Zinvol veranderen vanuit horizontaal leiderschap

Cover stories

Veranderen lukt niet goed op grond van de traditionele operationele en functionele manieren van doen die we gewend zijn. Door meerdere auteurs wordt geconstateerd dat veel veranderprocessen mislukken of slechts gedeeltelijk een gewenst doel bereiken. Dit roept de vraag op: waarom eigenlijk?

Ik wil dit vraagstuk verkennen vanuit de volgende stelling: De operationele context waarin wij werken leent zich niet voor veranderen. Veranderen vraagt een specifiek ander proces en een andere context. Hierop aansluitend: operationeel werken geschiedt vanuit een verticale en functionele context, terwijl veranderen vanuit een horizontale en persoonlijke context plaats kan vinden.

Twee voorbeelden van zinvol veranderen.
Ik werd uitgenodigd voor een consult in een Nederlands ziekenhuis. Er waren v...

Meer over Verandermanagement