De 3 vragen over strategisch management

Actueel · Vraagbaak

Door toegenomen mogelijkheden voor samenwerking (inclusief outsourcing) en door technologische ontwikkelingen wordt het potentiële speelveld van ondernemingen groter en dient de scope van de strategische analyse en besluitvorming te worden verbreed.

   

  3 vragen over strategisch management

  Strategie is het geheel van de doelen van de onderneming en van de keuze van (markt)activiteiten en keuzes met betrekking tot het voortbrengingsproces (productie, dienstverlening) om die doelen te realiseren.

  Strategisch management is het geheel van taken, (denk)processen en beslissingen waardoor de strategie van de onderneming wordt (her)geformuleerd, geïmplementeerd, gecontroleerd op zijn effecten en wordt bijgesteld.

  Wat zijn kenmerken van een goede strategie?

  De kenmerken van een goede strategie zijn:

  1. Een realistische ambitie: Is gebaseerd op mogelijkheden die de markt biedt om in de onderneming geïnvesteerde middelen, respectievelijk door de onderneming aan te trekken middelen, een hoger rendement te realiseren dan wanneer die middelen in bestaande activiteiten worden geïnvesteerd; Een goed (volledig, objectief) begrip van wat er in de economie, technologie, samenleving verandert
  2. Somebody who puts his heart into it (Prahalad)
  3. Een goede strategie is uitvoerbaar voor de onderneming, de te nemen strategische stappen zijn een logische uitbouw van tenminste een aantal sterktes van de onderneming
  4. Een team managers voor wie de realisatie van de strategie samenvalt met hun persoonlijke doelstellingen, ook in termen van beloning
  5. Een volledige en consistente vertaling van de strategie in structuren, deeltaken, allocatie van middelen, processen, normen en waarden
  6. Het voortdurend alert zijn op veranderingen en bijsturen van acties
  7. Concentratie op de uitvoering, zonder het uiteindelijke doel van de strategie en wijzingen in assumpties uit het oog te verliezen: De wil om te slagen.

  Waarom staat de strategie centraal?

  De strategie staat centraal omdat deze, aansluitend op missie en visie, al het handelen binnen de organisatie richt. In de strategie ligt vast wat de organisatie wil. Door de strategie in scherpe doelstellingen te vertalen en duidelijk te communiceren weten medewerkers wat ze wel en vooral ook wat ze niet moeten doen.

  Wat is de rol van de afdeling strategie bij organisatieverandering?

  De afdeling strategie zal als eerste moeten signaleren wanneer de economische, technologische, markttechnische, concurrentiële assumpties waarop de bestaande organisatie berust, niet meer valide zijn. Ook zal deze afdeling de eerst aangewezene zijn om de leiding te adviseren over een nieuw business model en het daarbij behorende governance model.

  Door de toegenomen complexiteit in de markt en de hogere dynamiek moet strategie-ontwikkeling en executie van strategie steeds een parallel proces zijn met een continu hoog aanpassingsvermogen aan steeds veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten.

  De huidige beschikbaarheid van informatie en informatietechnologie maakt het mogelijk de strategie-realisatie frequenter te beoordelen en de strategie bij te sturen

  Strategie nu kan vaker in kleinere stappen worden gerealiseerd; er kan aan verschillende opties tegelijk worden gewerkt, waarna een meer definitieve keuze wordt gedaan op grond van eerste resultaten.

  Tips voor strategie ontwikkeling en uitvoering. Strategie nieuwe stijl: voorbeelden en trends >>

  Word pro

  Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 254 vragen en antwoorden over Strategisch management.

  Meer over Strategie