Dat het moeilijk is een jaar vooruit te kijken en dat de budgettering teveel alleen over de financiën gaat zijn open deuren. Maar er kan prima een zinvolle exercitie van worden gemaakt die de samenwerking en prestaties van een organisatie ten goede komt, hoe? Organiseer een ‘carroussel’ !

Belangrijkste probleem in het budgetteringsproces is de ingebouwde ‘verkokering’. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen geven solo hun informatie door naar boven, dat gaat nog een keer terug naar ‘beneden’ en dan wordt er dan ‘een klap op gegeven’.

Op deze wijze organiseer je teleurstellingen. Bij de realisatie van je doelen zijn er namelijk veel afhankelijkheden. Afhankelijkheden in de primaire procesketen, maar ook tussen het primaire proces en staf en ondersteuning. Alleen in goede samenwerking en afstemming kan een organisatie(onderdeel) haar doelen bereiken.

Lees ook:

Stop de rituele Jaarplannen dans!

Open deuren, ja natuurlijk. Maar in menig budgetteringsproces wordt die samenwerking en afstemming niet gezocht en niet gevonden. En als die afstemming er onvoldoende is liggen de excuses voor het niet halen van de doelen natuurlijk voor het oprapen: ‘wij lagen op schema maar IT/HR/Sales/Logistiek/… was te laat’. Hier ligt zo maar een kiem voor verslechterende sfeer en samenwerking.

Het kan ook anders: zinvoller, beter en leuker !

Hoe? Onderken het belang van samenwerking om gezamenlijk het resultaat te bereiken. En zorg ervoor dat die partijen die elkaar nodig hebben met elkaar over de inhoud, de ‘business’ (klanten, operatie, mensen, IT, marketing, facilitair) én het geld afstemmen. Praten over de inhoud biedt de kans om het leuk en inspirerend te maken, wie weet hebben je collega’s zelfs nog wat zinvolle vragen, suggesties en aanvullingen….

De wederkerige kernvragen voor de interactie:

  • Dit zijn mijn plannen: businesswise en financieel, wat vind je daar van?
  • Dit heb ik van jou nodig ….
  • Wat heb jij van mij nodig ….

De meest interactieve en ook efficiënte vorm is een ‘carroussel’ waarin alle partijen elkaar op 1 dag ontmoeten. Planning: 2 maal een carroussel met 2 weken tussenpoos tussen de primair proces partijen. En daarna 2 maal een carroussel tussen primair proces en alle staf en ondersteuning.

Oh ja, en benoem tijdelijk een full time regisseur want het telt nooit helemaal vanzelf op.

Op naar een zinvol, goed en ook leuk budgetteringsproces!

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x