Hoe met transities om te gaan?

Actueel

De opgaven waar de samenleving voor staat zijn groot en talrijk. Op uiteenlopende gebieden zijn transities nodig. Maar hoe ga je hier mee om?

Tijdens transities veranderen maatschappij, economie, markten en organisaties radicaal en diepgaand. De veranderingen op de verschillende schaalniveaus beïnvloeden elkaar continue en beïnvloeden ook het handelen van organisaties en personen. Hoe ga je hiermee om en hoe kan je er aan bijdragen dat de transities ook succesvol zijn?

Zes tips:

 1. Houd koers
  Transities duren lang en verlopen grillig. Oplossingen die vandaag helpen kunnen morgen tegenwerken. Het is belangrijk om het doel voor ogen te houden. Geen strak en vastomlijnd doel, maar een heldere en door ieder gedragen ambitie.
 2. Doe de juiste dingen en doe ook dingen juist niet
  Het gaat er tijdens transities niet alleen om de juiste dingen te doen, maar ook om dingen juist niet doen. Niet alles hoeft gefikst, gepland en uitgevoerd te worden. Soms is het beter om te wachten of simpelweg niets te doen.
 3. Zorg voor activiteiten die passen bij de fase waarin de transitie zich bevindt
  Transities bestaan uit fases die een min of meer generiek proces doorlopen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om je druk te maken over brancherichtlijnen als de oplossingsrichting voor het aanbod nog niet is gekozen.
 4. Werk samen op basis van vertrouwen
  Niemand weet precies wat de uitkomst zal zijn. Transities vormen voor alle partijen een nieuwe situatie. Zorg voor een samenwerkingsvorm die daarbij past. Dichtgetimmerde contracten zonder regelruimte bijvoorbeeld werken vaak verlammend.
 5. Houd de belangen van de betrokken partijen voor ogen
  Wanneer partijen het gevoel hebben in verhouding tot anderen te veel te moeten inleveren of zich niet serieus genomen voelen, neemt de weerstand toe. Houd daarom altijd de belangen van de betrokken partijen goed in beeld zodat je keuzes kan maken die leiden tot fusies van belangen.
 6. Blijf leren
  Zorg voor een lerende aanpak in jouw organisatie en bij het samenwerken met anderen. Het is belangrijk om de lessen te kunnen oogsten en te gebruiken in de toekomst. Daarnaast zorgt een lerende houding ook voor meer begrip en openheid naar (en van) samenwerkpartners.

 

 

Module Transition Governance and Practice
Benieuwd naar de toepassing van deze tips in de praktijk van jouw organisatie? Neem dan deel aan de module Transition Governance and Practice in de Business & Sustainable Transitions track van de Modulair Executive MBA. In de module draait het om transities en hoe daar mee om te gaan. De werkpraktijk, markt en omgeving staan centraal en de papers leiden tot een concreet handelingsperspectief voor jouw eigen werkpraktijk.

Bryan Purperhart
Lid sinds 2019
Communiceer alle details van de hele transitie met de hele organisatie op eigen niveau door gedurende de gehele periode. Stel meetmomenten vast. Laat de transitie door een buitenstander(deskundige) begeleid worden om de kans op succes te vergroten.

Meer over Digitale transformatie