Hoe met transities om te gaan?

Actueel

De opgaven waar de samenleving voor staat zijn groot en talrijk. Op uiteenlopende gebieden zijn transities nodig. Maar hoe ga je hier mee om?

Tijdens transities veranderen maatschappij, economie, markten en organisaties radicaal en diepgaand. De veranderingen op de verschillende schaalniveaus beïnvloeden elkaar continue en beïnvloeden ook het handelen van organisaties en personen. Hoe ga je hiermee om en hoe kan je er aan bijdragen dat de transities ook succesvol zijn?

Zes tips:

  1. Houd koers
    Transities duren lang en verlopen grillig. Oplossingen die vandaag helpen kunnen morgen tegenwerken. Het is belangrijk om het doel voor ogen te houden. Geen strak en vastomlijnd doel, maar een heldere en door ieder gedragen ambitie.
  2. Doe de juiste dingen en doe ook dingen juist niet
    Het gaat...

Meer over Digitale transformatie