als basis voor prod...

Meer over Innovatie