10 Tips om een conflict op te lossen

Actueel

Bij een conflict hebben mensen al snel een negatief idee. Ook het woordenboek komt bij de beschrijving van conflict, met de woorden strijd, botsing en verschil van mening niet echt positief over. Over het algemeen is men er bang voor omdat men conflicten met ruzies associeert. Een conflict kan zeker tot een ruzie leiden, maar dat gebeurt alleen als er "verkeerd" mee omgegaan wordt. Een conflict kan daarentegen ook zorgen voor vernieuwing en creativiteit.

Iedereen gaat anders om met conflicten en heeft daarmee zijn eigen conflicthanteringstijl.
Deze stijl is afhankelijk van uw eigen persoonlijkheid, maar ook van de omgeving en situatie.

Waar mensen samenwerken om een voor iedereen belangrijk doel te realiseren ontstaan onvermijdelijk spanningen en conflicten. Ze zijn vaak onontkoombaar en z...


Arjen van der Meulen
Ik heb veel inzichten opgedaan over conflicthantering (en aansturing van professionals) via een SIOO seminar dat werd begeleid door Filip Vandendriesschede (verbonden als lector aan de KU Leuven) waar hij zijn conflictpyramide behandelde. Zijn boeken: "Leiding geven zonder bevelen"en "Waarom uw oplossing het probleem is".

Zie ook de link: http://users.skynet.be/fa594712/boeknl.html
Donny Brandon
Van een conflict spreek je meestal als de onderhandelingssituatie is vastgelopen. Het is dus niet zo gek dat mensen bang zijn voor een conflict. In dat proces van onderhandelen heb je al diverse stappen gezet waarvan een aantal hierboven zijn beschreven. De win-win situatie is dan niet meer bereikbaar: de andere partij heeft het gevoel te veel te moeten inleveren om er samen nog goed uit te kunnen komen. In zo'n "vastgelopen" situatie wordt nog wel eens als laatste redmiddel een professioneel mediator ingeschakeld om het proces weer vlot te trekken.
cees de groot
het kan wel eens helpen om het woord conflict te schrijven als co*flict ... dit helpt om er een ander perspectief op te krijgen ...

iemand kan zeggen een conflict met jou te hebben, echter heb jij het ook met hem - omdat hij t met jou heeft ...

vereist enige verificatie - waar de ander het toelaat

~~~

getruukt is hier da mantra "iedereen heeft n zoektocht naar t ware goede & schoone"

immers - de zoektocht is opgedragen aan het individu vanuit "de mantra-drager" (leiding/missie/priester)

ergo: realiseer dat de waarheid is zoals ie zich illustreert via handelingen en toevalligheden aan de wereld ...

collectief: het ware is en open je voor het goede middels het schoone die ons elkaar doet vinden (oid)

~~~

het collectief vraagt om historie en archief en verificatie via administratie - niet dat elk baasje hierom vraagt - vanzelf - edoch het toont zich uiteindelijk immer via de wet van murphy ...

tj:D s'ace
Patrick Peperstraete
De meeste conflicten onstaan door een gebrek aan afspraken tussen partijen

AFSPRAKEN: Een afspraak is een bereikte overeenstemming over de werkelijkheid en de daaraan verbonden gegevens, alsmede over het te bereiken eindresultaat.

Afsprakenbeleid: een reeks vastgelegde afspraken over het maken van afspraken.

1.KOM DE AFSPRAKEN DIE JE MAAKT NA.

2.MAAK GEEN AFSPRAKEN DIE JE NIET WILT OF KUNT NAKOMEN.

3.BESPREEK AFSPRAKEN MET HET OOG OP VOORDEEL VOOR BEIDEN.

4.STEL AFSPRAKEN OPNIEUW AAN DE ORDE WANNEER PRIORITEITEN VERANDEREN.

5.ZET MONDELINGE AFSPRAKEN OM IN SCHRIFTELIJKE AFSPRAKEN. (Of maak impliciete afspraken expliciet.)

6.ERKEN HET NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN, HERSTEL DE EVENTUELE SCHADE EN MAAK NIEUWE AFSPRAKEN.

7.HELP ANDEREN HUN AFSPRAKEN NA TE KOMEN.

Deze tips gebruik ik meestal in conflicthantering.

Zie ook de link: http://www.nietpratenmaarcommuniceren.nl/conflicthantering-2

Meer over Conflicthantering / Mediation