Zelfsturing en vertrouwen

Columns

‘Wanneer heb je voor het laatst een beslissing uitgevoerd waar je echt niet achter stond?’Ik vraag het aan de leden van het directieteam waarmee ik aan tafel zit.‘Dat doen wij niet,’ is hun antwoord.‘Waarom niet’, vraag ik.‘Omdat je een beslissing waar je niet achterstaat niet goed uitvoert.’‘Nog een vraag,’ zeg ik, ‘Wanneer hebben jullie voor het laatst aan een van jullie managers gevraagd een beslissing uit te voeren waar hij of zij echt niet achter staat?’Het is even stil.‘Gisteren nog,’ antwoordt er een. ‘Maar die snapt het gewoon nog niet. Dat komt wel, als hij ziet dat het werkt.’

Paternalistisch

Deze goedbedoelde, maar evengoed toch behoorlijk paternalistische houding komt vaker voor in organisaties. Het is in feite een transactie tussen een ouder en een kind. De ouders, in dit geva...

Jaap van der Mei
Pro-lid
Heldere beschrijving van een deelaspect van de beweging naar zelfsturing. Mooi dat je ook aankaart dat voor de verandering een omslag op een dieper niveau nodig is. Ik weet niet in welke branche dit speelt, maar misschien heeft de directie iets aan mijn boek. Het is 350 pagina's met gebundelde ervaring van 10 jaar bewegen naar zelfsturing (zelforganisatie) in de zorg ('Naar zelforganiserende teams in de zorg'). Want inderdaad daar komt wel iets meer bij kijken dan 'op een gecontroleerde wijze een omslag wil maken naar zelforganisatie'.

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid